Slovenija

Poudarki

  • Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država
Kandidat za finančnega ministra prihaja iz uprave SDH-ja. Foto: BoBo
       Za Slovenijo je ključno, da povečamo konkurenčnost okolja in da omogočimo najboljše pogoje izvoznikom, ki so generator napredka in rasti v tej državi.       
 Bertoncelj
       Koalicijska pogodba je usmeritev, na kateri se bo delovalo v prihodnosti. [...] Jasno sem poudaril, da v okviru mogočega, v okviru javnih financ. Če bomo imeli visoko rast BDP-ja, potem bomo imeli bistveno več manevrskega prostora. Če bo prišlo do ohlajanj, sem jasno predstavil, da se bomo morali prilagoditi.       
       Le nadaljevanje visoke gospodarske rasti lahko zagotovi temelj za javne izdatke za različne namene.       
 Bertoncelj
NLB in Abanka bosta ostala v postopku privatizacije. Foto: BoBo
VIDEO
Bertoncelj za celovito da...

Dodaj v

Andrej Bertoncelj: Izvozniki so generator napredka in rasti v tej državi

Zaslišanja ministrskih kandidatov
6. september 2018 ob 11:57,
zadnji poseg: 6. september 2018 ob 19:04
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za finance je predstavitev kandidata Andreja Bertonclja za ministra za finance ocenil kot ustrezno.

"Zame je to velika čast in priznanje za dosedanje delo, hkrati pa velika odgovornost," je v uvodu povedal Bertoncelj. Njegovo prvo vodilo bo: "Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država." Za ta cilj si bo ministrstvo prizadevalo z zagotavljanjem stabilnega javnofinančnega okolja, dobrega delovanja finančnega sistema, pa še s soustvarjanjem stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja.

Slediti bo treba določilom evropskega pakta stabilnosti in zlatemu fiskalnemu pravilu. S tega vidika Slovenija še ni javnofinančno konsolidirana, saj še nima strukturnega presežka za 0,25 odstotka BDP-ja. Zato bo treba zniževati stroške sektorja država, je napovedal.

Za letos je sicer načrtovan 0,4-odstotni presežek, toda ta je nominalen in ob preteklih dobrih letih pričakovan, je poudaril. Zato se bo konsolidacija nadaljevala, srednjeročni cilj je predviden za leto 2020. Konsolidacija je pomembna na prihodkovni strani, je poudaril. "Več kot ustvarimo, več lahko tudi delimo."

Drugo ključno načelo: "Le nadaljevanje visoke gospodarske rasti lahko zagotovi temelj za javne izdatke za različne namene." Ti izdatki so v zadnjem obdobju naraščali po stopnjah, nižjih od rasti prihodkov, kar je omogočalo postopno javnofinančno konsolidacijo, ki pa še ni končana.

Številni izdatki niso vključeni v proračun
Napovedal je že rebalans proračuna za leto 2019. Na področju plač v javnem sektorju se namreč s prihodnjim letom sprostijo vsi varčevalni ukrepi, groba ocena je dodatnih 100 milijonov evrov, a na plačnih postavkah ni dovolj pravic porabe. Drugič, črpanje sredstev iz evropske kohezijske politike poteka prepočasi, saj je za letos načrtovanih 552 milijonov evrov, do zdaj je porabljenih 98 milijonov evrov. Bertoncelj je napovedal zagotovitev višje porabe v ta namen za prihodnji leti. Povečanje je predvideno tudi za področje transferjev gospodinjstvom in posameznikom, predvsem zaradi letos sprejetega zvišanja socialne pomoči, kar je naračunano na dodatnih 100 milijonov evrov. "Takoj bo treba zavihati rokave."

Napovedal je zniževanje dolga sektorja države, ki trenutno znaša 32 milijard evrov. Napovedal je padec pod 70 odstotkov BDP-ja, zavzemal pa se je za znižanje pod 60 odstotkov, kar izhaja iz pakta stabilnosti. Govoril je padanju kot deležu dolga v BDP-ju, ne pa v absolutnem znesku. "Na tak način lahko ustvarimo fiskalni prostor za proticiklično delovanje ob morebitnem poslabšanju okoliščin," je povedal.

