Volitve v Evropski parlament Foto: BoBo
Volitve v Evropski parlament Foto: BoBo

Objavljamo veljavna pravila za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatnih list oziroma kandidatk in kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2024.

PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA ZA PREDSTAVITEV KANDIDATNIH LIST OZIROMA KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 2024
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
RTV Slovenija objavlja način, oblike, obseg in pogoje za brezplačno predstavitev kandidatnih list oziroma kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju kandidatov) za poslance iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu v programih RTV Slovenija (v nadaljevanju Pravila).
2. člen
Ta Pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi.
3. člen
Za redne informativne oddaje in druge programske vsebine RTV Slovenija velja tudi v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande, kot ga določa 10. člen ZRTVS-l.
4. člen
Volilno kampanjo programi RTV Slovenija v skladu s temi Pravili spremljajo od 20. maja 2024 do vključno 24 ur pred dnevom glasovanja.
II. PREDSTAVLJANJE IN SOOČENJE KANDIDATOV OZ. LIST KANDIDATOV
5. člen
a) Programi RTV Slovenija v obdobju spremljanja volilne kampanje brezplačno zagotavljajo programski čas za predstavitve oziroma soočenja kandidatov kandidatnih list v skladu z 12. členom ZRTVS-l, in sicer v posebej določenih časovnih (na MMC RTV SLO: prostorskih) okvirih, v skladu s programskim načrtom odgovornih uredništev.
b) Programski čas, namenjen predstavitvi oziroma soočenjem kandidatov kandidatnih list, ki so zastopane v Državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu (v nadaljevanju Parlamentarne stranke), je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru volilnih oddaj.
c) Programski čas za predstavitve oziroma soočenja kandidatov kandidatnih list, ki niso zastopane v Državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, obsega eno tretjino skupnega programskega časa, ki ga uredništva določijo za spremljanje volilne kampanje.
d) Parlamentarna stranka je vsaka politična stranka,:
- katere člani so bili na parlamentarnih volitvah ali volitvah v Evropski parlament kot poslanci izvoljeni v Državni zbor Republike Slovenije oziroma v Evropski parlament in ima ta stranka v Državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu še najmanj enega poslanca;
- katere člani na volitvah niso bili izvoljeni za poslance ali pa se je kot politična stranka ustanovila šele po parlamentarnih oziroma evropskih volitvah, pa ima v Državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu vsaj toliko poslancev, ki so člani stranke, kolikor bi jih imela, če bi na volitvah presegla volilni prag;
- ki je pravna naslednica parlamentarne politične stranke iz istega parlamentarnega mandata in ima ta stranka v Državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu še najmanj enega poslanca.
e) Uredništva zagotovijo ločen programski čas in časovno enakovredno predstavitev oziroma soočenja kandidatov kandidatnih list, ki niso zastopane v Državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu.
f) Pri objavah raziskav javnega mnenja uredništva upoštevajo zakonska določila o navajanju podatkov.
g) Povzetek pravil bo javno predstavljen v programih RTV Slovenija, v celoti pa bodo objavljena na spletni strani RTV Slovenija (MMC).
6. člen
Predstavniki kandidatnih list, ki želijo sodelovati v volilnih oddajah RTV Slovenija, morajo svoj interes pisno potrditi do vključno tretjega dne do 12.00 ure po preteku roka za vložitev kandidatur oziroma kandidatnih list na Državno volilno komisijo, in sicer na naslednje elektronske naslove:
• Televizija Slovenija, informativni program, elektronski naslov volitve2024@rtvslo.si
• Radio Slovenija, Informativni program, elektronski naslov ras.volitve@rtvslo.si
• Multimedijski center MMC RTVSLO: elektronski naslov mmc-volitve@rtvslo.si
• RC Koper – Capodistria: Regionalni TV program Koper: tv.koper@rtvslo.si
