Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je na današnji 30. redni seji Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi opravljenih pogovorov in ob smiselni uporabi devete alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), Programski svet RTV Slovenija prosil za predhodno soglasje k imenovanju dr. Valentina Areha za vršilca dolžnosti direktorja televizije, in sicer za čas največ šestih mesecev oziroma do imenovanja direktorice oziroma direktorja Televizije po rednem postopku.

Programski svetniki RTV Slovenija so s široko podporo – 19 glasov za in 2 proti (potrebnih je bilo najmanj 15 od 29 glasov) – dali predhodno soglasje k imenovanju predlaganega kandidata.

dr. Valentin Areh položaj v. d. direktorja Televizije Slovenija prevzema z jutrišnjih dnem, 21. 9. 2021.

Menim, da je dr. Valentin Areh primeren in usposobljen kandidat za opravljanje nalog vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija, sploh v trenutnih razmerah, ko poteka intenzivni postopek priprave PPN in FN za leto 2021, in to v zaostrenih konkurenčnih in finančnih razmerah. Dr. Valentin Areh ima namreč bogate izkušnje na področju medijev in posebej še televizije. Zaposlen je na RTV Slovenija že več kot 10 let, pred tem pa je delal na več komercialnih televizijah.

Andrej Grah Whatmough, generalni direktor RTV Slovenija

Generalni direktor RTV Slovenija je v. d. direktorja Televizije Slovenija imenoval potem, ko je bila 20. 8. 2021 s položaja direktorice Televizije Slovenija razrešena Natalija Gorščak.