Napovedal je nadaljevanje prodaje NLB-ja in Abanke, tako kot je zastavljeno. Več pa ne more in ne sme povedati, ker je kot član uprave SDH-ja sodeloval v teh postopkih in ne sme dajati izjav, ki bi lahko vplivale na ceno.

"Celovito davčno prestrukturiranje"
Marko Pogačnik
(SDS) je Bertonclja vprašal, ali namerava znižati DDV, saj je bilo zvišanje opredeljeno kot začasno. "V dani situaciji ne vidim možnosti, da bi na hitro, sunkovito ukrepali na tem področju." Je pa poudaril, da o tem ni sprejel še nobene odločitve. Poudaril je, da je fiskalna politika občutljivo in visoko pomembno področje, ki ne prenese ad hoc rešitev. Šele takrat, ko se bo seznanil z vsemi relevantnimi informacijami in imel pri roki vse potrebne analize ter fiskalne izračune, bo lahko sprejel odgovorno odločitev, je odvrnil kandidat.

Dodal je, da bo potrebno celovito davčno prestrukturiranje. V preteklih letih je bilo sprejetih kar nekaj pravnih aktov, ki so posegali na področje davkov in "povzročali določene distorzije". Treba bo najti dobro uravnoteženje tako za obdavčitev dela kot kapitala. Kakšno, ni opredelil. Je pa kot vodilo poudaril, da mora poslovno kolje biti stabilno in predvidljivo.

Načrtuje tudi sicer uvedbo davka na nepremičnine, omenil je davek na motorna vozila, v koalicijski pogodbi je davek na premoženje.

Tudi na vprašanje zakona o igrah na srečo še ni izkristaliziral stališča. Zakon je v obravnavi že dolgo, nekaj bo treba narediti, tukaj pa bo potreben predvsem širši razmislek, kaj sploh želimo narediti z igralništvom, predvsem v smislu privatizacije. "Ključni razmislek bo v tem, kaj bi sprememba zakona pomenila v odnosu do Hita," je izjavil. Ta razprava mora potekati v širšem kontekstu, igralniški turizem namreč po svetu pada.

Na vprašanje o športnih stavah je odgovoril: "S to zadevo nisem seznanjen, se bom pustil podučiti."

Pogačnik je ocenil, da je kandidat prišel povsem brez osebne vizije, kar da je nesprejemljivo za najpomembnejše ministrstvo v državi. "Niti na eno od ključnih vprašanj niste odgovorili nič konkretnega," je očital.

Visoko pomembna konkurenčnost, izvoz
Jožef Horvat
(NSi) je poizvedel, kaj namerava kandidat storiti za izboljšanje konkurenčnosti države, tudi z vidika mednarodnih lestvic. "Za Slovenijo je ključno, da povečamo konkurenčnost okolja in da omogočimo najboljše pogoje izvoznikom, ki so generator napredka in rasti v tej državi," je odgovoril. Poudaril je, da je dolgo deloval v gospodarstvu, tudi v ZDA, zato se zaveda, kako zelo pomembno je ugodno poslovno okolje pri boju za vsak evro.

Povečanje konkurenčnosti pa ni preprost ukrep, temveč zapleteno upravljanje številnih medsebojno povezanih področij. Ukrepi pa še niso konkretizirani, navedel je le smernice zanje: zagotavljanje dobro delujočega finančnega (in s tem bančnega sistema), da predvsem mala in srednje velika podjetja lahko dobijo dobra posojila; pa še zagotavljanje stabilnega javnofinančnega okvirja.

Potrebni bodo strukturni ukrepi na trgu dela, tu se vsi strinjamo, je dejal, najbrž pa ne okoli intenzitete in časovne komponente. Tu bo treba poskrbeti, da mladi čim prej končajo izobraževanje in vstopijo na trg dela, pa tudi, da ga pozneje zapustijo. Projekcije namreč kažejo, da je Slovenija ena bolj starajočih se družb, kar bo pomembno vplivalo tako na javne finance kot posledično na breme za gospodarstvo. "To je prvi ukrep, ki ga bomo medresorsko usklajevali. Gre za kompleksno zadevo," je poudaril.

Sam ne nasprotuje znižanju najvišjega dohodninskega razreda s 50 odstotkov na npr. 42 odstotkov. Učinek bi bil le nekje do 15 milijonov evrov, zato proračuna ne bi veliko stal, bi pa to lahko bil pozitiven signal, ki bi imel "bolj človeški, emocionalni vidik". Bolj občutljivo postane, če se posega v nižje razrede.

