Portal EUscreen Foto:
Portal EUscreen Foto:
Video vsebine RTV Slovenija na portalu EUscreen
Fotografije RTV Slovenija na portalu EUscreen
Fotografije RTV Slovenija na portalu EUscreen
Portal Europeana
Portal Europeana

Univerza v Utrechtu na Nizozemskem je med 13. in 15. marcem 2013 gostila ustanovni sestanek triletnega projekta EUscreenXL kot nadaljevanje predhodnega projekta EUscreen.
EUscreenXL prinaša dodatne visoko kakovostne televizijske vsebine
Projekt EUscreenXL je nadaljevanje projekta EUscreen. Projekt EUscreen je širši javnosti omogočil dostop do strokovno obdelanih avdio-vizualnih vsebin evropskih avdio-vizualnih ustanov. Arhivi so na spletu predstavili več kot 40.000 dokumentov evropske televizijske dediščine. EUscreen bo z razširitvijo projekta v EUscreenXL še naprej vlagal v spletno dostopnost do raznolike evropske televizijske dediščine. Osnovni zbirki bo dodal več kot 20.000 visoko kakovostnih televizijskih avdio-vizualnih dokumentov in fotografij z že znano obogateno metapodatkovno shemo, prav tako pa bo koordiniral vnos osnovnih metapodatkov 1.000.000 televizijskih posnetkov na portalu Europeana in znotraj tega zagotavljal iskalno funkcionalnost vsebin, ki se sicer nahajajo na uradnih spletnih straneh 22-ih sodelujočih avdio-vizualnih ustanov.
Cilj projekta EUscreenXL je, da bi bile avdio-vizualne vsebine evropskih televizijskih programov in avdio-vizualnih arhivov vidne, lahko najdljive in dostopne po vsej Evropi. Tako spodbuja in povečuje zavest o skupni vseevropski avdio-vizualni politiki vsebin med arhivi, dediščinskimi institucijami in radiotelevizijskih medijev po vsej Evropi.
O EUscreenu
Triletni projekt EUscreen se je začel oktobra 2009. S pomočjo Mednarodne zveze televizijskih arhivov FIAT/IFTA, EBU-ja in ustanove EDL Foundation (Evropska digitalna knjižnica), je EUscreen zbral interoperabilno digitalno zbirko televizijskega gradiva. Projekt je združeval 37 družabnikov iz 20 evropskih držav. Finančno je podprt s strani Evropske komisije kot del projekta e-Contentplus Programme. Portal EUscreen je uporabnikom dostopen tudi prek portala Europeana, ki sicer zagotavlja dostop do več kot 20 milijonov predmetov evropske kulturne dediščine iz knjižnic, muzejev, galerij, arhivov in avdiovizualnih arhivov.
Pri projektu je moči in znanja združila večina evropskih avdiovizualnih arhivov z namenom, da bi uporabnikom omogočila poenoten dostop do dokumentov, ki pričajo o zgodovini evropskih televizij. Uporabnikom so na portalu na ogled tisoči videoposnetkov, dokumentov in fotografij z opisi vsebin, sodelavci portala pa vsak dan dodajajo tudi nove vsebine.
EUscreen tudi odlično orodje za izvajanje šolskega pouka, raziskav ...
Širok izbor delovnih funkcij, s katerimi je opremljen portal, omogoča uporabnikom iskanje po zbirkah, kjer lahko najdejo različne prispevke, in jih nato uporabijo pri izvajanju šolskega pouka, pri univerzitetnih raziskavah, za pripravo novih avdiovizualnih prispevkov ali pa se preprosto zabavajo in dopolnjujejo svoje znanje iz sodobne zgodovine ter preverjajo informacije iz vsakdanjega življenja. Na portalu bodo pripravljena tudi računalniška orodja, s pomočjo katerih bodo lahko uporabniki pripravljali digitalne razstave ali pa ustvarjali elektronske časopise.
Pomemben prispevek RTV Slovenija tudi v projektu EUscreenXL
RTV Slovenija je že predstavila del kulturne dediščine, ki je izginila iz vsakdanjega življenja. Na portalu najdemo šolske klopi, kakršnih ni več, pridelavo hrane, kakršno so poznali včasih in vozila, ki jih ne srečamo več na naših cestah. Posebno pozornost smo namenili tudi varovanju naravne dediščine in s prikazom ekoloških katastrof v preteklosti opozarjali na to, kaj se nam lahko ob malomarnem ravnanju zgodi v prihodnosti. V teh dneh so posebej zanimivi prispevki o razvoju smučarskih poletov v Planici in o drugih skakalnih centrih v Sloveniji. RTV Slovenija je kot edina med sodelujočimi v projektu, ki razpolaga z vsem pomembnim gradivom iz časa nastajanja države. To gradivo predstavila tudi na portalu. Zaradi omejitve števila dokumentov, smo izbrali le posamezne prispevke, v projektu EUscreenXL pa bodo predstavljeni tudi drugi dokumenti iz tega zgodovinsko pomembnega obdobja. Več pozornosti bomo v novem projektu namenili tudi obdobju iz sedemdesetih let s predstavitvijo dnevnoinformativnih oddaj in osemdesetih let s prispevki iz oddaje Tednik, ki bodo digitalizirani s filmskih trakov.

