Vodstvo RTV Slovenija je včeraj zvečer prejelo napoved stavke koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO, ki naj bi potekala v torek, 24. januarja. Vodstvo obžaluje odločitev enega od treh sindikatov na RTV Slovenija, da se je brez kakršnegakoli pojasnila in predhodnega poziva k nadaljevanju pogajanj ponovno odločil za stavko.

Stavkovni odbor v obvestilu o napovedi stavke med drugim navaja, da se je zanjo odločil zaradi zaostrovanja razmer na RTV Slovenija in poglabljanja pritiskov na avtonomijo novinarskega dela. Vodstvo RTV Slovenija poudarja, da stavkovni odbor v obvestilu ne navaja nobenega konkretnega primera pritiska, niti ni novinarski sindikat o kakršnem koli morebitnem primeru pritiska obvestil delodajalca.

Vodstvo predstavnike stavkovnega odbora znova poziva k dialogu in nadaljevanju pogajanj o stavkovnih zahtevah. Tudi zaradi odgovornosti do javnosti, ki upravičeno pričakuje kakovostne programske vsebine, je vodstvo sindikat pozvalo k pogajanjem vsak dan, tudi med koncem tedna, do dneva napovedane stavke, da skupaj najdemo ustrezno rešitev. Če pogajanja ne bodo uspešna, bomo v ponedeljek javnost obvestili o morebitnih spremembah in prilagoditvah programa.

RTV Slovenija je danes za zaščito interesov javnosti in pravic večine delavcev RTV Slovenija, ki v stavki ne bodo sodelovali, na pristojno delovno in socialno sodišče vložila tožbo na ugotovitev nezakonitosti stavke. O odločitvi sodišča bomo obvestili tudi javnost.