Koristno se mu zdi, če bi bila božičnica ali trinajsta plača manj obdavčena, da bi lahko podjetja nagrajevala zaposlene.

Tudi Anže Logar (SDS) je izrazil nejevoljo, da minister ne ponuja konkretnih odgovorov. Kot primer je navedel vprašanje, ali je kandidat za uvedbo razvojne kapice, odgovor pa je ponujal, kakšne ureditve imajo druge države. Kandidat je odvrnil, da pri izjemno kompleksnih zadevah, kjer spreminjanje enega elementa pomembno vpliva na druge, tudi odgovori ne morejo biti enostavni z 'da' ali 'ne'. Odločitve namreč morajo temeljiti na poglobljenih analizah in ne ad hoc odločanju na kraju samem.

Koliko bo upošteval koalicijsko pogodbo
Andrej Šircelj (SDS) je Bertonclja vprašal, ali stoji za koalicijsko pogodbo in ali bo izvedel v njej zapisane ukrepe. Bertoncelj je poudaril, da pri pisanju ni sodeloval. Spomnil je, da ima Slovenija fiskalno pravilo zapisano v ustavi in konkretizirano v zakonu o fiskalnem pravilu. "Ne mislim se postavljati nad zakon, spoštoval bom fiskalno pravilo," je napovedal. Nadaljeval bo konsolidacijo javnih financ. S tega vidika je koalicijska pogodba zanj usmeritev, na kateri se bo delovalo v prihodnosti. Kaj točno se bo iz nje uresničilo in v kakšnem vrstnem redu, pa je odvisno od različnih dejavnikov, med drugim od političnih usklajevanj, je dejal. Z njegovega vidika je tako: bolj kot bo rasel bruto domači proizvod, več bo manevrskega prostora. Če bo prišlo do gospodarskega ohlajanja, se bo temu treba prilagoditi. Na vrhu je fiskalno pravilo, je poudaril.

Koliko bi ukrepi iz koalicijske pogodbe skupno stali, ni izračunal in niti ni videl izračunov. Tako je odvrnil na navedbe Širclja, da bi "tehtali" tudi do dveh milijard evrov.

Mnenje fiskalnega sveta ceni in ga bo tudi uporabljal, je napovedal.

Odzval se je tudi na določbo, ki je v zadnjem času sprožila razburjenje v delu gospodarstva, in sicer prenos osebnih prihodkov iz kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine. "Tu zadeva ostaja, dokler se ne spremeni, ko pa bomo kar koli spremenili, bo prehodno obdobje," je napovedal. "Če bomo razmišljali v tej smeri, bomo v kombinaciji cedularne in sintetične obdavčitve."

Več o kandidatu
Bertoncelj je kot kandidat LMŠ-ja za ministra za finance nastopil po tem, ko je dozdajšnja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman zavrnila Šarčevo povabilo za sodelovanje v nastajajoči vladi. Vranič Ermanova je pri svoji odločitvi navedla, da ni dobila zagotovil o finančni vzdržnosti zavez iz koalicijske pogodbe.

Bertoncelj je doktor ekonomskih znanosti s področja financ. Zaposlen je na Univerzi na Primorskem kot redni profesor za področje menedžmenta. Pred akademsko kariero je 20 let deloval v farmacevtski industriji in med drugim bil tudi predsednik družbe Lek USA Inc.

Bertoncelj je tudi član nadzornega sveta SDH-ja in v času krize vodenja na SDH-ju postal izredni član uprave. Njegovo dozdajšnje področje dela pa je pretežno povezano s prevzemi, o čemer je sicer tudi napisal knjigo Čas prevzemov. V mednarodnem okolju je vodil več poprevzemnih integracij in prestrukturiranj družb v mednarodnem okolju.

Video: Posnetek zaslišanja

L. L., Al. Ma.
Prijavi napako
Komentarji
Nadja92
# 06.09.2018 ob 12:15
Cenzura prve klase - še vedno nič glede Katičeve.
Zlobni škrat
# 06.09.2018 ob 12:33
Pa je bila Katičeva vseeno sprejeta. Ni kaj šaleški lobij je močan.
zala10
# 06.09.2018 ob 12:30
Kaj pas je bilo z Katičevo ?

