Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Od začetka marca Televizija Slovenija, Radio Slovenija in portal rtvslo.si s programskimi vsebinami, prilagojenimi novim okoliščinam, skrbijo za odgovorno in aktualno informiranje, otroško - izobraževalne vsebine v živo, dodatne dokumentarne vsebine in razvedrilo. Družbena, gospodarska in siceršnja situacija se je s širitvijo koronavirusa in posledično z razglasitvijo epidemije spremenila v izjemno, nepričakovano in predvsem neznano stanje, katerim se morajo posamezniki, podjetja, ustanove in organizacije prilagajati tako rekoč vsakodnevno, da bi lahko učinkovito ravnali in delovali.

Kako zadovoljni ste s programom, ki ga pripravlja RTV Slovenija

Rezultati raziskave kažejo, da 57 % vprašanih meni, da je vloga RTV Slovenija kot javnega medijskega servisa v času epidemije pomembna oziroma zelo pomembna.

Vir: Mediana, Raziskava o zadovoljstvu, april 2020
Vir: Mediana, Raziskava o zadovoljstvu, april 2020

Dobrih 63 % vprašanih običajno spremlja TV Slovenija 1, na tej televizijski postaji pa jih 42,3 % najpogosteje spremlja novice/poročila. Natančno 39 % vprašanih običajno posluša Val 202, na tej postaji pa jih 24,4 % najpogosteje spremlja novice/poročila. Spletno stran rtvslo.si običajno spremlja 40,3 % vprašanih, novice/poročila pa jih 24,9 % najpogosteje prebira ravno na tej strani.

S posredovanjem informacij Televizije Slovenija v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih več kot 69 % vprašanih, od pogostih poslušalcev jih je zadovoljnih skoraj 83 %.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Na vprašanje uporabnikom, v kolikšni meri ste zadovoljni s posredovanjem informacij v času epidemije koronavirusa na programih Radiotelevizije Slovenija, jih je (zelo) zadovoljnih s TV Slovenija 69,4 %, 68,8 % z Radiem Slovenija in 68,7 % s spletno stranjo rtvslo.si. Med pogostimi uporabniki je zadovoljnih še več, saj jih je (zelo) zadovoljnih s TV Slovenija 82,7 %, 85,6 % z Radiem Slovenija in 81,8 % s spletno stranjo rtvslo.si.

Na vprašanje uporabnikom, v kolikšni meri ste zadovoljni s preostalimi vsebinami v času epidemije koronavirusa na programih Radiotelevizije Slovenija, jih je (zelo)zadovoljnih s TV Slovenija 58,7 %, 62,8 % z Radiem Slovenija in 58,5 % s spletno stranjo rtvslo.si. Med pogostimiuporabniki je tudi na tem, področju več zadovoljnih, saj jih je (zelo) zadovoljnih s TV Slovenija 70,3 %, 78,6 % z Radiem Slovenija in 67,5 % s spletno stranjo rtvslo.si.

S posredovanjem informacij Radia Slovenija je v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih skoraj 69 % vprašanih, od pogostih poslušalcev pa jih je zadovoljnih skoraj 86 %.

Foto: Andrej Mrak
Foto: Andrej Mrak

Največji delež vprašanih meni, da je Televizija Slovenija najpomembnejša za spremljanje kulture (51 %), svetovnih aktualnih novic (46 %), nacionalnih aktualnih novic (48 %), lokalnih aktualnih novic (33 %) ter prometnih informacij (37 %). Največji delež vprašanih meni, da je Val 202 najpomembnejši za spremljanje kulture (23 %), svetovnih aktualnih novic (29 %), nacionalnih aktualnih novic (30 %) in prometnih informacij (27 %).

Uporabnike smo tudi povprašali, kaj pogrešajo v tem času. Največ gledalcev je v skupnih navedbah navedlo, da pogrešajo dokumentarne oddaje, nekateri med njimi pa tudi lahkotnejše in zahtevnejše tuje in slovenske celovečerne filme in nadaljevanke. Največ poslušalcev je v skupnih navedbah navedlo, da pogreša več razvedrilnih vsebin, nekateri pa tudi glasbene oddaje ter več aktualnih informativnih oddaj (9%). Velik delež poslušalcev pa je navedlo, da v programih ne pogreša nič.

