Invalidski voziček Foto: Pixabay
Invalidski voziček Foto: Pixabay

Mariborski mestni svetniki so na zadnji seji obravnavali poročilo o realizaciji akcijskega načrta za preteklo leto. Nekaj nalog je bilo izvedenih, vsi skupaj pa si moramo še naprej prizadevati za boljšo kakovost življenja invalidov v občini, ugotavljajo v Svetu invalidov. Predsednik sveta Milan Kotnik: "Veliko težav smo rešili, odpravili smo kar nekaj arhitekturnih ovir, kot so npr. klančine. Pridobili smo tudi nekaj finančnih sredstev na podlagi javnih razpisov, ki so namenjena za socialne programe v društvih, za ohranjevanje zdravja, za športne programe ..."

Lani so bili med drugim uvedeni brezplačni prevozi za invalide v javnem potniškem prometu in s Pohorsko vzpenjačo. Izvaja se nadzor nad neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih za invalide in nabavljajo se prilagojeni avtobusi. "Naredili smo ogromno, hkrati pa nas še kar nekaj reči žuli. Naj med drugim izpostavim javna stranišča, ki bi jih bilo treba urediti oziroma prilagoditi invalidom," je še povedal predsednik sveta invalidov Milan Kotnik in dodal, da bi bilo treba urediti tudi javna stranišča v stavbi Mestne občine Maribor.

Kaj konkretno je bilo postorjenega na tem področju v preteklem letu in kakšni so načrti občine za letos, pa tudi pričakovanja sveta invalidov oziroma invalidskih organizacij, pa prisluhnite tudi v današnji (sredini) Radijski tribuni ob 9.30.