Gospodarstvo
Delavec ima skladno z določili novele že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na zavod za zaposlovanje, ob tem pa se takoj začnejo dejavnosti za iskanje nove zaposlitve. Foto: BoBo

Dodaj v

Brezposelni se morajo prijaviti na zavod za zaposlovanje v treh dneh po odpovedi

Zakonska novela o urejanju trga dela
21. januar 2018 ob 15:58
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Veljati je začela novela zakona o urejanju trga dela, ki je del minireforme trga dela, med drugim določa, da se morajo brezposelni že v odpovednem roku prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve.

Delavec ima skladno z določili novele že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na zavod za zaposlovanje, ob tem pa se takoj začnejo dejavnosti za iskanje nove zaposlitve.

Obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve najpozneje v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, so na ministrstvu predlagali zato, ker je verjetnost nove zaposlitve najvišja v prvih mesecih po izgubi dela. Na podlagi dozdajšnjega zakona ima delavec v odpovednem roku zgolj možnost takšne prijave.

Zaostrujejo se tudi sankcije za nespoštovanje obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Namesto do zdaj veljavnega skrajšanja pravice do denarnega nadomestila se bo za prve tri mesece upravičenosti zdaj odmerni odstotek znižal z 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje denarno nadomestilo.

Denarni dodatki ob minimalni plači
Drugi zelo pomemben element je, da bodo imele osebe z nizko stopnjo izobrazbe, tudi tiste s srednješolsko izobrazbo, a ne iz deficitarnih poklicev, možnost, da v primeru zaposlitve največ 12 mesecev prejemajo še 20 odstotkov denarnega nadomestila. "S tem spodbujamo ljudi, da se zaposlijo, in naslavljamo vprašanje minimalne plače," je pojasnila ministrica za delo Anja Kopač Mrak.

S spodbudo za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila želijo doseči čimprejšnjo aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila, ki sicer možnost za zaposlitev imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo.

Odlog sankcije za kršitve
Novela prinaša tudi spremembe v primerih, ko se osebe zaradi kršitev zaposlitvenega načrta, ki ga sklenejo na zavodu, prenehajo voditi v evidenci brezposelnih oseb. Tako uvaja odlog sankcije na način, ki bo brezposelnim osebam omogočil, da ob prvi kršitvi določene obveznosti, npr. ob odklonitvi vključitve v program aktivne politike zaposlovanja, odklonitve ustrezne ali primerne zaposlitve, neprizadevanja za zaposlitev na zaposlitvenem razgovoru itd., ostanejo vpisane v evidenci brezposelnih oseb. Sankcija v obliki prenehanja vodenja v evidenci pa se bo brezposelni osebi izrekla šele ob drugi kršitvi ene izmed navedenih obveznosti.

Predlagana sprememba je posledica priporočil Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je Slovenijo opozorila na prestrog režim sankcij v primeru kršitev obveznosti iz aktivnega iskanja zaposlitve.

Predlagana ureditev predstavlja tudi pravno podlago za sankcioniranje prejemnikov denarnega nadomestila v takšnih primerih. Tako se za primer prve kršitve ene izmed navedenih obveznosti predlaga uvedba sankcije za prejemnike denarnega nadomestila, in sicer v obliki znižanja pravice do denarnega nadomestila v vrednosti 30 odstotkov zadnjega izplačanega zneska oziroma največ do minimalnega zneska denarnega nadomestila, ki je pri 350 evrih bruto.

G. C.
Prijavi napako
Komentarji
Lola9
# 21.01.2018 ob 16:51
mislim .. 3 dni. pa dajte no. človek zgubi službo in vi mu ne morete dati enega tedna, da uredi uradniške obveznosti - s tem, da je dejansko takrat še v službi! torej vsi, ki se vam zgodi odpoved, imejte v mislih, da nujno potrebujete naslednji dan dopust, da boste lahko stali v vrsti na zavodu .. sej vemo, treba je vzeti v obzir še dejstvo, da se na teh uradih pač nihče ne pretegne več kot je minimalno potrebno. čisto vsak ukrep, ki ga izvedete, je slabši, dobro ste to zverzirani.
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 16:22
Vse te novotarije služijo zgolj partijskim nastavljencem iz SD-ja, da imajo kaj mleti, da opravičijo svoj obstoj. Za brezposelne zgolj še dodatna bremena, katera jim nič ne koristijo.

