Foto: VšečKAM in GREM
Foto: VšečKAM in GREM

Za mlade med 6. in 19. letom je s pomočjo projekta VšečKAM in GREM nudena možnost individualnega informiranja, testiranja, svetovanja s področja načrtovanja in vodenja kariere ter strokovna pomoč in podpora pri kariernem odločanju. Glede same ideje o projektu pa vodja razvoja in kakovosti pri vodilnem partnerju Fundaciji Prizma, Karmen Vaupotič, izpostavlja da »smo z idejo o projektu izhajali dejansko iz potreb po nekih novih učnih aktivnostih. S projektom želimo izboljšati predvsem privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, saj nekaterih poklicnih profilov na trgu dela primanjkuje. Povezava med gospodarstvom, izobraževalnih sistemov ter šolajočimi mladimi na nizki ravni sodelovanja, je pa ta povezava za karierno odličnost ključna.«

Izvajanje projektnih aktivnosti projekta VšečKAM in GREM poteka v skladu z načrti. Časovnica, informiranje ter individualno karierno svetovanje ter učne delavnice z razvijanjem kompetenc potekajo tekoče, a vendar, kot izpostavlja Karmen Vaupotič iz Fundacije Prizma »veseli nas, da smo ponovno lahko na šolah in da nas lahko učenci kaj vprašajo in da se z njimi lahko praktično skozi različne oblike dela tudi pogovarjamo in pogledamo videe. Virtualno delo je bilo tako za nas, kot za mlade velik izziv, vendar smo kljub temu ponosni, saj smo okrepili sodelovanje med našimi partnerskimi institucijami in šolami prav tako.«

Za projekt VšečKAM in GREM – Karierni center je na voljo 1.250.000 evrov in sicer do konca projekta v avgustu 2022. Pri projektu sodelujejo partnersko ali kot poudarja Karmen Vaupotič »pri Fundaciji Prizma iz Maribora smo vodilni partner projekta, sicer pa sodelujejo še Društvo Novus iz Velenja, Razvojno-izobraževalni center Novo mesto, Podjetniški inkubator Kočevje.«
Znotraj partnerskega sodelovanja je Karierni center VšečKAM in GREM vzpostavljen na kar štirih lokacijah. V Mariboru, Novem mestu, Velenju in Kočevju. Aktivnosti na teh lokacijah so izkustvene in namenjene predvsem mladim med 6. in 19. letom, ki jih povezujejo z aktualnim trgom dela.

V praksi Karierni center VšečKAM in GREM pomeni nenehno komunikacijo s šolami ali kot izpostavlja Karmen Vaupotič »za šole načrtujemo vsebine in sodelujemo s podjetji in predstavniki poklicev. V 20tih perspektivnih podjetjih snemamo tudi samo produkcijo poklicev, ki jih predstavljajo mladi zaposleni. Na organiziranih dogodkih prav tako mlade povezujemo s trgom dela ter poklici in sistemom.«

Glede na potrebe šole se izvaja vedno več kariernih delavnic, več pa je tudi poklicnega testiranja učencev. Pri projektu VšečKAM in GREM sodelujejo tudi na roditeljskih sestankih, kjer s predavanji za starše osvetljujejo njihovo ključno vlogo. Karmen Vaupotič iz Fundacije Prizma, vodilnem partnerju Kariernega centra VšečKAM in GREM ob tem dodaja, da »gre še posebej izpostaviti virtualni karierni sejem poklicnega izobraževanja za učence in dijake, ki je na lanskoletnem primeru dobre prakse pokazal, da si mladi želijo takšnih dogodkov. Tam lahko spoznajo izobraževalne institucije in tudi delodajalce. Dogodek je bil lani organiziran le na območju Mestne občine Maribor in takrat bilo v sklopu vseh dejavnosti približno 20.000 dijakov. Letos bo sejem potekal med 18tim in 28tim novembrom na širšem območju, torej na območju vzhodne kohezijske regije.«

Dejavnosti v sklopu dogodkov iz Kariernega centra in projekta VšečKAM in GREM potekajo na grafično in vsebinsko posodobljeni platformi ter s tem ponujajo stik in sicer mladim, izobraževalnim ustanovam in delodajalcem. Učenci in dijaki zaključnih razredov oziroma letnikov imajo na voljo predstavitve poklicev in delovnega okolja, saj se redno predstavljajo tudi izobraževalne institucije in njihovi programi. Na voljo so tudi različne informacije o štipendiranju ter programi o izmenjavi študentov. Redno so na voljo tudi priložnosti, ki jih ponujajo različne izobraževalne institucije in podjetja ponujajo mladim.

VšečKAM in GREM – Karierni center s pomočjo finančnih sredstev Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, nudi priložnosti za znanje, spretnosti in vseživljensko učenje za boljšo zaposljivost. Cilj operacije je izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri pridobivanju formalnih in neformalnih znanj ter veščin.

Projekt VšečKAM in GREM

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si / Projekt Euranet Plus, boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus