Javni zavod RTV Slovenija zato ponovno opozarja, da je tovrstno ravnanje z novinarji nedopustno. Pozivamo k spoštovanju svobode novinarjev pri opravljanju svojega dela in posameznikovega osebnega dostojanstva.

Novinar TV Slovenija Nejc Krevs je bil zgolj zaradi dejstva, da je na dan stavke prebral poročila, ter tako izpolnjeval ustavno pravico javnosti do obveščenosti, deležen verbalnega napada s strani predstavnikov politike in novinarskih kolegov.

Tovrstne napade na novinarje RTV Slovenija obsojamo in javnost pozivamo k umiritvi dialoga, predvsem na družbenih omrežjih.
Ponavljamo, da mora biti zdrava demokratična družba odprta za različnost mnenj in stališč in da ima posameznik pravico brez strahu pred pritiski in javnim obračunavanjem opravljati svoje delo.

Še enkrat torej pozivamo vse v javnosti, zlasti pa vidne posameznike, da spoštujejo neodvisnost in avtonomnost javnega servisa RTV Slovenija ter pravico posameznika do dostojanstva in varnosti.
RTV Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, da zaščiti zaposlene.