Foto: Primorski dnevnik Foto:
Foto: Primorski dnevnik Foto:

V žarišču pozornosti bo „Človek migrant“

V parku Finžgarjevega doma na Opčinah bodo v petek popoldne odprli letošnje študijske dneve s perečo temo v dobi novega preseljevanja narodov: pod geslom „Človek migrant“ bodo ob okrogli mizi sodelovali Veronika Martelanc z urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, Aleksij Kalc z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ter pater Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije.

Okrogla miza s koroško udeležbo

V soboto, 3. septembra, bo ob 16. uri tema „Družina in družba, jezik in identiteta“, kjer bo sodelovala poleg slovenistke in ustanoviteljice dvojezične šole v Špetru v Benečiji Žive Gruden, psihologinje Suzane Pertot, Martina Mavrerja od Zveze slovenskih športnih društev v Italiji tudi vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu Martina Piko-Rustia. Ob okrogli mizi bo spregovorila o pobudah za pospeševanje slovenščine v družinah na Koroškem.

V soboto bodo na 51. študijskih dnevih nato ob 19. uri proslavili 25-letnico samostojne Slovenije.

V nedeljo dopoldne bo vatikanski diplomat, nadškof Ivan Jurkovič, spregovoril pod geslom „Pravoslavni vzhod danes“ tudi o ekumenskem dialogu med katolicizmom in pravoslavjem.

Letošnje srečanje bodo zaključili v nedeljo popoldne s predavanjem zgodovinarja in politika Janka Prunka o temi „Evropa, kam?“.


Več na slovenci.orf.at