Ja, kaj? Isto kot s Kodeljo. Blamaža. :)))
Zlobni škrat
# 06.09.2018 ob 12:16
Kaj pas je bilo z Katičevo ?
Coli
# 06.09.2018 ob 12:29
Sprogramirali so višje odhodke - rast pa se ohlaja. Prihranjenega nimajo nič, državni dolg je ogromen...zapufali pa se bodo še za kakšno miljardo (mega infr. projekti, javni sektor...). Ta Dr. na univerzi predava čarovništvo ali ekonomijo? Šarec dejansko misli, da je Herry Potter - a ne ve, da so njegov dejanski gospodarji Lord(i) Voldemort(ji)!
gospod iskreni
# 06.09.2018 ob 12:24
Križanje interesov, definitivno. Če bi to desni naredili bi že govorili o ne vem kakšnih krajah. Tak človek ne bi smel zasesti takega položaja.
Skippy
# 06.09.2018 ob 13:05
Ekonomska uspešnost in levica sta si dva popolnoma nasprotna pola.
Springbok
# 06.09.2018 ob 12:32
Ali bo kandidat Bertoncelj znal teoretično in praktično dopovedati poslancem, da so davki od kapitalskih dohodkov cedlarni, in se ne morejo vključiti v dohodnino. Tak sistem smo sicer že imeli pred 2006, vendar je bil predrag pri administriranju. Hkrati pa za vlagatelja naredi naložbo nepredvidljivo z davčnega vidika, saj obdavčitev kar na enkrat ni več odvisna od donosnosti naložbe, marveč od dohodninskegs razreda.
dark sun
# 06.09.2018 ob 12:51
Mateja Vraničar Erman je bila ena izmed redkih, ZELO redkih zaupanja vrednih.
In še zdaj v resnici ni razčiščeno oz. nam znano, zakaj ona ni kandidatka. Šarčeva interpretacija: ker se je (nenadoma, čez noč?!) odločil za "svoje, nove" kandidate. Izjava Vraničar Ermanove: ker ni dobila ustreznih zagotovil glede tega, da bodo vse ukrepe v koalicijski pogodbi izpeljali v okviru javno-finančnih zmožnosti in v skladu s fiskalnim pravilom, ki jih je želela imeti. Kar je po mojem mnenju seveda neka minimalna osnova za kakršnokoli nadaljevanje njene funkcije.
ČE je resnična njena interpretacija, potem je seveda vprašanje, zakaj ji Šarec teh zagotovil ni želel/ni mogel dati?
gospod iskreni
# 06.09.2018 ob 16:02
Končno nekdo, ki ga vsaj razume, pa čeprav se z njim in z mano ne strinjaš.

Strinjate ali ne, izjava je pač neumna. Pri 2 milijona ljudi krepiti notranjo potrošnjo in se boriti proti izvozu je smomorilstvo.
cairns
# 06.09.2018 ob 15:50
Andrej Bertoncelj: Izvozniki so generator napredka in rasti v tej državi

Levica zaradi te izjave že piše osnutek interpelacije.
gospod iskreni
# 06.09.2018 ob 15:11
Podpiranje nekontroliranega trošenja je zelo samomorilsko
davide
# 06.09.2018 ob 14:24
Sploh ne razumem v čem je smisel teh predstavitev, če služi samo natresanju floskul v smislu kaj vse je treba narediti, namesto KAKO bodo to naredili
brode
# 06.09.2018 ob 14:22
Bertoncelj skoraj na vsako vprašanje ovinkari. Nič kaj konkretni odgovori....
veza
# 06.09.2018 ob 13:43
Ne razumem, kako lahko nekoga, ki še ni bil minister, sprašujejo zadeve za nazaj?
Škoda časa za te predstavitve, itak ne pomenijo nič.
Churchill W.
# 06.09.2018 ob 15:31
@dark sun
Izjava Vraničar Ermanove: ker ni dobila ustreznih zagotovil glede tega, da bodo vse ukrepe v koalicijski pogodbi izpeljali v okviru javno-finančnih zmožnosti in v skladu s fiskalnim pravilom, ki jih je želela imeti. Kar je po mojem mnenju seveda neka minimalna osnova za kakršnokoli nadaljevanje njene funkcije.
ČE je resnična njena interpretacija, potem je seveda vprašanje, zakaj ji Šarec teh zagotovil ni želel/ni mogel dati?