S posredovanjem informacij spletne strani rtvslo.si v času epidemije koronavirusa je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih skoraj 69 % vprašanih, od pogostih uporabnikov pa jih je z vsebinami zadovoljnih skoraj 82 %.

Raziskava Mediana, april 2020, merjenje TOM in zadovoljstva, vprašanih 703 anketirancev, splošna populacija starejši od 15 let, vzorec reprezentativen po spolu, starosti in regiji.

Cilj raziskave je bil izvedeti, kdo od uporabnikov nas spremlja, kako nas spremlja in kako so zadovoljni z vsebinami, ki jih pripravljamo, in tako dobiti povratno informacijo, kako dobro uresničujemo poslanstvo javnega medijskega servisa.

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

Koliko vas je, ki vsebine, s katerimi ste zadovoljni, gledate, poslušate in klikate

Podatki iz raziskave so nedvomno v neposredni povezavi z podatki o gledanosti, poslušanosti in klikanosti, ki jih prejemamo na dnevni in mesečni ravni.

V povprečju se je gledanost TV Slovenija 1 v marcu in aprilu 2020 glede na enako obdobje lani povečala za 1,5-odstotne točke, kar je največ med vsemi TV programi v Sloveniji.

Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

Po podatkih raziskave o gledanosti je namreč v aprilu 2020 programe TV Slovenija (vsaj minuto programov TV SLO 1, 2 ali 3) gledalo preko 80 % različnih prebivalcev Slovenije. Gledanost oddaj TV Slovenija se je v času spremenjenih razmer povečala, in sicer se je v povprečju gledanost TV Slovenija 1 v marcu in aprilu 2020 (med 1. marcem in 13. aprilom 2020 med 6. in 23. uro) glede na enako obdobje lani povečala za 1,5-odstotne točke na 4,4 % (skupno 34-odstotna rast gledanosti), kar je največ med vsemi TV programi v Sloveniji.

Še nekaj najvišjih gledanosti v mesecu marcu

- Prvi dnevnik je v marcu 2020 dosegel svojo najvišjo gledanost v zgodovini elektronskega merjenja gledanosti – gledalo ga je povprečno 16,5 % gledalcev, kar je prek 310.000 posameznikov.
- V marcu 2020 je najvišjo gledanost zadnjih (pet) let dosegel tudi Dnevnik s skoraj 15-odsotno gledanostjo.
- Najvišjo gledanost je dosegel kviz Vem!, in sicer s 14,2% v povprečju, kar pomeni 269.800 posameznikov.

Vir: AGB Nielsen, panelni vzorec 450 gospodinjstev, starost nad 4 leta, gledanost v živo

Dobre rezultate potrjuje tudi raziskava o poslušanosti, ki za marec 2020 kaže, da spremlja tri osrednje programe RA Slovenija (Radio Prvi, Val 202 in Ars) tedensko 31,3 % različnih prebivalcev Slovenije.
Vir: Mediana RM, velikost vzorca 4.800 posameznikov, starost 15-85 let

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Zanimanje uporabnikov za RTV-vsebine na spletu se je v času izrednih razmer izjemno povečalo. Če je do zdaj veljalo, da rtvslo.si v zimskem času dnevno obišče dobrih 200 tisoč uporabnikov in pri tem ustvari okoli dva milijona prikazov spletnih strani/ogledov vsebin, se je v marcu ta številka skoraj podvojila – dnevno nas je obiskalo skoraj 350 tisoč uporabnikov in si ogledalo štiri milijone vsebin. Na mesečni ravni je po podatkih slovenske valutne raziskave MOSS spletno mesto RTVSLO.si v marcu prvič v zgodovini preseglo 800 tisoč uporabnikov in 120 milijonov ogledov vsebin, kar pomeni več kot 30-odstotno rast dosega in skoraj 80-odstotno rast ogledov vsebin glede na mesec februar ter predstavlja najvišjo rast med vsemi novičarskimi oz. medijskimi portali.

