Foto: Jani Ugrin Foto:
Foto: Jani Ugrin Foto:

V postopku imenovanja generalnega direktorja aprila 2014 se je teden dni po glasovanju, v katerem je večino glasov dobila kandidatka Nataša Pirc Musar, izkazalo, da eden od članov Programskega sveta že ob imenovanju v Programski svet ter tudi na dan glasovanja ni izpolnjeval zakonskih pogojev za članstvo. Glas tega člana, ki je bil še leto poprej član vodstva politične stranke, kar zakon izrecno prepoveduje, je bil za izvolitev Pirc Musarjeve odločilen. Ker je to pomenilo nezakonito situacijo ter nedopusten vpliv politike na odločitev o izbiri generalnega direktorja, se je Programski svet odločil za ponovitev glasovanja in v obnovljenem postopku septembra lani imenoval mag. Marka Fillija za generalnega direktorja nacionalne medijske hiše.

Kljub temu, da je Nataša Pirc Musar na več sodiščih skušala izpodbijati takšno ravnanje Programskega sveta in je vztrajala na stališču, da je bila zakonito izvoljena, je prvostopenjsko sodišče pravilnost ravnanja Programskega sveta v celoti potrdilo. Obnova postopka imenovanja generalnega direktorja je bila pravilna in zakonita, prav tako smiselna uporaba Zakona o upravnem postopku. Temu je sicer Pirc Musarjeva ves čas nasprotovala in med drugim Programski svet obtožila, da gre za ugrabitev in zlorabo prava.

Sodišče je v celoti pritrdilo pravilnosti ravnanja Programskega sveta in predsedujočega dr. Mitja Štularja, ki je že takrat poudaril, da mora Programski svet delovati tako, da na njegovih odločitvah ni sence dvoma. Vnovično glasovanje ni bilo usmerjeno proti posameznim kandidatom, kot je nasprotna stran skušala prikazati v javnosti, pač pa nujno za zagotovitev zakonite odločitve. Kakršne koli drugačne interpretacije so neprimerne, ne ustrezajo dejstvom in jih je Programski svet vsakič tudi odločno zavrnil.