************

Če je to samo polovica resnice, je zaskrbljujoče.
Država, ki misli da lahko troši več kot ima je slej kot prej obsojena na "grški" scenarij. Samo višanje davkov in nalaganje novih pa ne bo zapolnilo luknje ki bo nastala s povečano "potrošnjo" v javnem sektorju.
In da me ne bo kdo narobe razumel - poklici v plačni skupini J so resnično prenizko ocenjeni. Prav tako obstaja mnogo premnogo poklicev s V. stopnjo, ki so plačani premalo (medicinske sestre/bratje npr....) ampak sindikati bodo zahtevali zvišanje za vse!

Brez da ignorirajo Levico ne bodo mogli imeti na dolgi rok vzdržnih financ, brez Levice pa ne dolgo vladati. Vprašanje je kaj je bolj pomembno!
The Matrix
# 06.09.2018 ob 15:10
K_ris
Ti predlagam alternativo? Dvig plač JS.

Itak. Od javnosektoraša česa drugega ne bi pričakoval!
Skippy
# 06.09.2018 ob 13:18
Sprogramirali so višje odhodke - rast pa se ohlaja. Prihranjenega nimajo nič, državni dolg je ogromen...zapufali pa se bodo še za kakšno miljardo (mega infr. projekti, javni sektor...).

Tako bo. Krivi pa bodo:
-kapitalizem
-ZDA
-EU.
Plavix
# 06.09.2018 ob 13:07
Bertoncelj: Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država

Ja bolj slabo pod levo upravo. Kar bo presežka, ga bo leva mafija pospravila v svoje žepe, kot že od nekdaj.
The Matrix
# 06.09.2018 ob 14:24
K_ris

potem predlagaš nižje davke?? Da se dohodki prebivalstva okrepijo! Odlično!!
Ampak venezuelska koalicijska pogodba predvideva 2 mrd. ojrov novega trošenja in ker imamo fiskalno pravilo bo treba dvignit davke. Kako gre to skupaj??
K_ris
# 06.09.2018 ob 13:11
@AM

ali bodo raje napisali zakon na podlagi kvadrature ?

Če želiš večjo centralizacijo, je to super predlog. Če želiš, da ljudje ostanejo na podeželju, pa strel v koleno.
Zlobni škrat
# 06.09.2018 ob 12:40
Slovenija 32 miljard dbp šef amazona pa premoženje 100 + miljard. Apple firma 1+ triljon

Aplle rabimo v Sloveniji pa smo na konju.
SheriffJoeArpaio
# 06.09.2018 ob 16:26
Me prav zanima, če bo Levica podprla kandidata za financ ministra, ki ni na liniji Luke Mesca.
Bolek
# 06.09.2018 ob 15:58
Pred akademsko kariero je 20 let deloval v farmacevtski industriji in med drugim bil tudi predsednik družbe Lek USA Inc.
+++++
To pa je res odlična referenca.
Vsi vemo, kdo lahko pride na tak položaj.
dark sun
# 06.09.2018 ob 15:55
@Churchill,:" ...Država, ki misli da lahko troši več kot ima je slej kot prej obsojena na "grški" scenarij. Samo višanje davkov in nalaganje novih pa ne bo zapolnilo luknje ki bo nastala s povečano "potrošnjo" v javnem sektorju."
Popolnoma se strinjam!
In se sprašujem, zakaj niso novinarji vsaj malo bolj intenzivno brskali po vzroku, zakaj KONKRETNO ji Šarec teh zagotovil ni želel dati.
Zadeva smrdi.
Churchill W.
# 06.09.2018 ob 15:20
"Za Slovenijo je ključno, da povečamo konkurenčnost okolja in da omogočimo najboljše pogoje izvoznikom, ki so generator napredka in rasti v tej državi,"

No, v Levici imajo že "zadržke". Izvoz in izvozniki so ahilova tetiva slovenskega gospodarstva!
Pa še Abanko bi porodajal, ne samo NLB.

