V skladu z 21.a členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija je Uprava RTV Slovenija za direktorico Televizije Slovenija imenovala ga. Ksenijo Horvat, direktorja Radia Slovenija g. Mirka Štularja in direktorico Digitalnih vsebin ga. Katarino Jakopič.

Uprava RTV Slovenija bo za soglasje k imenovanju direktorjev, v skladu z 10. točko 1. odstavka 16. člena ZRTVS-1, zaprosila Svet RTV Slovenija.