Dokler ne bomo iz uradov za zaposlovanje in iz Ministrstva za delo za dolgo časa brcnili Socialnih demokratov in njih partijske nastavljence, bodo brezposelni le gorivo za službe politično nastavljenim iz SD.
ap72
# 21.01.2018 ob 16:41
neutrino

izgubiš lahko pravico do denarnega nadomestila

ne glede, da si plačeval zavarovanje, da si delal in plačeval davke, se bo lahko zaradi kake birokratske bedarije zavoda za zaposlovanje zgodilo, da boš izvisel

ministrstvo za delo je nekaj najslabšega v naši državi
Steffy
# 21.01.2018 ob 16:27
Vse manj pravic za brezposelne. Brezposelni ne potrebujejo ZRSZ. Potrebujejo jih po strankarskem ključu nastavljeni iz SD-ja in SMC-ja, da imajo službe, kjer meljejo prazno slamo. Ni brezposelnih, ni služb za sicer popolnoma nesposobne uradnike na Zavodu. Poznam mlade, ki so šli v SD z namenom, da po končanem študiju dobijo službo na CSD-ju ali Zavodu za zaposlovanje. Vsem na očeh, pri belem dnevu.
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 16:44
@neutrino:
1. Leta 2011 so me črtali iz evidence brezposelnih oseb. Ostal sem brez pravic, katere izhajajo iz statusa brezposelne osebe.
2. Na odločitev sem se pritožil tako na prvi kot drugi stopnji (oboje rešujejo SD-jevci iz MDDSZ), oboje so zavrnili.
3. Zoper odločitev sem vložil revizijo na Vrhovno sodišče, katero mi je dalo prav (da je bilo črtanje povsem nezakonito in neupravičeno), Upravno sodišče mi je v ponovljenem postopku pritrdilo, MDDSZ ni imelo nič proti.
4. Ko sem skušal uveljaviti pravice za nazaj, so me na Delovnem in socialnem sodišču zavrnili in ZNOVA odločali o tem, o čemer je ŽE prej odločilo Vrhovno sodišče (kar je norost!!!) in znova presodilo v korist Zavoda.
5. Zdaj se zadeva znova seli na Vrhovno sodišče, da to presodi, če še vedno stoji za svojo odločitvijo iz l.2013.

Niti še nismo začeli debatirati o pravnomočno dosojeni krivici in njih popravi iz LETA 2011!!!

Tako to počnejo uradniki in sodniki (preveril!!!) iz stranke SD - Socialni demokrati ter njihovi pajdaši na Državnem pravobranilstvu in Delovnem in socialnem sodišču!

Tudi, ko ti da prav Vrhovno sodišče, to za SD-jevca še nič ne pomeni. Vmes pa izgubiš zdravje, možnosti, ki si jih prej imel in stik z ljudmi in organizacijami, ki te pelje na pot zaposlitve.

Njim ni nič važno, kaj se s socialno ogroženimi brezposelnimi dogaja - da le imajo oni službo. Doslej so naredili za več deset tisoč evrov škode z upravnimi in sodnimi postopki - nihče še ni za nič odgovarjal. In vsak mesec prejemajo plačo kot, da uspešno in dobro delajo. Pravnomočno ugotovljeni krivici na Vrhovnem sodišču RS navkljub.

