Iz osebnih razlogov je danes s položaja člana Uprave RTV Slovenija odstopil Andrej Trček. Kot je zapisal v odstopni izjavi, si je prizadeval delovati v najboljšem interesu zavoda in javnosti.

Dokler ga Svet RTV Slovenija ne razreši, ostaja član Uprave z vsemi pooblastili.

Upravo RTV Slovenija vodi vršilka dolžnosti predsednika Uprave Natalija Gorščak, ki bo Svetu predlagala imenovanje vršilca dolžnosti člana Uprave.

Poleg Natalije Gorščak član Uprave ostaja še delavski direktor Franci Pavšer.