Foto: RTV SLO/Alan RAdin
Foto: RTV SLO/Alan RAdin

V sklopu projekta ZELENA SO-VIZIJA bodo pripravljali številne oddaje in prispevke. Gostili bodo posameznike in skupine, ki so s pomočjo kohezijskih sredstev izboljšali kakovost okolja, poslovanja in izobrazbe. Pripravljali bodo informativno kampanjo, s katerimi bodo prikazali doprinos in vlogo kohezijske politike. S kratkimi informativnimi radijskimi in televizijskimi oglasi bodo posamezniki dobili ključne informacije o tem, kaj je kohezijska politika in kako vpliva na njihovo življenje. Organizirali bodo tudi dogodke, delavnice in strokovne posvete, s katerimi bodo v soustvarjanje rešitev določenega okoljskega izziva vključili zainteresirano javnost vseh starosti. S privlačnimi natečaji in spletnimi kvizi bodo vključili tudi osnovnošolce, srednješolce in študente.

Odgovorna urednica regionalnega programa Mojca Petrič Bužan in sodelavka Lara Plevnik, ki skrbi za evropski projekt. Foto: RTV SLO
Odgovorna urednica regionalnega programa Mojca Petrič Bužan in sodelavka Lara Plevnik, ki skrbi za evropski projekt. Foto: RTV SLO

Mojca Petrič Bužan, odgovorna urednica regionalnega televizijskega programa TV Koper-Capodistria je ob podpisu pogodbe za projekt povedala: »Veseli smo, da bomo skupaj z Radiem Koper in nevladno organizacijo PiNA sodelovali na projektu, ki daje svoj kamenček v mozaik oblikovanja prihodnosti evropskih regij. Zaščita okolja in zelena rast sta med ključnimi elementi naše prihodnosti in prav je, da jim tudi na kohezijski regiji Zahodna Slovenija skozi vsebine v medijih in z dogajanjem na terenu damo ustrezno podporo, še bolj pa da o njihovem pomenu ozaveščamo javnost

Kakšen je pomen evropske kohezijske politike pri nas?

Slovenija je s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike v zadnjih letih uresničila več kot 10.000 projektov, mnogi od njih so še danes zgodba o uspehu. Gre namreč za glavno naložbeno politiko Evropske unije, ki podpira ukrepe za ustvarjanje delovnih mest, trajnostni razvoj in gospodarsko rast, večji del sredstev pa namenja podpovprečno razvitim evropskim državam in regijam ter s tem poudarja evropsko solidarnost.

Uspehi projektov evropske kohezijske politike so v slovenskem javnem prostoru sicer prisotni, a sama kohezijska politika še vedno ostaja tema, o katere pozitivnih učinkih se premalokrat razpravlja. Z izvedbo projekta želijo partnerji tako vsebine, ki so pomembno prispevale k razvoju kohezijske regije Zahodna Slovenija, kot tudi splošen doprinos evropske kohezijske politike, izpostaviti širši javnosti.

Nujna je vključitev civilne družbe v oblikovanje okoljskih prioritet

Poleg ozaveščanja javnosti o pomenu evropske kohezijske politike, želijo s projektom povečati tudi vključevanje civilne družbe v oblikovanje prioritet kohezijske regije Zahodna Slovenija in to na področju Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa 2021-2027. V snovanje in izvedbo projekta ZELENA SO-VIZIJA so vključili tudi predstavnike civilne družbe, saj je potrebno sodelovanje med javnim medijskim servisom in civilno družbo krepiti, še zlasti, ko gre za načrtovanje kohezijske politike.

Po izvedbi strokovnih posvetov in kampanje zbiranja predlogov bodo pripravili seznam prioritet, ki bo predstavljen odločevalcem v Sloveniji in tujini, ki lahko vplivajo na upoštevanje pripravljenih prioritet pri oblikovanju ciljev nove kohezijske politike.

Projekt bo imel tudi čezmejno povezovalno noto. Eden izmed njegovih ciljev je namreč ustvariti dialog ter partnerstva med odločevalci in drugimi deležniki, ki se bodo nadaljevali tudi po zaključku projekta.