Kot je znano, vodstvo Informativnega programa nekdanjemu voditelju oddaje Marcelu Štefančiču zaradi neprimernih besed, ki bi se jih lahko razumelo celo kot grožnje nekaterim zaposlenim na RTV Slovenija, ni ponudilo nove pogodbe. Danes je celotna uredniška ekipa odgovorni urednici sporočila, da pri predstavljenem konceptu prenove oddaje ne bo sodelovala in da bo svoje delo nadaljevala v dnevnoinformativnem programu.

Vodstvo RTV Slovenija je že večkrat poudarilo, da ima do kakršnekoli oblike pritiskov in napadov ničelno toleranco. Grobe besede zdaj že nekdanjega voditelja Marcela Štefančiča so po mnenju vodstva presegle meje dopustnega in profesionalnega ter predstavljajo nesprejemljiv napad na uredniško neodvisnost. Želimo, da se tako zaposleni kot tudi zunanji sodelavci, ne glede na njihova osebna prepričanja, počutijo varne in lahko svoje delo opravljajo brez pritiskov in omalovaževanja. Vodstvo RTV Slovenija zato z zunanjimi sodelavci, ki krnijo ugled javnega zavoda RTV Slovenija, ne bo sklepalo pogodb.

Vodstvo Informativnega programa je vložilo izjemne napore, da bi zagotovilo nadaljnji obstoj oddaje Studio City. Vodenje oddaje je ponudilo nekaterim uglednim novinarjem Informativnega programa, eni so vodenje oddaje takoj odklonili, dva pa sta bila – zaradi groženj in osebnih napadov zoper njih in njihove družine – sodelovanje primorana odkloniti.

Za konec naj še dodamo, da je odziv javnosti na spremembe, povezane z vodenjem oddaje Studio City, zaskrbljujoč. Še posebej obsojanja vredno in nedopustno je, da so groženj in pritiskov deležni tudi najožji družinski člani naših zaposlenih.