Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije/Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič, Maja Žalik
Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije/Uroš Lobnik, David Mišič, Žiga Kreševič, Sašo Žolek, Goran Piršić, Davor Fistrič, Maja Žalik

V začetku tedna se je končala javna razgrnitev projekta Urbani center Tezno, v okviru novega tezenskega središča, kjer bo v prihodnje zrasla tudi nujno potrebna zdravstvena postaja. Največ pripomb je tudi v lokalni skupnosti povezanih s prometno varnostjo na obstoječi šolski poti.

Kot je znano, bo na degradiranem območju ob Prekmurski ulici ob zdravstveni postaji Tezno še sedež mestne četrti, knjižnica, večnamenski prostor, športno igrišče in parkirišče. Že mariborski svetniki, ki so v prvem branju potrdili spremembe podrobnega prostorskega načrta na tem območju, so opozorili na prometno varnost, enako pa se pokazalo tudi ob javni razgrnitvi. »Pripombe so se generalno nanašale na prometne ureditve, ki niso neposredno vezane na to območje, ampak na malo širše območje tega prostorskega akta«, je pojasnila Maja Reichenberg Heričko, po pooblastilu vodja sektorja za urejanje prostora na mariborski občini. Skrb povzroča predvsem križišče Ulice heroja Nandeta in Prekmurske ulice in pot po slednji do Osnovne šole Martina Konšaka. »Se bo pojavil še dodatni problem pretočnosti in tudi vprašanje, kako se bo zagotovila varnost peščev, saj tam je šolska pot«, je izpostavil predsednik sveta tamkajšnje mestne četrti Robert Pungerl. Ravnateljica Osnovne šole Martina Konšaka Jasmina Voršič pa je dodala: «Istočasno nas skrbi dostopnost parkirišča za starše, ki v jutranjih urah prevažajo otroke v šolo«.

Jernej Šorli iz mariborskega Urada za komunalo odgovarja, da bodo še pred začetkom gradnje poskrbeli za kontrastno podlago na prehodih na Ulici heroja Nandeta. «Razmišljamo tudi o uvedbi dodatnega kolesarskega pasu na obeh straneh vozišča na Ulici heroja Nandeta in pa v nadaljevanju tudi tezenske ulice na celotni potezi od Ptujske pa vse do Dupleške ceste«, še dodaja Šorli. Pripravili bodo tudi prometno študijo, rešitve – najverjetnejša je uvedba semaforskega križišča – pa bodo poiskali v skladu z njenimi izsledki. Na uradu pa se zavedajo tudi nevarnosti v času gradnje, zato razmišljajo o uvedbi začasnega gradbiščnega priključka iz Ulice heroja Nandeta.

Prisluhnite Radijski tribuni, kjer je ob prometni varnosti, beseda tekla tudi o selitvi vrtičkarjev!!

Radijska tribuna