Ravnanja nekaterih protestnikov, ki so se včeraj zbrali pred glavno stavbo javnega zavoda RTV Slovenija, pri tem pa ovirali svobodno gibanje zaposlenih, kažejo na zaskrbljujoče premike v družbi. Gre za dejanja, za katera mora v delujoči demokratični družbi veljati ničelna stopnja tolerance.

RTV Slovenija tako znova javno poziva k umiritvi razmer v javnem diskurzu, saj se groba retorika vse prevečkrat udejanji v odnosu do naših zaposlenih. Javnost, zlasti pa vidne posameznike, opominjamo, naj spoštujejo neodvisnost in avtonomnost javnega servisa RTV Slovenija ter pravico posameznika do dostojanstva in varnosti.