Delovno sodišče v Ljubljani je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek Andreja Graha Whatmouga, ki ga je vložil zaradi neizbire na razpisu za predsednika Uprave in člane Uprave RTV Slovenija, ki jo je v postopku zastopala Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. Postopek se je nanašal na javni razpis (iz obdobja junij in julij 2023), na katerem so bili izbrani Zvezdan Martić, Simon Kardum in Andrej Trček. Sodišče je odločilo, da Svet RTV Slovenija ni kršil postopka za izvedbo razpisa za predsednika in člana uprave in da so izbrani kandidati izpolnjevali razpisne pogoje.

Sodišče je v celoti pritrdilo navedbam tožene stranke (RTV Slovenija) in tožeči stranki (Andreju Grahu Whatmougu) naložilo plačilo sodnih stroškov.