Slovenija
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 3.0 od 15 glasov Ocenite to novico!

Poudarki

  • Sistem izvajalcev pristaniških storitev v Luki Koper je zmotil tudi Evropsko federacijo transportnih delavcev, ki meni, da sistem Slovenijo potiska nazaj v 19. stoletje
Luka Koper
Članica uprave Luke Koper Irena Vincek je poudarila, da je bila družba v preteklosti oškodovana, zato se je morala odločati tudi za določene oslabitve. Foto: BoBo
Državni zbor
Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo razpravljala tudi o problematiki izvajalcev pristaniških storitev v Luki Koper. Foto: Petra Iskra
Furs
Pri finančni upravi poudarjajo, da ne morejo učinkovito preganjati vseh kršitev davčne zakonodaje pri podizvajalcih IPS-podjetij. Foto: BoBo
Violeta Bulc
Evropski komisarki Violeti Bulc je pisal predsednik sekcije pristaniških delavcev pri evropski federaciji transportnih delavcev in jo opozoril, da sistem "gazd" Slovenijo potiska nazaj v 19. stoletje. Foto: EPA
Lidia Glavina, SDH
Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina je namignila, da utegne SDH zamenjati vseh pet nadzornikov, in poudarila, da bodo novim nadzornikom naložili obvladovanje tveganj pri izvajanju pristaniških storitev. Foto: BoBo
Goran Lukič
Goran Lukić iz delavske svetovalnice je poudaril, da sedanji sistem v Luki Koper dolgoročno ustvarja socialno šibke upokojence ali delovne invalide. Foto: BoBo

Finančna uprava nemočna proti davčnim utajam pri izvajalcih pristaniških storitev

Seja parlamentarne komisije za nadzor javnih financ
8. junij 2017 ob 09:30
Ljubljana - MMC RTV SLO

Člani komisije za nadzor javnih financ pozivajo odgovorne k ukrepanju zoper nepravilnosti pri izvajanju pristaniških storitev v Luki Koper, medtem ko Evropska federacija transportnih delavcev opozarja, da sistem "gazd" Slovenijo potiska v 19. stoletje.

Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je že lani pozvala pristojne institucije k preverjanju ureditve najemanja pristaniških storitev, čemur je sledilo poročilo finančne uprave o razmerah delovanja izvajalcev pristaniških storitev. Kot smo že poročali, je finančna uprava ugotovila, da IPS-podjetja poslujejo z verigo podizvajalcev, pri čemer eden odigra vlogo t. i. "missing traderja", namenjenega utaji davkov, zadnji v verigi pa dviguje nedokumentirano gotovino. Po mnenju finančne uprave je zgolj davčni nadzor neučinkovit proti tovrstnemu nepreglednemu poslovanju, zato so za izboljšanje poslovanja predlagali tudi neposredno zaposlitev delavcev v Luki Koper. V Luki menijo, da bi bila tovrstna zaposlitev nevzdržna.

Podrobneje je ugotovitve Finančne uprave komisiji predstavil namestnik generalne direktorice generalnega finančnega urada pri Fursu Peter Jenko. Finančna uprava je pri nadzorih nad izvajalci pristaniških storitev v letih 2014 in 2015, kjer so pri izvajalcih pristaniških storitev ugotovili neskladja med številom zaposlenih pri IPS-podjetju in obsegom dela, ki ga je podjetje izvedlo za Luko Koper. Pri podrobnejšem pregledu so pri finančni upravi ugotovili, da imajo IPS-podjetja podizvajalce, prek katerih naročajo storitve, nato pa sledi v verigi tretji podizvajalec, ki odigra vlogo "missing traderja."

Predstavljene podrobnosti davčnih utaj
IPS-podjetja pri "missing traderju" naročajo fiktivne storitve, je poudaril Jenko, ki jih potem tudi plačujejo, "missing traderji" pa ne plačujejo davkov, temveč zgolj dvigujejo nedokumentirano gotovino in potem poslujejo gotovinsko. Praviloma so ta podjetja z nedosegljivimi odgovornimi osebami, ki so tujci. Ta podjetja navadno poslujejo le toliko časa, dokler jih ne zazna Finančna uprava RS, potem pa se to podjetje zapre in ustanovi novo.