Komaj čakam na oceno kandidata s strani Levice.
Če so oni proti, potem bo supret minister!
g1n3k
# 06.09.2018 ob 15:18
A ne ve, da so izvozniki slovenska Ahilova tetiva!!!
.
Ta Meščeva izjava je vedno izvzeta iz konteksta, nihče ne ponudi njegove razlage (kar bi bil lahko nazoren razlog da gre za populistično hujskanje).
.
Mesec je hotel povedat, da je naš izvoz usmerjen zgolj na pol-izdelke in surovino.
Recimo izvažamo hlodovino Avstrijcem, ti pa nam nazaj prodajajo pohištvo.
Delamo sedeže za nemško avto industrijo, ti pa nam nazaj prodajo končni izdelek, avto.
.
In to je ranljivost oz. ahilova peta, ker smo odvisni od uspešnosti drugih na trgu.
gospod iskreni
# 06.09.2018 ob 15:11
Ti predlagam alternativo? Dvig plač JS.

haha, seveda da boš predlagal dvig plač samemu sebi
veza
# 06.09.2018 ob 14:40
K_ris
# 06.09.2018 ob 14:30

ja, ta zaslišanja so čudna, smatram, da bi moralo poslance edino zanimat, kako kandidati obvladajo ustrezne zakone in pristojnosti.
Tu pa spraševalec pol ure razlaga svoje travme in na koncu postavi vprašanje, na katerega kandidat ne more odgovoriti, če še ni bil minister na istem resorju.
Medijski šow brez haska.
Nikec3
# 06.09.2018 ob 14:09
Bertoncelj niti na eno stvar ni odgovoril.
The Matrix
# 06.09.2018 ob 13:45
....in da omogočimo najboljše pogoje izvoznikom, ki so generator napredka in rasti v tej državi.

ROFL!!
kakšne neumnosti tale klati. A ne ve, da so izvozniki slovenska Ahilova tetiva!!!
Generator napredka in razvoja je javni sektor!!!
p.s. Ej Cenzura, a bom izbrisan ker nisem prilepil dokaza za zgornje trditve???
Sklonjen
# 06.09.2018 ob 12:30
Bertoncelj: Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država

S takšnimi ljudmi v vladi je to navadno utopistično fantaziranje!
deželan
# 07.09.2018 ob 16:27
K_ris

Ker ne delam v nobenem poliitčnem interesu, ti zlahka pritrdim. Janša je Menil, da Svetlikove refiorme ne potrebujemo. Zakaj jo je zavrnil ve samo on. Imamo pa sindiakte ki so proti pokojninski reformi celo organiztirali prtoteste. Erjavec je govoričil : Glasovali bomo proti in ostali v koaliciji .

Kljub opozorilom celotne stroke, se je pokojninska reforma zavrnila namesto, da bi jo sprejeli že leta 2004. Politiki, ki jo niso pravočasno reforma predlagali, ki so jo zavrnili, bi morali pred vsemi upokojencemi nosti odgovornost. Med te sodijo tudi sindikalni liderji, ki so dobesedno šluvali državljane naj zavrnejo nekaj kar je koristnega !

Kdor deluje v šodo sodržavljanov ni kaj prida a če se to ne obelodani postane praksa.
Bolek
# 07.09.2018 ob 08:52
Andrej Bertoncelj: Izvozniki so generator napredka in rasti v tej državi
+++++
Mesec, kje si?
Tu bi se lahko naučil nekaj novega.
Radoveden
# 06.09.2018 ob 23:57
"In če enim vzameš, da drugim daš, potem nisi zvišal kupne moči potrošnikov, kaj ne?"

Zadetek. Tega v Levici ne skapirajo pa da si bog.
Radoveden
# 06.09.2018 ob 23:41
"Aplle rabimo v Sloveniji pa smo na konju."

Prva stopnja to
Druga stopnja: takoj užgemo "we are gonna nationalize the shit outta you"
Tretja: udejanimo
Četrta: se zbudimo in vidimo zraven nas Kordeša, ki še kar vleče dreto z nasmeškom na ustih.
veza
# 06.09.2018 ob 16:15
Lahko je izjavit, da bi bilo bolje, če bi izvažali končne izdelke, a vseeno, tudi izdelava določenih komponent za kogarkoli v tujini ni samo po sebi slabo, in niti malo enostavno.
gospod iskreni
# 06.09.2018 ob 15:33
Mesec je hotel povedat, da je naš izvoz usmerjen zgolj na pol-izdelke in surovino.
Recimo izvažamo hlodovino Avstrijcem, ti pa nam nazaj prodajajo pohištvo.
Delamo sedeže za nemško avto industrijo, ti pa nam nazaj prodajo končni izdelek, avto.
.
In to je ranljivost oz. ahilova peta, ker smo odvisni od uspešnosti drugih na trgu.


