Sporočila za javnost
RTV Slovenija
RTV Slovenija bo ob 1,4 milijona evrov. Foto: RTV SLO

Dodaj v

Zaradi "semantike" RTV Slovenija ob 1,4 milijona evrov

Novice o RTV Slovenija
30. oktober 2017 ob 11:15
Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2004 je RTV Slovenija sklenila pogodbo za oglaševanje s podjetjem Media Publikum. Leta 2010, ko je RTV Slovenija vodil Anton Guzej, je RTV Slovenija k obstoječi pogodbi podpisala še prilogo, dva aneksa k pogodbi in en dogovor k aneksu. Pogodbena partnerja sta se tako dogovorila za sodelovanje in sodelovanje ob trženju prenosov s svetovnega prvenstva v nogometu.

Med pogodbenima partnerjema pa je pozneje sledil spor glede tolmačenja zapisanega in posledično do sodnega postopka, ki se je pred dnevi končal na Višjem sodišču v Ljubljani. Izkazalo se je, da sta si zapisano sodelovanje pogodbeni stranki razlagali vsaka drugače. Nesporazum je nastal zaradi različnega razumevanja besed "všteje", "prišteje", predvsem pa je sporna beseda "prišteje v". Če bi pomenila, da se znesek "ne všteje", bi RTV Slovenija celo dobila 716.510,82 evra, ali pa če bi pomenila, da se znesek "všteje", mora RTV Slovenija plačati 1.012 tisoč evrov. Višje sodišče je povedalo, da je določilo sklenjenega aneksa "nejasno že zaradi nezdružljive besedne zveze 'prištevati'".

Naredilo je tudi semantično analizo in ugotovilo, da s še tako skrbno razlago ni mogoče ugotoviti "le enega besedilnega pomena tega dogovora". In tako je razsodba v korist ali škodo več ali manj slonela na pričanju tedanjega generalnega direktorja Antona Guzeja, ki pa je jasno zatrdil, da je pitijske besede treba razumeti v korist Media Publikuma, ker naj bi bilo res tako dogovorjeno.

Ker je razsodba dokončna, pritožba z revizijo verjetno ni smiselna in ne zadrži plačila, bo, skladno z razsodbo, RTV Slovenija znesek plačala. To bo za RTV Slovenija pomenilo dodatni strošek okoli 600.000 evrov, saj je imela že do zdaj ustvarjeno rezervacijo za predvideno potencialno plačilo okoli 800 tisoč evrov. Posledično se lahko zgodi, da bo RTV Slovenija v letu 2017 izkazala izgubo.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija
Prijavi napako

Sporočila za javnost pripravlja in objavlja Služba za komuniciranje RTV Slovenija. Dodatna vprašanja lahko posredujete na e-naslov pr@rtvslo.si.
Kazalo