EUscreenXL prinaša dodatne visoko kakovostne televizijske vsebine
Projekt EUscreenXL je nadaljevanje projekta EUscreen, ki je širši javnosti omogočil dostop do strokovno obdelanih avdio-vizualnih vsebin evropskih avdio-vizualnih ustanov. Arhivi so na spletu predstavili več kot 40.000 dokumentov evropske televizijske dediščine. EUscreen bo z razširitvijo projekta v EUscreenXL še naprej vlagal v spletno dostopnost do raznolike evropske televizijske dediščine. Osnovni zbirki bo dodal več kot 20.000 visoko kakovostnih televizijskih avdio-vizualnih dokumentov in fotografij z že znano obogateno metapodatkovno shemo, prav tako pa bo koordiniral vnos osnovnih metapodatkov 1.000.000 televizijskih posnetkov na portalu Europeana in znotraj tega zagotavljal iskalno funkcionalnost vsebin, ki se sicer nahajajo na uradnih spletnih straneh 22-ih sodelujočih avdio-vizualnih ustanov.

Cilj projekta EUscreenXL je, da bi bile avdio-vizualne vsebine evropskih televizijskih programov in avdio-vizualnih arhivov vidne, lahko najdljive in dostopne po vsej Evropi, s čimer spodbuja in povečuje zavest o skupni vseevropski avdio-vizualni politiki vsebin med arhivi, dediščinskimi institucijami in radiotelevizijskih medijev po vsej Evropi.

O EUscreenu
Triletni projekt EUscreen se je začel oktobra 2009. S pomočjo Mednarodne zveze televizijskih arhivov FIAT/IFTA, EBU-ja in ustanove EDL Foundation (Evropska digitalna knjižnica), je EUscreen zbral interoperabilno digitalno zbirko televizijskega gradiva. Projekt je združeval 37 družabnikov iz 20 evropskih držav. Finančno je podprt s strani Evropske komisije kot del projekta e-Contentplus Programme. Portal EUscreen je uporabnikom dostopen tudi prek portala Europeana, ki sicer zagotavlja dostop do več kot 20 milijonov predmetov evropske kulturne dediščine iz knjižnic, muzejev, galerij, arhivov in avdiovizualnih arhivov.

Pri projektu je moči in znanja združila večina evropskih avdiovizualnih arhivov z namenom, da bi uporabnikom omogočila poenoten dostop do dokumentov, ki pričajo o zgodovini evropskih televizij. Uporabnikom so na portalu na ogled tisoči videoposnetkov, dokumentov in fotografij z opisi vsebin, sodelavci portala pa vsak dan dodajajo tudi nove vsebine.

EUscreen tudi odlično orodje za izvajanje šolskega pouka, raziskav ...
Širok izbor delovnih funkcij, s katerimi je opremljen portal, omogoča uporabnikom iskanje po zbirkah, kjer lahko najdejo različne prispevke, in jih nato uporabijo pri izvajanju šolskega pouka, pri univerzitetnih raziskavah, za pripravo novih avdiovizualnih prispevkov ali pa se preprosto zabavajo in dopolnjujejo svoje znanje iz sodobne zgodovine ter preverjajo informacije iz vsakdanjega življenja. Na portalu bodo pripravljena tudi računalniška orodja, s pomočjo katerih bodo lahko uporabniki pripravljali digitalne razstave ali pa ustvarjali elektronske časopise.

Pomemben prispevek RTV Slovenija v projektu EUscreen(XL)
RTV Slovenija je že predstavila del kulturne dediščine, ki je izginila iz vsakdanjega življenja. Na portalu najdemo šolske klopi, kakršnih ni več, pridelavo hrane, kakršno so poznali včasih in vozila, ki jih ne srečamo več na naših cestah. Posebno pozornost smo namenili tudi varovanju naravne dediščine in s prikazom ekoloških katastrof v preteklosti opozarjali na to, kaj se nam lahko ob malomarnem ravnanju zgodi v prihodnosti. V teh dneh so posebej zanimivi prispevki o razvoju smučarskih poletov v Planici in o drugih skakalnih centrih v Sloveniji. RTV Slovenija je kot edina med sodelujočimi v projektu, ki razpolaga z vsem pomembnim gradivom iz časa nastajanja države. To gradivo predstavila tudi na portalu. Zaradi omejitve števila dokumentov, smo izbrali le posamezne prispevke, v projektu EUscreenXL pa bodo predstavljeni tudi drugi dokumenti iz tega zgodovinsko pomembnega obdobja. Več pozornosti bomo v novem projektu namenili tudi obdobju iz sedemdesetih let s predstavitvijo dnevnoinformativnih oddaj in osemdesetih let s prispevki iz oddaje Tednik, ki bodo digitalizirani s filmskih trakov.