SD Socialni demokrati so zlo - zajedalec slovenske družbe!
Vzorec korupcije in klientelizma!!!
jebelacesta23
# 21.01.2018 ob 16:35
Se strinjam z gornjimi navedbami: SD bi se moral za kakšno desetletje umakniti iz uradov, katere pokriva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pojavil se je klientelizem in politična korupcija. Skrajni čas je, da to ministrstvo prevzame katerakoli druga stranka in se naredi prevetritev kadrov in njihovih odločitev.
Anar Hija
# 21.01.2018 ob 16:33
Naj mi kdo pove, če zna navesti EN sam primer, v katerem je ministrica Anja Kopač Mrak (SD) kadarkoli ODGOVARJALA za svoje odločitve, katere se so se kasneje izkazale za napačne.
Delajo, kar hočejo in nihče jim nič ne more. Neto mesečna plača SDjevca, nastavljenega na katerega od uradov, katere pokriva MDDSZ: minimalno 1.200€+ dodatki. Za to gre.
nejc21
# 21.01.2018 ob 17:16
Krajši rok je z namenom, da ga čimveč ljudi zamudi, se ne prijavi na zavod in se s tem umetno še bolj zmanjša stopnja registrirane brezposelnosti. Že sedaj so te že skoraj za nič brisali iz evidence.
simnov
# 21.01.2018 ob 17:32
Noro jaz ko sem dobil odpoved sem rabil dva tedna , da sploh k sebi prideš in ti sanjajo o treh dneh. Ko bi se inšpektorat odzval v treh dneh tisto glavno inšpektorico bi bilo treba že zdavnaj zamenjat. Pa sodniki , ko mučkajo 10let 3dni imate čas nič več. sem 100% , da pri tem dolinarju še vedno ni plačilnih za v roko samo pogledaš jo lahko pa nadure na roko itd....
Tally
# 21.01.2018 ob 17:03
"Morajo". Če se nočeš, te nič ne obvezuje, razen če hočeš nadomestilo in poslušat 101 seminarjev, kako pisati življenjepis.
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 17:03
Brezposelne osebe v Republiki Sloveniji bi že zdavnaj potrebovale skupnost, neke vrste sindikat, kateri bi bil sogovornik za branjenje njihovih pravic zoper kršitve in nepravičnosti, ki jih izvajajo SD-jevci na Zavodih za zaposlovanje. SD o tem seveda noče nič slišati.

Trenutno te pravice brani institut Varuha človekovih pravic - tam pa sedi Vlasta Nussdorfer, prav tako naklonjena stranki SD, katera je seveda tiho, saj si ne bo rezala veje, na kateri sedi. Tiho je tudi predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, prav tako naklonjen SD-ju.

Slovenija nujno potrebuje ustanovitev skupnosti SOS - Socialno ogroženi Slovenije, institut za uveljavljanje pravic socialno ogroženih brezposelnih oseb! Glasu brezposelnih ne upošteva nihče. SD nastavljenci na MDDSZ pa kar sami zase povedo, da delajo dobro. In vsi premierji vlad, v katerih sedijo SD-jevci, temu pritrjujejo. Kako le ne bi, ko pa jim to koristi. To so dejstva!!!
jebelacesta23
# 21.01.2018 ob 17:28
Ogroženi, kar navajaš, dejansko pije vodo. Rok za prijavo je 15 dni (in ne 3) in še to šele, ko je odločitev o odpovedi pravnomočna (ko poteče rok za pritožbo). Kar je sprejela vlada RS, je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki velja v RS.
SamoRes
# 21.01.2018 ob 16:46
Če kapitalist ne izplača plače je manj kaznovan kot brezposeln, ki ne sprejme vsakega dela.
UPOR
# 21.01.2018 ob 16:30
Dokler se ne bomo uprli oligarhiji na oblasti, katera je uzurpirala državne inštitucije z namenom, da svojim lojalnim članom strank zagotavlja udobno službo, ne bo sprememb.

Ljudje, ulica! Le ulica bo kaj spremenila. Na volitvah vam ne bodo pustili, da bi se zgodila sprememba. Na ulice je treba!

