V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough spoštuje današnjo odločitev ustavnih sodnikov o prenehanju veljavnosti sklepa z dne 16. 2. 2023, s katerim je Ustavno sodišče RS do končne odločitve zadržalo izvrševanje prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 23. člena ter 24. in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

V skladu z današnjim sklepom Ustavnega sodišča RS bo v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v predpisanem roku sklical prvo sejo Sveta RTV Slovenija.