Pri nadzoru enega izmed tovrstnih podjetij, ki poslujejo z "missing traderji" so pri finančni upravi enemu izmed izvajalcev gradbenih storitev v Luki Koper odredili dve plačili davčnih obveznosti v skupni vrednosti dobrih 150 tisoč evrov, ki jih je podjetje poravnalo. Drugi družbi so zaradi davčnih utaj prek "missing traderjev" pri finančni upravi odredili plačilo za 418 tisoč evrov, ki še ni poravnana. V enem primeru so pri finančni upravi tudi ugotovili, da je gotovino dvigovala pooblaščena oseba in jo namenila igranju na srečo v igralnici.

Nove ugotovitve obstoja delovnega razmerja
Glavna inšpektorica za delo Nataša Trček je ponovila, da so inšpektorji za delo, kot smo že večkrat poročali, ugotovili kršitve delovne zakonodaje pri izvajalcih pristaniških storitev. Zadnja odmevna ugotovitev inšpektorata se je nanašala na družbo Encon, kjer so ugotovili, da je Luka Koper prek Encona najemala delovno silo. V Luki Koper so sodelovanje z Enconom in z njim povezano družbo Meol prekinili, a odločbo inšpektorata izpodbijajo na upravnem sodišču.

Kljub čakanju na odločitev upravnega sodišča pa inšpektorat, tako Trčkova, nadaljuje svoje delo na področju izvajanja pristaniških storitev v Luki Koper, tako so med drugim ugotovili deset obstojev prikritega delovnega razmerja pri enem od IPS-ov, ki je sodeloval s samostojnimi podjetniki. Obenem pa je poudarila, da sta na območju Kopra le dva inšpektorja za delo, v celotni Sloveniji pa 42, kar je glede na število prijav premalo za vse nadzore sumljivega poslovanja.

Šircelj: Furs bi lahko storil več
Predsednik komisije za nadzor javnih financ Andrej Šircelj (SDS) je ob tem predstavnike Finančne uprave spraševal, zakaj Finančna uprava v tem primeru ni ob ugotovitvah obstoja delovnega razmerja odredila plačila ustreznih prispevkov od plač, kot to počne v tovrstnih primerih. »Nedopustno se mi zdi, da finančna uprava tu ne naredi nič, ko pa v manjših primerih takoj ukrepa.« Jenko je na njegov poziv odgovoril, da je obseg 800 delavcev, ki delajo prek 50 IPS-ov, prevelik, da bi finančna uprava lahko nadzorovala vse delavce, ki tudi prejemajo plačila na različne načine, med njimi tudi gotovinsko »na roko.« A Širclja to pojasnilo ni pomirilo, saj »Furs v primeru planšarije, ki proizvaja kislo mleko, kazen napiše takoj, tu pa naj bi bil obseg dela prevelik.«

Je pa SDH navedel poročilo finančne uprave kot razlog za izgubo zaupanja v delo dveh nadzornikov in predlagal njuno zamenjavo. Predsednica uprave SDH-ja Lidija Glavina je ob tem dejala, da so te ugotovitve potrdile njihove lanske sume, da v Luki Koper obstajajo določena tveganja, zaradi česar so že lani predlagali zamenjavo nadzornikov, a pri tem niso bili uspešni.

IPS-i izpostavljeni le ob menjavah uprav
S temi argumenti pa Glavina ni prepričala članov komisije Luka Mesec (ZL), ki ji je odgovoril, da je zgodovina IPS-ov stara že 20 let in da se ta problem vedno uporabi, ko država zamenja upravo, navadno zaradi drugih interesov. Zato je prvo damo SDH-ja pozval k zamenjavi celotnega nadzornega sveta, in ne le dveh članic, kar je, tako Mesec, bolj kot z IPS-i povezano s projektom drugi tir. Podobno je zanimalo tudi Alenko Bratušek (Zavezništvo), ki je Glavini očitala, da zavaja s tezo, da se je SDH lani pravilno odločil, saj je SDH odločitev o zamenjavi dveh nadzornic sam umaknil, obenem pa tudi ni bil kot razlog za zamenjavo navedena problematika IPS-ov. "Šele po umiku odločitve je SDH odprl problematiko IPS-ov, kar je tudi razlog, da smo sprejeli sklepe, zaradi katerih sedimo danes na tej komisiji."

