Na današnji 5. izredni seji sveta RTV Slovenija so svetniki s 15 glasovi razrešili v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Grah Whatmough se seje ni udeležil, prav tako pa se v nobeni obliki ni odzval na navedene razloge za njegovo razrešitev. Na mesto v. d. generalnega direktorja je svet imenoval Zvezdana Martića, ki je bil 13. julija 2023 sicer že imenovan za predsednika uprave RTV Slovenija. Zvezdan Martić bo na delovnem mestu v. d. generalnega direktorja opravljal tekoče posle. Ob tem se je novi v. d. generalnega direktorja zavezal, da bo vse, kar bo narejeno, skladno z omejitvami. Mandat nove uprave RTV Slovenija se bo sicer začel z izvolitvijo četrtega člana uprave (delavskega direktorja).

Zvezdan Martić. Foto: RTV Slovenija
Zvezdan Martić. Foto: RTV Slovenija

Svet RTV Slovenija je danes imenoval tudi petčlanski finančni odbor v sestavi:

- Ivana Nedižavec Korada – predlog Ministrstva za finance
- Slavica Pečovnik – predlog Ministrstva za kulturo
- Saša Umek Knez – predlog Sveta delavcev RTV Slovenija
- Polona Pergar Guzej – predlog združenja nadzornikov Slovenije
- Andreja Mušič – predlog zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

Poleg finančnega odbora pa je svet RTV Slovenija na današnji seji imenoval tudi dva člana programskih odborov za italijanski in madžarski narodnostni program za mandat 2023 – 2027. To sta Klaudija Sedar za članico programskega odbora RTV Slovenija za madžarski narodnostni program in Andrea Bartole za člana programskega odbora za italijanski narodnostni program.

Na današnji seji je bilo imenovanih tudi devet članov Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide. Ti so:

- Alojz Fidler
- Gregor Gračner
- Boris Horvat
- Srečko Matkovič
- Luka Perne
- Domen Ratelj
- Jakob Škantelj
- Tomislav Špilak
- Blaž Urbanč