• RC Koper-Capodistria: TV program v italijanščini: volitve.elezioni@rtvslo.si
• RC Maribor - Radio Si: info@radiosi.eu
RTV Slovenija bo udeležbo v volilnih oddajah določila na podlagi uradnih podatkov Državne volilne komisije o kandidatnih listah.
7. člen
V času spremljanja volilne kampanje bo v radijskih in televizijskih programih in na MMC RTV Slovenija brezplačno zagotovljen programski čas oziroma prostor za predstavitve kandidatov in kandidatnih list na naslednji način:
1. V televizijskih programih RTV Slovenija bodo volilne oddaje potekale na 1. programu TV Slovenija v programskih pasovih Informativnega programa. Soočenja bodo potekala dne 20. 5. 2024, dne 27. 5. 2024 in pa 6. 6. 2024, ko bo potekalo skupno soočenje na TV Slovenija, Radio Slovenija in MMC. Televizija Slovenija bo pripravila tudi kratke pogovore s predstavniki list in jih objavila na spletu.
V televizijskem programu SLO 3 ali TV Maribor bodo sočasno ali z zamikom predvajane volilne oddaje s tolmačem.
2. V radijskih programih RTV Slovenija bodo volilne oddaje potekale na Prvem programu Radia Slovenija. Soočenja bodo izvedena v treh oddajah Studio ob 17.00, sklepno soočenje bomo pripravili 6. 6. 2024 skupaj s TV Slovenija in MMC.
Prvi program Radia Slovenija bo prijavljenim v volilno kampanjo omogočil kratko samopredstavitev.
3. Multimedijski center bo organiziral spletne klepete s predstavniki kandidatnih list.
Klepeti bodo dolgi do 40 minut. Vsaka lista bo imela na voljo en klepet. Če kandidati ne pridejo na klepet ob določenem terminu, izgubijo možnost klepeta.
Z namenom dostopnosti bodo predstavitve strank in kandidatnih list za evropske poslance ter povzetki TV soočenj v obdobju volilne kampanje prilagojeni tudi v tehniko lahkega branja.
4. V Regionalnem TV programu Koper (v slovenskem jeziku) bodo pripravili zmontirano oddajo: predstavitev programov strank, ki se bodo potegovale za poslanska mesta v Parlamentu EU, s poudarkom na regionalnih in čezmejnih temah.
5. V TV programu za italijansko narodno skupnost bodo pripravili zmontirano oddajo: predstavitev programov strank, ki se bodo potegovale za poslanska mesta v Parlamentu EU, z intervjuji s poudarkom na tematike manjšin in čezmejnega prostora. Oddaja bo na sporedu v petek, 7. 6. 2024 ob 19.30.
6. Radio Si bo omogočil kratko (do 90 sek) samopredstavitev kandidatnih list, ki bodo interes izkazali v roku iz prvega odstavka 6. člena teh pravil.
Volilne oddaje oziroma predstavitve bodo potekale skladno z dnevnimi programskimi shemami, ki jih v programih RTV Slovenija oblikujejo odgovorna uredništva informativnih vsebin.
Udeleženci volilnih oddaj bodo pred oddajo o času in vrsti oddaje pisno obveščeni. Če kandidati na snemanje ne pridejo ob dogovorjenem terminu, izgubijo možnost brezplačne predstavitve oziroma nastopa v soočenju.
8. člen
Kandidati kandidatnih list bodo lahko med volilno kampanjo sodelovali izključno v programih, ki so določeni v 7. členu teh Pravil.
9. člen
RTV Slovenija bo vsem sodelujočim udeležencem volilne kampanje v svojih programih nudila enakovredne tehnične pogoje.
Kandidati, ki so upravičeni do nastopa v soočenjih ali do samopredstavitve v skladu s temi Pravili, morajo nastop oziroma samopredstavitev opraviti osebno v prostorih RTV Slovenija oziroma v prostorih, ki jih za namen soočenj ali samopredstavitev določi RTV Slovenija.
10. člen
Na dan volitev do 19. ure bo RTV Slovenija v svojih programih objavljala servisne informacije o načinu in poteku volitev ter spremljala podatke o volilni udeležbi.

III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema uprava RTV Slovenija v sodelovanju z direktorjema Radia in Televizije Slovenija. Uprava poda pisni odgovor naslednji delovni dan po prejemu ugovora. V vsakem primeru lahko pritožnik ugovor vloži pri pristojnem inšpektoratu.
12. člen
Ta Pravila se objavijo v Informatorju, radijskih in televizijskih programih in na spletni strani RTV Slovenija.
V Ljubljani, 26. 3. 2024
Uprava Javnega zavoda
Radiotelevizije Slovenija