Gledalci, ki imajo internetni dostop, lahko spremljajo programe RTV Slovenija v neposrednem predvajanju (t. i. simulcast) na:

- računalnikih in mobilnih napravah preko spletnih strani RTV Slovenija,
- tabličnih računalnikih in pametnih telefonih preko mobilne aplikacije,
- androidnih televizorjih preko aplikacije RTV Slovenija – RTV 4D.

Predvajanje omogoča ogled nacionalnih TV-programov v resoluciji 720p, kar je enakovredno HD signalu.

Na podlagi zgoraj opisanih dejstev lahko gledalci, ki so sedaj za poln ogled programov TV Slovenija plačevali kabelsko naročnino, slednje spremljajo v polnem obsegu in brez prekinitev zgolj s plačilom priključka na internetni dostop.

Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (Priloga 1.b., sicer Ur. l. RS št 4/2019, v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je Nadzorni svet RTV Slovenija skladno z določili ZRTVS-1 sprejel dne 19. decembra 2018 in velja od 26. januarja 2019, v prvem odstavku 2. člena določa, da za radijski oziroma televizijski sprejemnik šteje vsaka naprava, s katero je omogočen sprejem vsaj enega programa Radiotelevizije Slovenija.

Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenija, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija:

- preko prizemeljskega oziroma oddajniškega omrežja RTV Slovenija,
- prek kabelske mreže,
- prek internetnega omrežja,
- prek satelita,
- prek druge tehnične rešitve, pod pogojem, da ta tehnična rešitev zagotavlja sprejem programov v najmanj enaki kakovosti kot prizemeljsko omrežje, mora sprejemnik prijaviti, s čimer postane zavezanec za plačilo RTV prispevka.

Ker TV Slovenija že zagotavlja predvajanje programov TV SLO 1, TV SLO 2 in TV SLO 3 v celoti preko spleta (simultano predvajanje preko oddajnikov in preko spleta, t. i. simulcast), se s tem tudi računalniki, tablični računalniki in pametni telefoni kvalificirajo kot sprejemniki programa TV Slovenija.

Služba za obračun RTV prispevka ima v svoji evidenci nekaj več kot 25.000 gospodinjstev, odjemalcev električne energije, ki plačujejo RTV-prispevek le za radijske sprejemnike. Iz evidenc izhajajoč, naj ne bi imeli svojega in ne uporabljajo tujega televizijskega sprejemnika. Zavezanci so zelo verjetno spregledali obvezo, ki izhaja iz omogočanja sprejemanja TV signalov preko računalnikov in drugih naprav, ki omogočajo ogled preko spleta.

RTV Slovenija bo v prihodnjih dneh pozvala gospodinjstva, ki plačujejo RTV prispevek le za radijske sprejemnike, da podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem TV signala preko interneta. V primeru, da imajo dejansko v lasti zgolj radijski sprejemnik, bodo morali podpisati novo izjavo, v kateri bodo zagotovili, da nimajo svojega in ne uporabljajo tujega televizijskega aparata, pa tudi ne osebnega ali tabličnega računalnika ali pametnega telefona z internetnim dostopom. V primeru, da izjave ne bodo podali, jim bo RTV Slovenija skladno z zakonom začela zaračunavati celoten znesek prispevka.

Uradni poziv RTV Slovenija se nanaša izključno na zgoraj omenjena gospodinjstva, ki predstavljajo približno 4 odstotke vseh zavezancev za plačilo RTV prispevka, in nikakor ne na vse zavezance.

RTV Slovenija Foto: SOJ RTV SLO
RTV Slovenija Foto: SOJ RTV SLO