Univerza v Mariboru je pridobila certifikat športnikom prijazna univerza; certifikat je pridobilo trinajst njenih članic, dve pa sta dobili priznanje. V pogovoru z rektorjem Zdravkom Kačičem pa tudi o študijskem programu farmacije, za katerega predvideva, če ga bo NAKVIS podprl, trideset študijskih mest.

 Foto: BoBo
Foto: BoBo

Olimpijski komite Slovenije spodbuja tudi visokošolske ustanove, da upoštevajo pri izvajanju izobraževanja specifične potrebe vrhunskih športnikov, ki se šolajo pri njih. Pridobitev certifikatov je za Univerzo v Mariboru izjemno pomembno, pravi rektor Zdravko Kačič: "Univerza v Mariboru je v letošnjem letu pridobila trinajst certifikatov in dve priznanji. Za univerzo je to zelo pomembno, saj sporočamo, da smo športnikom prijazna univerza, da razumemo njihove potrebe in imamo razdelane postopke, s katerimi jim omogočamo uspešen študij."

Certifikat je pridobila tudi Pedagoška fakulteta, kjer je odmeval primer tekvandoistke Tyre Barada, ki ni pravočasno opravila preverjanja spretnosti, zato se ni mogla vpisati na želeni študijski program. "Tukaj gre predvsem za to, da so nekateri programi takšni, ki vključujejo preverjanje spretnosti in drugih nadarjenosti že v samem razpisu, ki se jih morajo kandidati udeležiti. Kot veste, v konkretnem primeru do uradne prošnje za ureditev dodatnih terminov ni bilo."

Certifikat je potrditev tega, da na Univerzi v Mariboru omogočajo športnikom uspešen študij.


Program študijskega programa farmacije

Na mariborski univerzi se sicer zavedajo tudi pomanjkanja kadrov na področju farmacije, še posebej po odločitvi enega največjih svetovnih koncernov, kateremu pripada tudi podjetje Lek v Sloveniji, da umesti pomembne raziskovalne kapacitete v Lendavi in tudi v Mengšu. S tem se je povečala potreba po tovrstnih kadrih, zato so novi študijski program farmacije pripravljali že nekaj let. Ustreznih kadrovskih zmogljivosti v tem trenutku univerza še ne more zagotoviti sama "zato smo v povezavi z univerzami na Hrvaškem pa tudi v Avstriji tokrat zagotovili popolnejšo kadrovsko strukturo," pravi rektor Zdravko Kačič.

Na zadnji seji je senat potrdil njihov predlog, ki so ga zdaj posredovali na NAKVIS v odločanje in verjamejo, da bo potrjen. Nosilki programa bosta Medicinska fakulteta in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.