Javni zavod RTV Slovenija je prejel delno sodbo Delovnega sodišča v Ljubljani z dne 18. 3. 2024, s katero je sodišče odločalo o tožbi Andreja Graha Whatmougha zoper razrešitev s položaja v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija avgusta 2023 in prenehanje delovnega razmerja. Iz delne sodbe izhaja, da je bil Svet RTV Slovenija pristojen organ za razrešitev v. d. generalnega direktorja, s čimer je bil zavrnjen nasprotni ugovor tožnika.

Svet RTV Slovenija je v postopku razrešitve angažiral zunanjega vročevalca, ki je tožniku (v. d. generalnemu direktorju) na več naslovih večkrat poskušal vročiti tako seznanitev z razlogi za razrešitev in poziv za izjavo kot tudi sprejeti sklep o razrešitvi in prenehanju delovnega razmerja, vendar so bili vsi poskusi neuspešni, ker Andrej Grah Whatmough na nobenem od naslovov ni bil znan, na pozive RTV Slovenija pa v celoti neodziven. Zaradi neuspešne vročitve na naslovih tožeče stranke je RTV Slovenija ravnala skladno s pravili vročanja po 96.a členu Zakona o splošnem upravnem postopku, in sicer z objavo na oglasni deski in spletni strani RTV Slovenija. Sodišče je ocenilo, da je bil navedeni postopek vročanja nepravilen, saj da bi morala RTV Slovenija opraviti postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča v. d. generalnega direktorja za namene vročanja v postopku razrešitve, zaradi česar je delno ugodilo zahtevku tožnika glede nezakonitosti razrešitve s položaja v. d. generalnega direktorja in posledične odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

RTV Slovenija meni, da so bili izvedeni postopki vročanja v skladu z veljavno zakonodajo in notranjimi pravili, razrešitev v. d. generalnega direktorja in prenehanje pogodbe o zaposlitvi pa utemeljena, zaradi česar bo preučil možnosti vložitve pravnega sredstva (pritožbe) zoper delno sodbo.

RTV Slovenija je v postopku pred sodiščem tudi izpostavila, da bi Andreju Grahu Whatmoughu ne glede na predmetni postopek razrešitve in prenehanje delovnega razmerja mandat v. d. generalnega direktorja na podlagi prehodne določbe 3. odstavka 22. člena ZRTVS-1B v vsakem primeru prenehal z imenovanjem nove uprave, tj. dne 17. 8. 2023, zaradi česar po tem datumu tožnika nima pravnega interesa za tožbo oz. morebitne zahtevke iz delovnega razmerja.

Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik,
Novak, Koščak in partnerji, o.p., d. o. o.