Svet RTV vas prijazno vabi k javni razpravi in podajanju pisnih predlogov ter konstruktivnih komentarjev k besedilu prenovljenih programskih standardov RTV Slovenija.

Osnutek novih programskih standardov RTV Slovenija je dostopen na povezavi TUKAJ.

Programske standarde prenavljamo na podlagi Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1). Po prejetem predlogu programskih standardov s strani Uprave je Svet RTV Slovenija na svoji 4. redni seji, dne 25. oktobra 2023, sprejel sklep, da se o predlogu novih programskih standardov opravi posvetovanje s strokovno in zainteresirano javnostjo.

Ker največja medijska, kulturna in izobraževalna institucija nacionalnega pomena deluje v javnem interesu, s svojimi programi pa bistveno vpliva na delovanje slovenske družbe, v Svetu RTV Slovenija, ki pri svojem delu zastopa in varuje interese javnosti, to pomembno razpravo odpiramo tudi za zainteresirano javnost. Programske standarde razumemo kot nabor načel in vrednot na širokem polju delovanja javnega medija z zagotavljanjem demokratičnih, socialnih, kulturnih in drugih potreb, ki vključujejo različne interese gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov RTV Slovenija.

Prepričani smo, da lahko skupaj z vami še izboljšamo predlagano besedilo programskih standardov, predvsem v poglavju o družbeni odgovornosti RTV Slovenija.

Na podlagi sprejetih predlogov iz javne razprave bo Komisija za programske standarde in obravnavo odzivov javnosti Sveta RTV Slovenija pripravila drugi predlog besedila in ga poslala v sprejemanje Svetu RTV Slovenija, ki bo o novem predlogu odločal na svoji redni seji 22. novembra 2023. Dopolnjeni predlog programskih standardov Svet pošlje Upravi v končno usklajevanje.

Pisne predloge Svet RTV Slovenija zbira na elektronskem naslovu svet@rtvslo.si do vključno 10. novembra 2023.

Veselimo se vaših predlogov in vas lepo pozdravljamo.

Svet RTV Slovenija