#UPOR!
shark77
# 21.01.2018 ob 17:07
Koliko časa pa imajo delodajalci da plačajo vse prispevke za zaposlene ali da sploh redno nakažejo plače in ne izkoriščajo delavcev v smislu zmanjkalo je denarja za prispevke,firma gre v stečaj in naslednji teden odpre novo podjetje in ponovi zgodbo...
el CARTEL
# 21.01.2018 ob 17:13
ja in kaj se zgodi, če se prijaviš v tem času?

se pravi na zavod se moraš prijaviti v času odpovednega roka, ne glede na to,da še vedno delaš in da recimo uporabiš pravne rešitve, ki izpodbijajo tvojo odpustitev (če je bila iz krivdnih razlogov)...

meni to deluje le kot poskus,d a malce umetno znižajo nove prijevljene na zavodu.
tiste, ki pač ne vedo, da se bo treba prjaviti v 3 dneh.
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 17:24
@el Cartel; in @nejc21;

Zadeva je tudi pravno sporna. ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku), kar postopek prijave na ZRSZ je (klasični akt upravnega postopka) nikjer ne določa 3-dnevnega roka.
Vsi podredni obrobni zakoni morajo biti skladni z splošnimi zakonskimi predpisi kot je Zakon o upravnem postopku ali recimo Obligacijski zakonik, Zakon o pravdnem postopku ipd.

Ukrep, ki so ga SD-jevci uveljavili, je pravno sporen. Če bi Državni svet imel kaj poguma, bi sprejetje tega zakona preprečeval. Prav tako, če bi brezposelni imeli krovno organizacijo, ki bi skrbela za njihove pravice, bi takemu sprejetju utemeljeno in dokazljivo nasprotovali.

Tako pa SD nastavljenci sprejemajo kar se jim zdi in kot jih je volja.
Še en dokaz več, da so SD popolnoma izgubili kompas v uveljavljanju samovolje na MDDSZ in, da je NUJNO potrebna prevetritev tega ministrstva (zamenjava vodilnih kadrov, ki ne bodo iz stranke SD)!!!
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 17:41
@simonov; verjameš ali ne: ga. Nataša Trček, direktorica Inšpektorata RS za delo je simpatizerka stranke SD.

Vem, da se moja kritika zoper SD sliši obrabljena. Dejansko pa gre za enega večjih političnih škandalov v naši državi, saj je SD uzurpiral celotno področje nadzora nad delom MDDSZ.
Ne gre več za to, da jim nihče nič ne more - gre za to, da jim nihče nič NOČE.

Brezposelni pa se na volitvah razletijo na leve in desne namesto, da bi stopili skupaj. Ampak jih razumem. Če se udinjajo ideološkim skupinam tako na levi kot desni, potem niso naredili nič.

Zaradi tega ves čas trobim, da je potrebno ustanoviti SOS - Socialno ogroženi Slovenije. Ker politika tega problema ne bo rešila. Prav tako ne Varuhinja ČP ali Inšpektorica za delo.

PS: Še najhuje od vseh teh krivic, ki jih SD-jevi povzročajo pa je, da so svoje lovke razpotegnili na Delovno in socialno sodišče RS. Ko enkrat tudi sodstvo podleže sistemu, je s sistemom konec.
Antipater
# 21.01.2018 ob 17:58
Omenjena novela je samo odraz patologije sistema, ki brezposelni osebi odvzame še tisto malo dostajanstva. Očitno je zapis v Ustavi, da je Slovenija pravna in socialna država popolnoma zgrešen.
Zakaj se je težko zgledovati po danski ali nemški zakonodaji, ne pa po globalistični agendi neoliberalnega kapitalizma?
Mladi in perspektivni bežijo iz države, uvažamo pa nizkokvalificirano delovno silo iz Bosne, ki je pripravljena garati za 600-700 €.
Kdo bo čez desetletje ali dve sploh še ostal v Sloveniji? Potomci bivše priviligirane kaste na dobro plačanih državnih delovnih mestih prav gotovo.
Državljanom je bilo ob osamosvojitvi obljubljeno nekaj popolnoma drugega kot to kar imamo danes, ampak volovci so na vsakih volitvah prevarani.
Ogroženi
# 21.01.2018 ob 18:06
@the law1; za ostale ne vem. Vem pa, da v postih ne smem obračunavati z ostalimi uporabniki. Naj se s tem ukvarja moderator. Sem pa opazil, da je to danes tukaj, v tem članku že druga zaporedna kršitev K_risa in verjamem, da bo deležen ustreznih sankcij kot vsi ostali.

