Javni zavod RTV Slovenija je Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) obvestil, da bo z dnem 1. 2. 2024 prenehal z upravljanjem multipleksa C.

Z izklopom multipleksa C bo multipleks A edino omrežje prizemne digitalne radiodifuzije z obsegom pokritosti celotne Republike Slovenije. Multipleks A je bil Radioteleviziji Slovenija dodeljen brez razpisa zaradi potreb izvajanja javne radiotelevizijske službe.

V primeru prenosa pravic upravljanja multipleksa C na drugega upravitelja, bi RTV Slovenija omogočila uporabo obstoječe infrastrukture novemu upravitelju, pri čemer bi zaračunala le stroške vzdrževanja in porabe električne energije. Za ostale stroške, povezane z delovanjem multipleksa C (kot so frekvenčnine, nadomestila za uporabo naravnih dobrin), bi moral novi upravitelj skleniti dogovor z AKOS-om.