Novost je tudi, da bomo odslej krajši. V 15-minutnih dinamičnih in zanimivih vsebinah bomo obravnavali ključne informacije iz življenja invalidov. V ospredju bodo njihove zgodbe, izkušnje in izzivi, ki jih prinaša življenje z invalidnostjo.

V skladu z našim temeljnim poslanstvom, ki ga oddaja uresničuje že štirideset let, ostajamo posebej pozorni na eno od najbolj ranljivih skupin invalidov: gluhe, naglušne in gluhoslepe. Priredba naših vsebin v znakovni jezik in sočasno podnaslavljanje pa ostajata naš zaščitni znak in zgled dostopnih vsebin.