Kar pa se navedb tiče pa, še en dokaz, kako naklonjenost stranki zamegli pogled na dejansko stanje: namesto, da bi se ukvarjali z dejstvi, se nekateri ukvarjajo z branjenjem "naših". SD v vsem svojem "sijaju". :)

Pomembna tema tega članka je ukrep, katerega so sprejeli (in mu ne nasprotovali) predvsem ljudje, kateri pripadajo eni in isti politični organizaciji (SD) ter še bolj bistveno, da je ukrep
a.) neživljenski
b.) utemeljeno pravno sporen
c.) potrjen brez, da bi pristojne inštitucije (Državni svet RS, Inšpektorat za delo, Varuhinja ČP) zoper ta ukrep kakorkoli protestirale.

Goljufija v škodo naroda pri belem dnevu, vsem na očeh.

...ampak K_risa moti, da ima kdo kaj povedati zoper SD.... :D
the law1
# 21.01.2018 ob 17:43
Socialna politiki "sovražnikov delavce" aka socialistov spet na udarno nad delavca.
Follow Me
# 21.01.2018 ob 18:09
Kdaj damo odpoved kaviar sociliastom iz SD-ja?
neutrino
# 21.01.2018 ob 16:34
Ja, in kaj se zgodi, če te zbrišejo iz evidence? Kake so takrat posledice in če hočeš kdaj kasneje spet nazaj "not"?
Geres*
# 21.01.2018 ob 19:24
Neke omejitve morajo biti. Ampak 3 dni se mi zdi neživljenjsko.
the law1
# 21.01.2018 ob 17:58
@K_ris

Hvala za prijavo adminu. Adminu pa predlagam, da sam preveri IP vseh štirih (pravzaprav enega samega), ki sem jih naštel zgoraj.

Pa tudi, če je en sam. A ti slučajno ni všeč, ker udriha po SD-ju?
bori
# 21.01.2018 ob 18:02
Brezposelni se morajo prijaviti na zavod za zaposlovanje v treh dneh po odpovedi

Saj ni res, pa je. Saj je res, pa ni. Noro.
Zakaj pa ne velja za vse.. da kar stranke pomagajo pri zaposlitvi.. če pogoji ne ustrezajo, jih celo prilagodijo.. iz BS v Bruselj, naprimer..
Celt
# 21.01.2018 ob 18:34
Iščejo vse možne načine kako ljudem zmanjšati njihove pravice, katere je omogočila sama država, na minimum. Bedniki od uradnikov !!
kralj matjaž
# 21.01.2018 ob 19:07
Levica spet zmanjšuje delavske pravice.
Ja socializem deluje.
zapravico
# 21.01.2018 ob 18:46
Lahko bi objavili višino dohodka zaposlenih na zavodu za zaposlovanje,boste presenečeni in to negativno
zapravico
# 21.01.2018 ob 18:43
In potem dobijo službo v treh dneh hahahahahahaha
Zgodovinar_666
# 21.01.2018 ob 21:18
Hehe levičarji spet žrejo lastne otroke. 3 dni je zelo kratek čas. Prideš v četrtek ne delajo, v petek samo do 13h, soboto in nedeljo zaprto si pa ob nadomestilo.
Bivši uporabnik
# 21.01.2018 ob 19:20
Hvala SD, ste me prepričali, sedaj vem koga ne bom volil na naslednjih volitvah.
the law1
# 21.01.2018 ob 18:17
@K_ris

Naj ti odgovorim z mojim, tri dni starim, komentarjem izpod teme o minimalni plači:
Predlog ministrice je SD-jev populizem pred volitvami. Ravno zato je ta predlog tudi povsem neusklajen z ostalimi koalicijskimi partnerji.

Če meniš, da jaz branim SD, se krepko motiš.


