NARAVNI PARKI SLOVENIJE: KRAJINSKI PARK KUM - v sredo, 14. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1
NARAVNI PARKI SLOVENIJE: KRAJINSKI PARK KUM - v sredo, 14. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Dokumentarne serije TV SLO vsako sredino popoldne načenjajo najaktualnejša vprašanja, ki se tako ali drugače dotikajo naše družbe, ter nanje ponujajo celovite in zanimive odgovore. Izobraževalni program TV SLO vsako leto velik del pozornosti namenja tudi okoljevarstvenim temam. Prihodnjo sredo, 17. 3. 2021, se na TV SLO 1 tako začenja sklop dokumentarno-izobraževalnih oddaj, ki bodo obravnavale najbolj pereče okoljske teme, ljubitelje narave pa doživeto popeljale po naravnih parkih Slovenije.

Sklop okoljevarstvenih dokumentarnih oddaj bo najprej dal besedo slovenskim varuhom narave, ki si že desetletja prizadevajo za sonaravnost v odnosu do virov našega planeta. Dokumentarno oddajo Varuhi narave je pripravila Aleša Valič.

Sledili bodo novi deli dokumentarne serije Biotopi avtorice Anne Dular Radovan. Na sporedu TV SLO 1 bodo vsako sredo od 24. 3. do 7. 4.

BIOTOPI: PLASTIKA V NARAVI - v sredo, 7. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1
BIOTOPI: PLASTIKA V NARAVI - v sredo, 7. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

V oddaji o plastiki bomo raziskovali, kje je plastika v naravnem okolju in koliko je je. Plastika je postala eden najhujših okoljskih problemov današnjega časa. Sredozemsko morje postaja plastična juha. Vanj vsako leto odvržemo več sto tisoč ton plastičnih odpadkov. Mikroplastiko so raziskovalci našli v večini morskih organizmov, tudi ribah in školjkah, ki jih za prehrano uporabljamo ljudje.

Naši pritiski na naravo so včasih nepredstavljivi. Naravo pravzaprav »porabljamo«, ne da bi to sploh opazili. Odgovor na vprašanje, koliko je torej uporabimo in porabimo, pa daje ekološki odtis. To je nekakšen merilnik porabe naravnih virov, ki kaže, da že več desetletij porabimo več narave, kot je je na voljo. Ta hip bi človeštvo potrebovalo skoraj dva planeta, da bi zadovoljila naše povpraševanje.

Pritiski na naravo pa poleg pomanjkanja naravnih virov povzročajo tudi podnebno krizo. Ta ne vpliva samo na dvig povprečne letne temperature, ampak spreminja celotne ekosisteme in povzroča izginjanje vrst. V Sloveniji je ena od vrst, katere preživetje je ogroženo prav zaradi podnebne krize, pisan metulj borovničev mnogook.

Sredi aprila (14. 4.) pa gledalce TV SLO 1 čakata dva nova dela serije Naravni parki Slovenije, ki bosta tokrat predstavila naravo krajinskega parka Kum ter parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Avtorica dokumentarne serije Naravni parki Slovenije (in oddaje Varuhi narave) je Aleša Valič.

Zame sta vsakokratno raziskovanje in snemanje v slovenskih naravnih parkih tudi spoznavanje ljudi, strokovnjakov in domačinov, ki se posvečajo odkrivanju in celostnemu varovanju teh dragocenih območij. Ob njihovi pomoči že dve desetletji nastaja dokumentarno-izobraževalna serija Naravni parki Slovenije. Njen namen je promocija slovenske narave in ob tem razvijanje senzibilnosti do naravnih okolij, ki se v vsakdanjem življenjskem utripu vse bolj zanemarja, odrinja na rob pomembnosti. Zato smo želeli skozi vsebino oddaje Varuhi narave gledalcem še bolj približati velik pomen in vrednost varovanja našega okolja tudi za preživetje ljudi, kakor se vse bolj kaže v perspektivi planetarne okoljske krize.

Aleša Valič

VARUHI NARAVE
V sredo, 17. 3. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Varstvo narave ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je kot vrednota med Slovenci cenjeno. V kolikšni meri pa se tudi udejanja, kje in kako, v luči globalnih izzivov, kot so resnična ozaveščenost o pomenu naravnih okolij in virov za delovanje planeta, o varovanju biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal ter izjemnih dragocenosti slovenske narave? S svojimi spoznanji na ta vprašanja odgovarjajo slovenski varuhi narave, ki si že desetletja prizadevajo za varovanje naravnega prostora in njegove pestrosti, pomembnih življenjskih okolij in posameznih vrst, za rodovitnost tal in za sonaravnost v odnosu do virov našega planeta.

Ekipa: režiserka Magda Lapajne, direktor fotografije Uroš Hočevar, montažerka Snežana Šturm Tadić, urednica scenaristka Aleša Valič.