Glavina je na očitke odgovorila, da je trenuten predlog posledica zakonskih določil glede rokov za predloge. »Naša dokončna odločitev bo podana na sami skupščini Luke Koper. Gre v smer, s katero boste zadovoljni,« je dejala in tako namignila na zamenjavo več kot le dveh članov nadzornega sveta. Sicer pa je poudarila, da bo tudi navodilo naslednjim nadzornikom, da sistem IPS-ov v Luki Koper obvladuje. Natančnega odgovora na vprašanje, ali bo SDH novim nadzornikom naložil zaposlovanje IPS-ovih delavcev. Glavnina ni podala, temveč je dejala le, da bo "rešitev morala biti zakonita, a obenem ne bo smela omejevati konkurenčnosti Luke Koper".

Bo SDH pozval k zaposlitvi delavcev?
Vprašanje, ali bodo pri SDH-junovim nadzornikom predlagali zaposlovanje delavcev IPS-ov neposredno v Luki Koper, smo na SDH naslovili tudi na MMC-ju, kjer so nam odgovorili, da: "Ukrepov, ki jih družba sprejme z namenom minimiziranja zaznanega tveganja, je običajno več, lahko so medsebojno povezani, prav tako pa imajo lahko tudi učinke na druga področja poslovanja, zato je uprava družbe seveda dolžna z vso potrebno skrbnostjo sprejeti odločitve, kako bo obvladovala določena tveganja." SDH je v ta namen sicer skupščini predlagal tudi izvedbo posebne revizije poslovanja z IPS-i, na podlagi katere bodo »pristojni organi sprejeli nadaljnje ukrepe«.

Seje parlamentarne komisije se ni udeležil predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matič, sta pa Luko zastopala člana uprave Andraž Novak in Irena Vincek. Ona je najprej ponovila vsebino izjave za javnost, ki jo je Luka Koper podala ob razkritju poročila finančne uprave, v kateri poudarjajo, da so vzpostavili sistem nadzora nad IPS-podjetji in da na njihovo poslovanje ne morejo vplivati.

Molk o spornih nadurah
Kljub sistemu nadzora pa do zlorab v praksi prihaja. Poročali smo tudi, da se v praksi dogaja, da "gazda" delavcem izplačuje formalno minimalno plačo, preostanek zneska pa prek neobdavčenih dnevnic, potnih stroškov ali nadomestila za prehrano. Glede na to, da nekateri delavci v Luki Koper mesečno opravijo po 260 ali več ur dela, lahko "gazda" glede na cene, ki jih Luka Koper za izvajanje pristaniških storitev, ustvari več sto evrov dobička pri enem delavcu.

S tem vprašanjem je predstavnika Luke Koper izzval tudi Goran Lukić z Delavske svetovalnice, ko je poudaril, da Luka Koper nadzira le več kot 12-urno prisotnost v pristanišču, kar v praksi pomeni, da lahko delavec vsak dan v mesecu opravi tudi štiri nadure dela. V Luki Koper so sicer poudarili, da prisotnost ni enaka delovnemu času, ki ga nadzira IPS-podjetje, medtem ko predstavnika uprave na to vprašanje nista odgovorila. Ko smo ju sami poskušali vprašati po seji komisije, pa sta dejala, da nista na voljo za komentarje.

Vincekova je poudarila, da je bila Luka Koper pod upravo Roberta Časarja oškodovana za več milijonov evrov, zaradi česar so se morali odločiti za določene oslabitve. "Zdaj, ko želimo vlagati, in skrbno poslujemo, se pa pavšalno o Luki govori kot o neki mafiji. Ko ali če bo dokazano, bomo ukrepali. Tega sistema si nismo mi izmislili, skušamo pa ga regulirati," je še dejala.

Ustvarjanje socialnih stisk
Lukić je izpostavil tudi dolgoročne posledice sistema "gazd", ki delavcem izplačujejo minimalne prispevke, preostali znesek pa izplačajo kako drugače. "Tako imamo primer človeka, ki je 23 let delal za IPS-e v Luki Koper, pa bo njegova pokojnina znašala 360 evrov. Tak sistem ustvarja revne upokojence in delovne invalide, glede na to, da so poškodbe pri delu pri IPS-ih trikrat pogostejše kot pri redno zaposlenih delavcih v Luki."