Uau. Celo to ti je uspelo napisati in še to je bilo sigurno zelo težko
lprelesn
# 21.01.2018 ob 19:10
Zato pa grem v Švico in se bom odjavil iz Bananistana. Za sabo potegnem še svojo družino , da bomo imeli boljšo prihodnost.
the law1
# 21.01.2018 ob 18:40
@K_ris

Glede na to da sem zagovornik skandinavskega tipa kapitalizma, to niti ni čudno, kaj ne?

Res se mi pojavlja dvom o tvoji mentalni uravnovešenosti, če ti primerjaš skandinavski model z politikami, ki jih zagovarjata pajaco Križanič in ti.

Poleg tega pa kašen skandinavski model. Že med Dansko in Švedsko so velike razlike v modelu?
the law1
# 21.01.2018 ob 18:29
@K_ris

Glede minimalne plače se z SD ne strinjam, glede smiselnosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve že v odpovednem roku pa se.

Obrni kot hočeš toda zelo veliko tendecno podpiranja škodljivih politik SD-ja. No, saj ni nič čudnega glede tega, da se tvoji ekonomski pogledi skoraj do potankosti ujemajo s tistimi od pajacota Križaniča.
bistri08
# 21.01.2018 ob 22:21
Zdaj bo pa končno red.

Odpustim delavca, ki mu je pred tednom potekla pogodba in naj išče pravico, če jo more.
Aja, pa itak se ne more prijavit dokler ga imam jaz na seznamu.
Potem pa ga odpustim za nazaj.

Zaradi takšnih stvari, ko bodo najbolj ranljivim (brezposelnim) birokratsko odrekli pravico do nadomestila, bi morali skočiti v zrak. A nikomur nič, oz. prevod v pogovorni jezik nikome ništa.
Nobena TomiĆka se ne oglaša, noben pes ne laja v Mesec.
Zgodovinar_666
# 21.01.2018 ob 21:44
Saj to da so delovni dnevi je jasno. Ampak zgolj 3 dni je res izredno kratko obdobje. Praviloma se v upravnih postopkih daje 8 dni. In nimajo vsi urejenega digitalnega potrdila in ne poznajo vsi delovnega časa javne uprave. Ki je zelo kratek in zelo neprijazen do zaposlenih.
MisiM
# 21.01.2018 ob 20:56
Edini pametni ukrep s strani delavcev je, da resnično imajo nekaj prihranjenega denarja. Jaz sem do sedaj vedno gledala, da sem imela toliko, da mi tistih 60 % od plače 3 mesece ni kaj dosti pomenil. Itak sem se sama zmuvala in dobila šiht v roku 2 mesecev, do takrat bi pa preživela tudi brez denarnega nadomestila. Ljudje se bodo morali naučiti prihraniti in ne živeti iz danes na jutri.
Zavod ti itak NE išče zaposlitve, za dolgoročno brezposelne bi se pa lahko stvari urejale na CSD. Moje mnenje je, da se zavod za zaposlovanje ukine, ker je za čisto brezveze.
B in .
# 21.01.2018 ob 23:45
Obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve najpozneje v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi i
Zaostrujejo se tudi sankcije za nespoštovanje obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Namesto do zdaj veljavnega skrajšanja pravice do denarnega nadomestila se bo za prve tri mesece upravičenosti zdaj odmerni odstotek znižal z 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje denarno nadomestilo.

Hahahah. Socialni predvsem ... demokrati popolnoma.