BIOTOPI: PODNEBNA KRIZA IN NARAVA
V sredo, 24. 3. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Podnebne spremembe povzročajo dvig povprečnih letnih temperatur. V Sloveniji ta dvig pomeni, da se počasi spreminjajo celotni habitati, najbolj v visokogorju. Danes že vemo, da bo zaradi podnebnih sprememb za vedno izginil drobni metulj, ki živi samo na Pohorju. Samo še vprašanje časa je, kdaj. Metulj seveda ni edina možna »žrtev« podnebne krize, ki smo jo povzročili ljudje.

Ekipa: režiserka Aleksandra Vokač, direktor fotografije Bernard Perme, montažerka Maja Gaspari, urednica scenaristka Anna Dular Radovan.

BIOTOPI: EKOLOŠKI ODTIS
V sredo, 31. 3. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Ljudje smo del narave – če hočemo ali ne. Od narave je odvisno naše preživetje. Vendar z naravo ravnamo zelo negospodarno. Leta 2020 je človeštvo vse naravne vire v letu porabilo do 22. avgusta. Evropa celo prej, že 10. maja, Slovenija pa še prej, 26. aprila. Če bi vsi živeli tako, kot živimo in kot porabljamo naravo v Sloveniji, bi pravzaprav potrebovali skoraj tri planete. Obnovljivi viri se kratko malo ne obnavljajo dovolj hitro.

Ekipa: režiserka Aleksandra Vokač, direktor fotografije Bernard Perme, montažerka Maja Gaspari, urednica scenaristka Anna Dular Radovan.

BIOTOPI: PLASTIKA V NARAVI
V sredo, 7. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Plastika je lahek, trpežen in poceni sintetični material, ki ima izjemno dolgo dobo trajanja. A vse te odlike pomenijo tudi, da plastika povzroča enega največjih okoljskih problemov današnjega časa. Samo v Evropi na leto izdelamo več kot 65 milijonov ton plastike, 30 milijonov ton pa je vsako leto zavržemo. Recikliramo manj kot tretjino vse plastike, preostalo kopičimo na odpadih, zažigamo ali pa ostane v okolju – v naravi.

Ekipa: režiserka Aleksandra Vokač, direktor fotografije Bernard Perme, montažerka Maja Gaspari, urednica scenaristka Anna Dular Radovan.

NARAVNI PARKI SLOVENIJE: KRAJINSKI PARK KUM
V sredo, 14. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Tako rekoč na sredini slovenske dežele se 1200 metrov visoko vzpenja Kum, očak Posavskega hribovja in mogočen razglednik. Na njegovem severnem hrbtu se vse od globoke soteske Save vzpenja po strminah na planotasti svet območje krajinskega parka Kum. Tu se odpira slikovita mozaična kulturna krajina. Njena odlika so ohranjeni gozdovi, po izjemni pestrosti rastlinskih in živalskih sloveča suha in polsuha travišča, kraška oblikovanost površja, podzemlja in vodnih izvirov. Na domačijah ohranjajo travniške sadovnjake, pomemben življenjski prostor ptic in žuželk. Krajinski park so vzeli domačini za svojega in znajo ceniti njegove dragocenosti, med katerimi so visoko v evropskem merilu predvsem izjemna suha travišča.

Ekipa: režiserka Magda Lapajne, direktor fotografije Bernard Perme, montažerka Snežana Šturm Tadić, urednica scenaristka Aleša Valič.

NARAVNI PARKI SLOVENIJE: KRAJINSKI PARK TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB
V sredo, 21. 4. 2021, ob 17.25 na TV SLO 1

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Ljubljana ima mestni park, ki ji ga lahko zavida marsikatero veliko mesto. To ni le vsem znani park Tivoli, ki vsakič znova očara s svojo vrtno umetnostjo in krajinskimi parkovnimi ureditvami. V zaledju Tivolija sta še gozdnati Rožnik in Šišenski hrib, oba s številnimi očem skritimi naravnimi dragocenostmi. Gozd, ki v tem krajinskem parku prevladuje, je neprecenljivo zeleno osrčje mesta. Omogoča sprostitev, rekreacijo in je hkrati tudi prostor za spoznavanje in zbližanje z naravo. Tivoli z raznolikimi parkovnimi območji, kot sta športni in zgodovinski del parka, ter območji ob ribniku in Koseškem bajerju nas neopazno in na kar najbolj naraven način zvabi v svoje gozdno zaledje. Njegovo zahodno stran obrobljajo še ohranjeni mokrotni in polsuhi travniki s svojo pomladansko cvetano, ki privablja raznolik žuželčji rod. Sprehod po krajinskem parku sredi mesta je doživetje v vsakem letnem času, spomladi in poleti pa se odkrije v največji pestrosti.

Ekipa: režiserka Petra Hauc, direktor fotografije Bernard Perme, montažerka Snežana Šturm Tadić, urednica scenaristka Aleša Valič.