Novak pa je ponovil argument Luke Koper, da večina svetovnih pristanišč potrebuje neenakomerno razporejeno delovno silo, zato so na voljo različni sistemi zagotavljanja dela, tudi prek zasebnih podjetij. Ni pa navedel konkretnega primera pristanišča, ki bi uporabljalo enak sistem zagotavljanja pristaniških storitev.

ETF: Slovenija na poti v 19. stoletje
Da gre pri sistemu Luke Koper za svojevrstne specifičnosti, pa poleg ugotovitev pristojnih organov potrjuje tudi pismo, ki ga je predsednik sekcije pristaniških delavcev pri Evropski federaciji transportnih delavcev (ETF) Terje Fenn Samuelson naslovil na komisarko za mobilnost in transport Violeto Bulc, v katerem je poudaril, da se gotovo zaveda, da se v Sloveniji pristaniški delavci bojujejo proti "sistemu mafijskih gospodarjev" ("gang-master system"), ki panogo potiska nazaj v 19. Stoletje. Komisarka se na te očitke še ni odzvala.

Komisija je sicer sprejela tri sklepe, ki jih je predlagal ZL in po katerih pričakujejo poročilo inšpektorata za delo o izvedenih dejavnostih, SDH pa pozivajo k prepovedi zunanjega izvajanja dela v državnih podjetjih ter pričakujejo analizo stroškov zaposlitve delavcev v Luki Koper v primerjavi z obstoječim sistemom, a kot je poudarila Bratuškova večjih premikov, glede na to, da se kršitve vedno znova izpostavljajo, v času skupščin ne gre pričakovati. "Očitno pa se obeta še ena vroča skupščina, kar ni dobro za podjetje," je sklenila Bratuškova.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
severnik
# 08.06.2017 ob 10:09
A niso za vse v državi enaka pravila? Zakaj se ukvarjajo z enim podjetjem?
Re
# 08.06.2017 ob 14:41
Država je tista, ki takšno poslovanje omogoča.
bud00
# 08.06.2017 ob 10:27
Če se krši delovna zakonodaja so zato inšpektorji. A se bodo sedaj politiki ukvarjali z vsakim podjetjem posebej (Mercator, KEMIS, MAGNA, Luka Koper...). A bodo za vsakega napisali svojo zakonodajo in pravila igre?
Ceriš
# 08.06.2017 ob 13:06
vnk
Upam, da boš nekoč delal v Nemčiji,
kjer Nemcem tvoje baže dol visijo plače
Slovencev, glavna skrb so plače Nemcev.
Slovenci smo Bosance sami uvažali,
da so prevzeli dela, ki jih naši delomrzneži
nočejo in vedrijo na sociali.
full_house
# 08.06.2017 ob 15:17
Ti ljudje so bodisi tujci bodisi reveži - se pravi so za Cerarja popolnoma nezanimivi.

Slovenci, ki se tako radi širokoustijo s svojo dobrodelnostjo, pa seveda tudi ne bodo šli na ulice za nekaj Bosancev in revežev.
davee
# 08.06.2017 ob 12:56
@ vnk

še dobro, da bosanci niso ljudje ;). Kje pa so vsi slovenci, ki si tako želijo dela in so se pripravljeni za spodobno plačo seliti v sosednjo provicno? Zakaj Akrapovič ponuja nagrade za zaposlene, zakaj v gradbeništvu ni Slovencev, zakaj nimamo dovolj delavcev v gostinstvu in turizmu? Jaz zaposlujem in Slovence in Srbe, Hrvate in Bosance, imel sem tudi Albance. Vsi pošteno plačani, iskal sem pa delovno silo več kot 3 leta. Večina Slovencev, ki je prišla na razgovor je imela cel kup preprek zakaj ne morejo delati, ne morejo iti na teren, ne morejo na službeno potovanje, ne morejo ali ne želijo opraviti usposabljanja, samo kdaj in koliko je plača in kje je računalnik, da se lahko prebrodi delovni dan z brskanjem po družabnih omrežjih,....
Kolikor jaz vem, smo socialna država za vse državljane in spoštujemo človekovo dostojanstvo in pravice. Ti jih očitno samo za naše. Sram me je, da si moj oziroma jaz tvoj sodržavljan.
AGGA
# 08.06.2017 ob 10:53
Zelo lep zgled dajejo državna podjetja in država sama. Država pušča korupciji prosto pot, kako naj se potem sploh uredi trg, če že v osnovi vidimo, da nič ne deluje. Država/lastnik ni sposoben oz. nimam moči, da bi uredil zadevo. Kako je to mogoče???
samo.hladnik
# 08.06.2017 ob 18:56
Pravno bi se to lahko uredilo po avstrijskem zgledu: končni naročnik subsidiarno jamči za vse neplačane davčne obveznosti izvajalca oz. izvajalčevih izvajalcev.

