Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je akreditiral mariborsko ustanovo Alma Mater Europaea – ECM za univerzo, saj izpolnjuje vse standarde kakovosti in uresničuje svoje poslanstvo v slovenskem in tudi mednarodnem univerzitetnem prostoru. V petnajstih letih se je razvila v popolno akademsko univerzitetno institucijo, zato pričakujejo, da bo tudi njihov študij različnih izobraževalnih programov študentom na voljo brezplačno.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik


Na Almi Mater Europaei, po novem Univerzi Alma Mater, študira na 25-ih različnih dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih okrog 2000 študentov iz 30- ih držav. Sicer pa pri njih zagovarjajo sistem financiranja, ki bi bil osredinjen na študenta, namesto da se financiranje deli po institucijah. Dr. Barbara Toplak Perovič: »Zaenkrat je študij še vedno plačljiv, za približno 90 odstotkov naših študentov. Približno deset odstotkov naših študentov študira brezplačno, saj je država na področjih zdravstvene nege in socialne gerontologije omogočila brezplačen študij. Prepričani pa smo, da bi morala slediti potrebam trga dela, in financirati študijske programe za poklice, ki so najbolj potrebni na trgu dela. Med drugim na naši univerzi izvajamo program IKT tehnologije in vsi vemo, koliko strokovnjakov s tega področja primanjkuje.«

Že vrsto let si prizadevajo tudi za pridobitev financiranja za študij fizioterapije, a lahko za zdaj študirajo pri njih žal le tisti, ki si to lahko privoščijo. Rektor Univerze Alma Mater dr. Ludvik Toplak: »Mi pričakujemo, da bo slovenska javnost prepoznala in priznala pravice enakih možnosti študentom iz Podravja in Pomurja, ustavno pravico do brezplačnega šolanja.«

S tem, ko je Alma Mater Europaea postala univerza, se je povečala možnost kakovostne internacionalizacije, ki bo sposobna posredovati svetu dosežke slovenske znanosti in obenem nadgraditi dosežke svetovnih centrov znanja in kulture. Status univerze pa omogoča tudi vključitev v nekatera mednarodna združenja, katerih članstvo se pogojuje s članstvom v nacionalni rektorski konferenci.

V preteklih letih se je Alma Mater Europaea razvila v univerzitetno institucijo, ki izobražuje in raziskuje na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni s področja zdravja, sociale, managementa, humanistike, arhivistike, umetnosti, ekologije, plesa ter informacijske tehnologije, vključno z umetno inteligenco.