Ker je sejo nadzornega sveta že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical predsedujoči nadzornemu svetu RTV Slovenija dr. Borut Rončević, je vodstvo RTV Slovenija na zahtevo predsedujočega pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica današnjega sestanka. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki je pripravila dve mnenji, je bil sklic seje s strani 4-ih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so po mnenju družbe Čeferin vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta. Zaradi transparentnosti zadeve obe pravni mnenji družbe Čeferin prilagamo k temu sporočilu za javnost.

Današnjega sestanka se je udeležil tudi predstavnik odvetniške družbe Čeferin in ponovno opozoril na nezakonitost seje ter na to, da lahko sklic seje mimo določila Poslovnika predstavlja celo kaznivo dejanje. Vodstvo RTV Slovenija je zato srečanje zapustilo. Ne glede na vsa opozorila je šest članov s srečanjem nadaljevalo in pod točko razno brez prisotnosti vodstva RTV Slovenija ter brez kakršnekoli podlage vodstvu naložilo izvedbo 19 sklepov. Množica sklepov in kratki roki izvedbe kažejo na to, da nadzorniki ne želijo vodstvu RTV Slovenija, ki je svoj mandat nastopilo pred komaj štirimi meseci, omogočiti pravočasne priprave programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za prihodnje leto, prav tako bo pravni zaplet onemogočil reševanje finančne situacije javnega zavoda, ki ima po veljavnem finančnem načrtu ob koncu leta predvideno skoraj 10-milijonsko izgubo.

Zaradi omenjenega pravnega zapleta, bo generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v skladu z zahtevo dr. Boruta Rončevića, da vodstvo RTV Slovenija stori vse potrebno za zagotovitev pravilnega in zakonitega delovanja nadzornega sveta, v nadaljevanju sprejel vse potrebne in zakonite ukrepe.