Kje je Levica?
Kje se skrb za delavca, demonstracije, ogorčenost, pena na ustih Kordiša, Meseca, Kordiše, Trčka?
Malo morgen, a ne?
accko
# 21.01.2018 ob 21:53
Ja sj dvignili socialne pomoci za lenuhe ko bo pa oseba ki je placevala prispevke in vse ostala brez sluzbe bodo pa tej osebi vzeli prispevke ali pa znizali da niti socialna pomoc ne bo ker nebo v treh dneh takoj naredu prijavo od trenutka k bo vedu da ma odpovedni rok 30 ali 60 dni. Si predstavljate potem osebo ki bi dobila 30dni odpovedni rok in no prijavljen na zavod in ga napotijo na razgovor in bo moru dopust vzet da gre na razgovor ker drugace ostane brez prispevkov katere je placeval za te lenuhe v JS.
xerces8
# 22.01.2018 ob 01:48
Brezposelni se morajo prijaviti na zavod za zaposlovanje v treh dneh po odpovedi

Zakaj pa?
A nimamo leta 2017 evidence, kjer se vidi, kdo ima službo in kdo ne?
Seveda imamo.
Stop birokraciji?
xerces8
# 22.01.2018 ob 01:47
se bo za prve tri mesece upravičenosti zdaj odmerni odstotek znižal z 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje denarno nadomestilo.

A drugo res ne znajo, kot denar jemat?
srecnii
# 21.01.2018 ob 23:09
15 dni je OK, potem pa tudi sodne postopke naj uredijo v 3 dneh.
pace
# 21.01.2018 ob 22:19
"Obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve najpozneje v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, so na ministrstvu predlagali zato, ker je verjetnost nove zaposlitve najvišja v prvih mesecih po izgubi dela."

Nečloveški rok samo 3 dni pa res nič več ne doprinaša k večji možnosti zaposlitve v prvih mesecih po izgubi dela. Najkrajši roki za razna opravila v uradnih postopkih so pri nas 8 dni, najpogostejši roki v upravnih postopkih pa 15 dni.
Sadistično izživljanje nad že tako hudo prizadetimi ljudmi, verjetno z enim samim namenom, da bi prizadeti zamudili 3 dnevni rok, ne bi smelo biti sprejeto, zagotovo pa moralo biti razveljavljeno na kateri od višjih sodnih instanc.
Pa še beremo v članku, da je Evropa že opozorila Slovenijo zaradi pretirane okrutnosti zavodov za zaposlovanje do iskalcev zaposlitve.
Krissssss
# 21.01.2018 ob 19:07
Dobr da niso to ze decembra uvedl mi ne bi pripadu nadomestilo sm rabu 4 dni uhh hah
the law1
# 21.01.2018 ob 18:53
@K_ris

Seveda so razlike med Dansko, Finsko, Švedsko, imajo pa tudi veliko skupnega. Ti boš med razlikami verjetno izpostavil to, da imajo nekatere (skoraj) ničelne prispevke, kar pa se meni niti ne zdi bistveno, ker to nadomestijo z višjimi davki. V skupnem pa so si zelo podobne po tem, koliko davščin poberejo.

Res neverjetno od kao ekonomista. Kako in komu pobiraš davke je še kako bistvenega pomena.
Guliarth
# 22.01.2018 ob 07:19
Veliko obvez za večinsko prebivalstvo, preveč za brezbrižno in prekomerno financirano manjšino.
A ima avtohtona manjšina sploh kakšne obveze? Obveza do dokončanje osnovne šole bo veljala tudi za njih? Ali bodo tudi tukaj priviligirani? Zakaj se nobeden ne ukvarja s tem?
B in .
# 21.01.2018 ob 23:46
Tomićke ne Kordiše, hahaha ...

Katastrofa ... in glavni problem so neka mizerna posojila - prah v oči volilcev.
tore
# 21.01.2018 ob 21:28
K ris - Kaj pa naj naredijo tisti, ki si dejansko ne morejo najti zaposlitve? Pa ne govorim o teh časih, ko je služb dovolj, ampak se moje vprašanje nanaša na naslednjo krizo, ko bo delovnih mest spet krepko manj kot tistih, ki bi radi delali.

Seveda, če ni nikakršnega dela, mora država pomagat.
Saj najbrž je ravno to vzrok (denar za socialno ogrožene), da ob 85000 brezposelnih ne dobijo delavcev na Pošti, v Luki KP, v Revozu, pri Akrapoviču, ... Je pa delo dobilo 117000 tujcev.
Kaj pa ti misliš kje je problem s temi 85000i.
Kazalo