V tem primeru bi Luka Koper zelo pazila, pri kom bi naročila storitve, ker bi vse nastale "davčne luknje" luknje morala pokriti sama.

In naenkrat bi se zgodilo, da bi bilo finančno vseeno - tudi če bi vse te delavce zaposlili sami. Podizvajalci potem ne bi bili nič cenejši!
conanbarbarian
# 08.06.2017 ob 15:36
BO KDO ODSTOPIL ?
jgjg
# 08.06.2017 ob 16:09
Prodajalko ribanega zelja znajo kontrolirati.
Pa če ne bi do 2.6. plačala dohodnino, me znajo kontrolirati.
Če edina zaposlena v d.o.o. ne plača prispevkov in davkov do 14. ure osemnajstega v mesecu, pa pri tem sploh nima za polno plačo ali sploh ne, to znajo kontrolirati.
Prav tako Luka Koper joka, da bi bil prevelik strošek, da bi vse te redno zaposlili v Luki,
a za šefe se pa zmeraj najdejo novci za plače in nagrade (po napakah nekoga iz uprave odpustijo, pa vseeno do opravnino in nagrado, delavec pa samo brco) - delavci so vedno samo strošek - pa delajte brez delavcev, če morete.
DURS se ukvarja s stotisočimi malimi ribicami, da imajo delo,
milijoni pa šibajo mimo in v oaze.
Smeško
# 08.06.2017 ob 15:19
ronzi
# 08.06.2017 ob 15:05
Finančna uprava nemočna proti davčnim utajam pri izvajalcih pristaniških storitev

Vedo,kdo je kriv,ukrepov pa ni.......dajte no.....namig:riba smrdi pri glavi.....
odzajcatč
# 08.06.2017 ob 15:24
....uvest kriminalistično preiskavo na FURS-u, ker so "nemočni"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TAKOJ!!!!!!
!!!!!!!!!
firtoh
# 08.06.2017 ob 20:36
Če bi bila volja in interes bi tole zadevo rešili,ne pa da se blamirajo,ker so nemočni.Imamo NPU,specializirano tožilstvo..Ene bojo že poslal v Luko..Se pa bojim,da bi našli še marsikaj druzga bolj zanimivega,zato tega filma ne bom videl.
So pa na FURSU nesposobni samo pri velikih ribah,pr majčkenih se pa na vsak evro obesijo.
nemesis999
# 08.06.2017 ob 17:46
zanimivo je da ste pa pri revezih za par centov zelo ucinkoviti, a ne fursovci.
Platon
# 08.06.2017 ob 16:45
Zadeva je primerna za oddajo Tarča. Novinarji, prosim pribijte na križ z imeni in priimki te pokvarjene kapitaliste in politike, ki to omogočajo in imajo koristi od neurejenega stanja. Najbolj pa so krivi politiki, ki so vsi po vrsti zlizani s kapitalom. Zelo zgovoren podatek o kvazi pravni državi je tudi ta o samo dveh delovnih inspektorjih na obali. Ta dva sta premalo že samo za Luko in IPS... kje je še ostalih nekaj 1000 vecjih in manjsih druzb, s.p. -jev... In potem naj še kdo reče da imamo pri nas poštimane stvari...
GORILA
# 08.06.2017 ob 16:16
@RJSlo
Vsaj za eno inšpektorico iz Maribora vem, da je na "plačilni listi" podjetnikov iz Prekmurja.

...no, kar na plan z imenom! Oziroma prijaviti ustreznemu organu!