Spletna stran rtvslo.si je v marcu 2020 prvič v zgodovini presegla 800 tisoč uporabnikov in 120 milijonov ogledov vsebin, 30-odstotna rast dosega in skoraj 80-odstotna rast ogledov glede na pretekli mesec pa pomeni najvišjo rast med vsemi novičarskimi oz. medijskimi portali.

Vir: www.moss-soz.si

Z zadovoljstvom in spremljanjem raste tudi zaupanje

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Zaupanje v institucije, ki so ključnega pomena v času epidemije, ter nekatere predstavnike teh institucij, se je sodeč po rezultatih Valiconove raziskave v času epidemije povečalo. Najbolj občutno to velja za zdravstveni sistem in RTV Slovenija, sledijo banke, trgovine in policija. Najvišje zaupanje sicer uživajo civilna zaščita, predstavniki zdravniške stroke, zdravstveni sistem, policija ter NIJZ. Valicon je izvedel raziskavo po standardnem modelu, s katerim že od leta 2012 spremlja zaupanje v institucije in poklice v okviru raziskave Ogledalo Slovenije.

Če sodimo po oceni zaupanja anketirancev, so se v zadnjem mesecu izkazale bolj ali manj vse institucije, ki so ključne v času epidemije. Na vrhu lestvice dvajset opazovanih institucij in nekaterih predstavnikov je civilna zaščita z visoko, 67% stopnjo zaupanja, ki ji sledijo »predstavniki zdravniške stroke« s 60 %, na tretjem mestu pa je zdravstveni sistem s 55 %. Sledita policija in NIJZ s 46 % oziroma 39 % stopnjo zaupanja. Prvi petorki sledita vojska z 28% stopnjo zaupanja ter trgovine z 22%. Zadnji dve s pozitivno stopnjo zaupanja sta RTV Slovenije z 11 % in kar 45 točkami rasti (novembra 2019 je bila stopnja zaupanja -34 %), ter spletne trgovine z 9 % stopnjo zaupanja.

Vir: Javnomnenjska raziskava 11. – 13. april 2020, n=561, Valicon

PROGRAMI JAVNIH MEDIJSKIH SERVISOV V ČASU KORONAVIRUSA

Evropska radiotelevizija (EBU) od začetka pandemije spremlja dejavnost javnih medijskih servisov z vidika branosti, gledanosti in poslušanosti informativnih vsebin in ostalih vsebin v povezavi s koronavirusom. Aprilsko poročilo EBU kaže, da imajo javni mediji v kriznih razmer več bralcev, gledalcev in poslušalcev. Televizije so povečale obseg informativnih oddaj, narasel pa je tudi doseg teh oddaj. Doseg večernih informativnih oddaj je v povprečju kar 2,5 krat večji. Obseg občinstva se je povečal v vseh starostnih skupinah, najbolj pa med mladimi. Dnevni ogled informativnega programa se je v času koronavirusa v povprečju povečal za eno petino (20 %), med mladimi pa za več kot dve petini (42 %). Do dvakrat se je povečal dnevni obisk spletnih strani, doseg za 2,6 krat, povečal pa se je tudi promet oziroma število ogledov. Največ bralcev imajo spletne vsebine, ko se zgodijo izredni dogodki, kot so zaprtje šol in razglasitev izjemnih razmer. Večji je tudi doseg javnih medijev na družabnih omrežjih. Radio je izgubil nekaj poslušalcev v času voženj v službo in domov, a tedenski doseg javnega radia je v večini držav višji. V vseh starostnih skupinah se je delež poslušalcev radia povečal, najbolj pa med mladimi (za 15 %) in mlajšimi odraslimi (za 26 %).
Vir: EBU, Covid-19 Crisis Media Intelligence Service, april 2020, PSM Audience Performance

Celotna raziskava EBU je dostopna na tej povezavi (raziskava je v angleškem jeziku).