RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta dosegli poravnavo. Foto: MMC RTV Slovenija
RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta dosegli poravnavo. Foto: MMC RTV Slovenija

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc in Nataša Pirc Musar sta 3. novembra 2017 sklenila sodno poravnavo in ob tem podajata skupno izjavo: "RTV Slovenija in Nataša Pirc Musar sta se dogovorili za sodno rešitev spora glede odškodnine zaradi odprave sklepa o imenovanju Nataše Pirc Musar za generalno direktorico RTV Slovenija. RTV Slovenija je sklep o imenovanju razveljavila maja 2014, lani pa je Višje sodišče odločilo, da je bilo to dejanje nezakonito. S tem je zaključen več kot tri leta trajajoč spor. Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc obžaluje zaplete pri imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico RTV Slovenija in za vse s tem povezane neprijetnosti."

Iz poravnave izhaja obveza, da bo RTV Slovenija Nataši Pirc Musar izplačala odškodnino v višini 70 tisoč evrov v dveh obrokih. Poravnava prav tako določa, da so s tem odpravljena vsa sporna pravna razmerja med obema stranema.