V nasprotne primeru nisi nič boljši od nje!
grafikon
# 08.06.2017 ob 16:06
Finančna uprava nemočna ... tukaj sem nehal brati. Vse je jasno.
Sandalovina
# 08.06.2017 ob 15:49
Sprenevedanje odgovornih. Ničesar ne želijo narediti na področju prekariata, ker jim stanje
"mutivoda poslovanja” in izkoriščanja delavcev ustreza.
adamus
# 08.06.2017 ob 10:54
#vnk
a ti misliš, da "gazde" ne dobijo poštenega plačila "po glavi" od LK?
bud00
# 08.06.2017 ob 10:32
Ni čudno, da v državi nič ne deluje, če more vedno veliki vodja (kdorkoli že je to) o vsem odločat.
Lupo
# 08.06.2017 ob 17:19
in zaradi teh idiotov se bomo zapufali za drugi tir?!

Takoj bi se vrnil v 19 stoletje in staro Avstrijo!
mikitr
# 08.06.2017 ob 16:17
Mislim ,da glede na to kdo je lasnik Luke Koper,bi se to dalo rešiti v mesecu ali dveh,ampak,gospodje ne bodo sami sebi vejo žagali.Ne razumem samo nekaj,na eni strani pozivajo državljane na poštenost do države a prav ti ,so nepošteni do nje.
RJSlo
# 08.06.2017 ob 15:45
No ja. Družbenopolitični delavci v vsem svojem sijaju. Način poslovanja "gazd" je že dolgo znan. Tako se dela že desetletja. Najprej vse to omogoča slovenska zakonodaja, ko pa nekdo to spravi v javnost pa se začne. Premalo inšpektorjev, nemogoča kontrola, itd., itd. Inšpektorji za delo so poglavje zase. Vsaj za eno inšpektorico iz Maribora vem, da je na "plačilni listi" podjetnikov iz Prekmurja.

Poleg vsega pa kaj delajo druge državne ustanove? Recimo zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, itd. Lahko ste pa brez skrbi. Policiji, kriminalistom in carinikom je dogajanje v Luki znano.
full_house
# 08.06.2017 ob 16:01
Sandalovina
Sprenevedanje odgovornih. Ničesar ne želijo narediti na področju prekariata, ker jim stanje

Počasi bo treba zapustiti mamin sesek - državo vodimo ljudje. Če se 10.000 Slovencev namala pred Luko Koper in zahteva, da te ljudi zaposlijo, jih bodo zaposlili v treh sekundah. Ker vsi vedo, da se to ne bo zgodilo, bo do nadaljnjega status quo.
Jouža
# 08.06.2017 ob 12:59
Zaposliti bi morali najprej domačine! DOMAČINE!!!!!!
Potem še tiste, ki niso domačini, toda s Slo. državljanstvom in vsaj 20-letnim prebivanjem (prijavljen) v Kopru ali okolici. Taki so državi tudi že nekaj dali in bojo svoje prihodke tudi v veliki meri porabljali v državi, ne pa pošiljali nekam ven.
mile952
# 08.06.2017 ob 20:01
samo hladnik

# 08.06.2017 ob 18:56


+++++
Smeško
# 08.06.2017 ob 18:46
Če še kdo dvomi, kaj smo (od 1h dalje):
http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-komisije-za-nadzor-javnih-financ/174475902

oziris.va
# 08.06.2017 ob 17:54
Hehe, smeh. Ni šans, da bi se kaj spremenilo. In to nekateri vedo in koristijo.
Bivši uporabnik
# 08.06.2017 ob 16:50
Prvi žerjavist in direktor pa nič.

Hitro miting resnice pred vhodom v luko organizirati, koga na žerjav obesiti, pokličite Kombinatke, jaz pa prinesem Titove slike.

Spet ti "močvirniki" perifieriji "sesuvajo" delovna mesta.
DeepBlue
# 08.06.2017 ob 16:18
Kapitalizem (ki so nam ga prodali v kičasto ljubkem paketu z napisom 'Demokracija') v vsem svojem sijaju. :-)
acoschwanz
# 08.06.2017 ob 15:12
Kako prosim?
m72
# 08.06.2017 ob 15:06
"Finančna uprava nemočna proti davčnim utajam pri izvajalcih pristaniških storitev"

Itak. Vse, kar je več od nadzora branjevk, je raketna znanost.
boro007
# 09.06.2017 ob 06:33
IPS-podjetja poslujejo z verigo podizvajalcev, pri čemer eden odigra vlogo t. i. "missing traderja", namenjenega utaji davkov, zadnji v verigi pa dviguje nedokumentirano gotovino. Po mnenju finančne uprave je zgolj davčni nadzor neučinkovit proti tovrstnemu nepreglednemu poslovanju

A ni Luka Koper "državna" ... Kako je lahko potem državna inštitucija brez moči?

