Foto: Ministrstvo za gospodarstvo
Foto: Ministrstvo za gospodarstvo

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je skupaj z državnima sekretarjema Dejanom Židanom in Vesno Humar iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu obiskal slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Seznanil se je s stanjem gospodarstva v Porabju in predstavil vsebinsko in finančno podporo gospodarskega ministrstva gospodarskim in turističnim dejavnostim Slovencev v Porabju. Podpisal je pogodbo o naložbah na tem območju, ki je vredna 1,168 milijona evrov.

Prvi razpis bo spodbujal gospodarske naložbe za mikro-, mala in srednje velika podjetja. Razpisanih bo 488.000 evrov. Upravičeni bodo stroški, kot so predvsem gradbena in obrtniška dela, nakup strojev in opreme. Posamezen upravičenec bo lahko prejel od 3.000 do 50.000 evrov.

Drugi razpis bo namenjen spodbujanju turističnih in dopolnilnih dejavnosti in razvoj lokalnih produktov. Razpisanih bo 680.000 evrov. Posameznik bo lahko prejel do največ 75 odstotkov upravičenih stroškov. Upravičeni bodo stroški, kot so gradbena in obrtniška dela, nakup opreme, stroški tržnega komuniciranja in drugi stroški zunanjih izvajalcev.

Han se je srečal z županom Monoštra Gáborjem Huszárjem, predvsem na temo gospodarstva. Minister se je zavzel za to, da bi madžarska stran proučila možnost subvencij agencije HIPA tudi za manjša podjetja z naložbami pod 10 milijonov evrov ter manj kot 50 zaposlenimi.

Spodbujanje gospodarskega razvoja Porabja