Mesec sploh nie rekel tega. haha. On je hotel povedati da je Slovenija preveč odvisna od izvoza zato je potrebno krepiti notranjo potrošnjo. To je približno ista mentaliteta kot pri K_ris
veza
# 06.09.2018 ob 14:45
K_ris

in brez pomena je koalicijska pogodba, kaj se gremo, jasno je, da se tam napiše neke želje in usmeritve, nikoli se vsega ne da uresničit.
Velja to za vse prejšnje koalicije, tudi sedanjo, koalicija edino stolčke razdeli, kaj se bo dogajalo štiri leta naprej, ne ve niti šlogarca.
veza
# 06.09.2018 ob 14:25
davide
# 06.09.2018 ob 14:24

Sploh ne razumem v čem je smisel teh predstavitev, če služi samo natresanju floskul v smislu kaj vse je treba narediti, namesto KAKO bodo to naredili

in KDAJ bodo to naredili
HakmeD
# 06.09.2018 ob 14:22
Kaj je to za1 debatni krožek, čim več govort, čim manj povedat?

Mislm, ne ne, mislm, sm različne države, ne, mislm, majo ne,...

Al sm pa lih zadu tak del, uglavnm moje mnenje: katastrofa.
The Matrix
# 06.09.2018 ob 14:11
K_ris
Saj verjetno nima smisla, da se trudim s tem, da te poučujem o nečem, kar naj bi sodilo v splošno razgledanost. Pa vseeno ...

In kako boš odpravil to ranljivost v ekonomiji, kjer je uvoz/izvoz 70% BDP-ja?? Boš zahteval, da vsi kupujemo Renault twingote (z Akrapovič auspuhi)?? Gorenje pralne stroje??
Glede na to, da je v vladni koaliciji tudi venezuelska Levica me ne bi čudilo, če bi šli ukrepi v to smer :) :)
K_ris
# 06.09.2018 ob 13:51
@Skippy

Naša zadolženost se že zdaj znižuje (tako absolutno, še bolj pa relativno glede na BDP). In se bo še bolj zniževala, če se bo bodoči finančni minister držal tega, kar je sam rekel:

"Če nam torej rastejo prihodki, lahko tudi odhodki, a prihodki morajo rasti hitreje, je Pogačnika še podučil Bertoncelj"
Skippy
# 06.09.2018 ob 13:49
Saj upam, da razumeš, da s takšno kombinacijo ni nič narobe.

Ampak v slovenskem primeru še vedno pomeni novo zadolževanje in načrtovanje višjih davkov. Kje so reforme?
AM
# 06.09.2018 ob 13:09
Moje vprašanje za ministra:

Bo Ministrstvo za Finance še vedno vztrajalo na davku na nepremičnine na podlagi vrednosti nepremičnin, ali bodo raje napisali zakon na podlagi kvadrature ?

Upam, da bo dobil takšno ali podobno vprašanje !
gushtr
# 06.09.2018 ob 13:07
Bertoncelj: Slovenija mora ostati ekonomsko uspešna in socialna država

Ostati ali postati, to je sedaj vprašanje...
Sklonjen
# 06.09.2018 ob 12:34
In to izjavi človek medtem ko neki njegovi sodelavci Kordiši in Lukci grozijo podjetnikom z razlastitvijo in jih podijo iz države ... ?!?!?
Zlobni škrat
# 06.09.2018 ob 12:13
Vojska bdp 3%
deželan
# 07.09.2018 ob 22:09
božo1
Zavzemajo se za bolj kvalificirano delo in bolje plačano delo
----------

Zavzemajo se a ga ne ponudijo. Mlatiti prazno slamo je lahko a ukrepati konkretno težje. V Sloveniji imamo ogromno praznih tovarn kot je Rog ipd. Naj ustanovijo zadrugo ali podjejte in v teh rpaznih kapiacitetah ponudijo delo ter ga pošteno plačajo, če se res zavzemajo.
afil
# 07.09.2018 ob 17:12
Kako so izvozniki zdaj naenkrat generator napredka, če Levica izjavljs, da je izvoz rak rana Slovenije?
Kazalo