Se pravi smo (kar je sicer jasno) ločili politiko od države, politika podpira mafijske posle in piše zakone tako da so DRŽAVNE inštitucije brez moči. Seveda pa te iste državne inštitucije zlahka osušijo osebne račune navadnih državljanov ki nimajo za poplačilo položnic ...

Odlično.
alkum
# 08.06.2017 ob 17:07
To se dogaja v večini večjih firmah,kjer ima država še prste med lastniki...torej to elita dela sistemsko
lonc
# 08.06.2017 ob 15:28
pa kaj je beseda "gazd" kaka kratica al kaj
niti google ne ve nič o tej besedi
Micesar
# 08.06.2017 ob 14:50
A dej a res!? Pa to je za znort! Vredu je sam ne okol govort!
Bivši uporabnik
# 09.06.2017 ob 09:12
Za vse enaka pravila? O tem se sprasuje tudi nekdanji prvi moz davcne uprave mag. Ivan Simic.
Mi je zelo zanimivo, da njegovega javnega pisma drzavni mediji ne omenjajo, le Financam se je zdel dovolj pomemben.
Najvecji davcni utajevalci so v Sloveniji ravno politiki sami s neobdavcenimi pavsali. Potem pa se drzava in javnost spravljata na slovenske delavce v tujini, ki so ze v drzavi izvora dohodka poravnali vse davcne obveznosti. Bolano.
gremyus
# 08.06.2017 ob 18:50
Kle se obračajo hard core denarji in država nima nadzora... pa dej dej dej. Ne zgovarjajte se. Spremente zakon, pa boste mel.
QUENDI
# 08.06.2017 ob 18:09
......se strinjam a z razširjeno varianto - v Sloveniji sei bojujemo proti "sistemu mafijskih gospodarjev" ("gang-master system)......kako enostavno je aprjeti kakšen lex je pa politika že dokazala.....
Homer.
# 09.06.2017 ob 14:48
Luka Koper je spet "glavna jed".
Logično, saj je ena redkih firm, ki dobro posluje.
Kot običajno je treba najti neko "opravičilo" za zamenjavo nadzornikov in uprave, ter nastaviti "svoje". Toliko bolj, saj se rok uporabnosti te vlade izteka....

IPS so sedaj zelo "priročen" izgovor......
Zanimivo pa da državo in vlado moti taka oblika dela le v primeru Luke Koper, čeprav so na enak način zaposleni npr gradbinci, da o komunalcih ne govorimo......
SpicyWeiner
# 08.06.2017 ob 17:39
Platon
Zadeva je primerna za oddajo Tarča. Novinarji, prosim pribijte na križ z imeni in priimki te pokvarjene kapitaliste in politike, ki to omogočajo in imajo koristi od neurejenega stanja.


Si prepričan, da gre za "pokvarjene kapitaliste"? Ker kakor smo lahko slišali iz ust protestnikov, ki so takrat srali pred vhodom v Luko, je trenutno vodstvo Luke Koper najbolj pošteno in najbolj sposobno v tej državi. In to iz ust očitno največji socialistov na primorskem.
zakocena_je
# 08.06.2017 ob 14:57
Pripravlja se menjava NS in Uprave. Čas plasiranja takšnih novic je natančno določen.
Do konca meseca junija jih bo še več in napadi na NS ter Upravo se ne bodo nehali.
Edina rešitev za trenutno vodstvo v Luki je upor delavcev in občanov.
SpicyWeiner
# 08.06.2017 ob 15:52
Posebneži že pripravljajo svoje rdeče zastave in transparenta, da bodo spet šli smetiti pred Luko s svojo zabitostjo
vnk
# 08.06.2017 ob 11:07
adamus, a sem rekel naj se ne spravijo na gazde slucajno? Ampak ocitno je glavno da se ta folk redno zaposli, pol ves kje so prioritete. Meni pac za redno zaposlovanje bosancev dol visi. Ce pa govorimo o delovnih mestih za slovence za dostojno placilo, potem sem pa seveda takoj za.
adamus
# 08.06.2017 ob 10:15
saj imamo sindikate
ti naj povedo kaj je pošteno za delavca!
Kazalo