V Pokrajinskem muzeju Maribor izvajajo projekt Velike stvaritve malih mojstrov že dvajset let. Letos so ga razširili tudi na predšolsko vzgojo; pa tudi geografsko, namreč na širšo štajersko regijo. Profesorji Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pa so pripravili izbor najboljših del. Razstavo v Viteški dvorani bodo odprli danes ob 17 ih.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Sodelovanje med vrtcem in muzejem je ključnega pomena za vzpodbujanje ustvarjalnosti predšolskih otrok; tako otroci skozi likovno ustvarjalnost razvijajo svoje ideje, domišljijo in se učijo začutiti umetnost. "Skozi ustvarjanje začutijo pomen zgodovine, pomen tistih niti, ki nas vežejo s preteklostjo v sedanjosti. V predšolskem obdobju se tkejo temelji za razvoj otrok v prihodnosti; likovno ustvarjanje prispeva k celostnem razvoju otrok. Samo likovno ustvarjanje je zelo močno pri spodbujanju finomotoričnih spretnosti, kar je pomembno tudi za začetek opismenjevanja v osnovni šoli. Pomembno je, da se s tovrstnimi projekti spodbuja socializacija otrok in njihov občutek o pripadnosti skupnosti," pove ravnateljica vrtca Ivana Glinška Ester Mlaj.

Čas je, da projekt starostno in geografsko razširimo ter mu damo dodatno težo s strokovno oceno profesorjev likovne pedagogike, pa meni direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor dr. Mirjana Koren: "Dvajset let razvijamo projekt Velike stvaritve malih mojstrov, V muzeju je v teh letih razstavljalo 4000 otrok. Kot se za obletnico spodobi, smo že razširili ta projekt, ne izvajamo ga samo z osnovnošolskimi otroci, ampak tudi s predšolskimi. Prav pa je, da dela tudi strokovno ovrednotimo. Profesorji Pedagoške fakultete so izbrali najboljša dela, ki jih lahko tudi vidimo na razstavi."

V dvajsetih letih je na natečaju sodelovalo kar 4000 različnih del. Razpisana tema letošnjega natečaja je nosila naslov Časovni stroj in se vsebinsko navezuje na razstavo Portret meščanstva, ki med drugim prikazuje tehnološki napredek 19. in 20. stoletja: "Razpisana tema ni najlažja tema, a teme vsako leto vežemo na neko vsebino. Mentorje smo vzpodbudili, naj otrokom približajo teme na nek primeren način. Tema je na primer prihod vlaka v Maribor, prva parna lokomotiva, zelo zanimivo so povezali staro z novim, nekateri so se osredotočili na stare televizije, radijske sprejemnike, nekateri pa so narisali cele zgodbe. Otroci so slikali tudi dvokrilna letala Edvarda Rusjana, na slikah vidimo idejo o tem, kako se je tehnika razvijala do konca prve polovice 20. stoletja," pove muzejska pedagoginja in vodja projekta Ivana Unuk.

Mentorji in mentorice so na različne načine otrokom približali največje tehnološke izume, ki so jih ti upodobili v likovnih delih. "Delamo po kurikulumu za vrtce, in veliko področjih se med seboj prepleta. Na natečaj je prišlo ogromno lepih del, otroci in njihovi mentorji so se zelo potrudili," pove vzgojiteljica Julijana Kološa.

Dr. Jerneja Hercog s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru ceni, da v šolah in vrtcih cenijo njihove ocene. "Dela, ki so bila izbrana in nagrajena, izražajo visoko likovno spretnost otrok v različnih likovnih tehnikah. Čestitam avtorjem, učiteljem in vzgojiteljem in pozdravljam takšno sodelovanje."