Ob obletnicah se spomnimo dosežkov. Dekan FNM UM prof. dr. Blaž Zmazek ob vitrini z navplivnejšimi članki. Mednje spada članek prof. dr. Nataše Vaupotič o tekočih kristalih. Objavljen je bil v prestižni reviji Nature Communications, leta 2019/ Foto: I. K. Cizerl
Ob obletnicah se spomnimo dosežkov. Dekan FNM UM prof. dr. Blaž Zmazek ob vitrini z navplivnejšimi članki. Mednje spada članek prof. dr. Nataše Vaupotič o tekočih kristalih. Objavljen je bil v prestižni reviji Nature Communications, leta 2019/ Foto: I. K. Cizerl

7. aprila leta 2006 je Državni zbor sprejel odlok o prestrukturiranju Univerze v Mariboru in iz nekdaj velike Pedagoške fakultete sta nastali še dve novi – Filozofska fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko. Obletnico bodo zaznamovali govori predstavnikov vrha države in univerze, končno bodo tudi za lani podelili priznanja in zahvalne listine zaslužnim profesorjem in strokovnim sodelavcem.

V tem letu je največ, 124, študentov vpisanih na univerzitetni študijski program 1. stopnje Biologija. Skupaj jih je 488, vključno z absolventi. V poldrugem desetletju je diplomiralo več kot tisoč študentov, fakulteta pa se ponaša z uveljavljenimi in nagrajenimi sodelavci. Dekan prof. dr. Blaž Zmazek izpostavlja le nekatere in tudi le nekatere nagrade:«Tukaj so prof. Sandi Klavžar, prof. Boštjan Brešar, prof. Matej Brešar, prof. Matjaž Perc in še mnogo drugih, ki so v zadnjih letih prejeli Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje in tudi državno nagrado na področju šolstva«.

Jabolko navdiha. V imenu vseh sodelujočih ga je prevzel dekan FNM Blaž Zmazek, idejni vodja portala Razlagamo.si, ki je postal nacionalno dobrodelno gibanje za odpravo učnih razlik pri izobraževanju na daljavo/ Foto: I. K. Cizerl
Jabolko navdiha. V imenu vseh sodelujočih ga je prevzel dekan FNM Blaž Zmazek, idejni vodja portala Razlagamo.si, ki je postal nacionalno dobrodelno gibanje za odpravo učnih razlik pri izobraževanju na daljavo/ Foto: I. K. Cizerl

Ustvarijo tretjino raziskovalnih dosežkov na UM

Med raziskovalnimi področji so na fakulteti zelo uspešni pri raziskavah o teoriji iger in izpostavljajo serijo člankov na področju evolucijskih iger, ki ponujajo univerzalne odgovore, te pa je mogoče uporabiti v konkretnih bioloških, družbenih in drugih omrežjih. Razvijajo tudi matematično teorijo iger in pri založbi Springer je tik pred izidom monografija o dominacijskih igrah. Med vplivnejšimi članki pa izpostavljajo članek nekdanje dekanje prof. dr. Nataše Vaupotič o tekočih kristalih, ki je leta 2019 izšel v prestižni reviji Nature Communications. Nastal je v sodelovanju z mednarodnimi laboratoriji in univerzami. Na FNM ustvarijo tretjino raziskovalnih dosežkov na univerzi, raziskovalna oprema pa je (pre)skromna. Dekan Blaž ZmazekNo, tukaj pa je fakulteta res v najslabšem možnem položaju in zelo veliko energije in časa posvečamo temu, da bi ta položaj izboljšali. Tudi po ustanovitvi fakultete, po razdružitvi, je bila ta v zelo slabem finančnem položaju.«

Slogan fakultete je »Ustvarjamo poklice prihodnosti", zaradi pomanjkanja učiteljev tehnike, fizike in matematike pa so diplomanti praviloma takoj zaposljivi, pravi dekan in si želi, da bi država še bolj spodbujala vpis na ta študij.

Portal Razlagamo.si je namenjen učencem, dijakom, učiteljem in profesorjem. Na dan zazna okoli tisoč obiskov. /Foto: posnetek zaslona, I. K. Cizerl
Portal Razlagamo.si je namenjen učencem, dijakom, učiteljem in profesorjem. Na dan zazna okoli tisoč obiskov. /Foto: posnetek zaslona, I. K. Cizerl

Več kot portal, humanitarno gibanje – Razlagamo.si

Izobraževanje na daljavo v času epidemije je marsikaterega otroka in mladostnika, pa tudi njihove starše in učitelje pripeljalo na rob zmogljivosti. Na FNM so s partnerji z mariborske univerze in z drugih koncev države, študenti in učitelji, že lani, ob prvem zaprtju države, vzpostavili portal Razlagamo.si, ki je prerasel v humanitarno gibanje za odpravo učnih razlik. Na portalu so dostopne videorazlage, interaktivni spletni učbeniki, v sklopu učnih pomoči, tako se je izkazalo, pa tudi sogovorniki v stiski. Projekt je bil prepoznan kot odličen in je bil tudi nagrajen – dekan Zmazek je pred dnevi v imenu gibanja prevzel Jabolko navdiha predsednika države, še prej pa državno nagrado za dosežke na področju izobraževanja:«Ugotovili smo, da je potrebno razviti koncept, s hibridnim načinom, da bo vkomponirano tudi asinhrono poučevanje. To pomeni, da se vnaprej pripravijo videorazlage, ki jih dijaki lahko poslušajo, ko imajo čas, ko imajo na voljo opremo in s tem ne obremenjujejo celotnega omrežja. Smo pa ugotovili, da samo ta način tudi ni najboljši, zato smo že v prvem valu razvili hibridni način, z izkušnjami iz Kitajske.«

Za 6 minut videa 6 ur dela

Vsebinska koordinatorica projekta prof. dr. Alenka Lipovec s Pedagoške fakultete izpostavlja dve pomembni in dodani vrednosti projekta:«Posebej ponosni smo, da je od vsega začetka z nami Nina Jelen, ki je zdaj najučiteljica Slovenije, pred kratkim pa smo začeli vzpostavljati eno malo večje sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Študentje sodelujejo že od prej, gre pa za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike. Imamo namreč posebne dele portala, ki so namenjeni učencem z učnimi težavami.«

Povej naprej!

Portal Razlagamo.si je namenjen tudi učiteljem, žal ga mnogi ali ne poznajo ali ne uporabljajo, čeprav so prve, še ne povsem sistematične, a zgovorne ugotovitve pokazale, da so pri uporabi portala učni uspehi boljši. Še druge (pomembne) podrobnosti so v daljšem prispevku: