Analiza gospodarstva, poleg tega tudi analiza človeških virov v Podravju je pred nekaj leti pokazala, da se 37 tisoč ljudi vozi dnevno na delo v drugo regijo. Cilj projekta Ohranjanje in privabljanje talentov za večji izkoristek pametne specializacije, ki so ga pravkar zagnali na Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, je sprejem primernih ukrepov, da bi kadri ostajali v domačem okolju.

Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik
Foto: MMC RTV SLO/Tamara Zupanič Čučnik

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor je skupaj z evropskimi partnerji uspešno zagnala medregionalni projekt Ohranjanje in privabljanje talentov za večji izkoristek strategij pametne specializacije. Amna Potočnik iz Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor: "Med različnimi evropskimi teritorialnimi programi je tudi Interreg Evropa. V njem lahko sodelujejo tudi države, ki želijo šele postati članice EU. Vse regije v Evropi se na nek način soočamo s podobnimi problemi, zato je Evropska komisija pripravila izhodišča za naš projekt, ki se imenjuje izkoriščanje potencialov nadarjenih posameznikov v evropskih regijah. Po nekaterih ocenah naj bi se do leta 2050 število ustreznega, bolj izobraženega kadra zmnajšalo za 35 milijonov. To so visoke številke, in zvonijo vsi alarmi. Nekaj je mogoče pospeševati z različno migracijsko politiko, to je vroč kostanj tudi v trenutni politični konstelaciji Evropske unije. Po drugi strani, je vprašanje, ali sploh in na kakšen način vemo, kaj bodo talenti leta 2050."

To postavlja pred Evropsko unijo in njene regije, tudi Podravsko, velik družben, gospodarski in okoljski izziv. Pripravljalci projekta izpostavljajo, da bodo brez učinkovitega ukrepanja demografske spremembe ovirale odpornost in konkurenčnost Unije, razlike med regijami pa se bodo še poglobile. Kaj bo s talenti leta 2050, kakšne profile bomo potrebovali?

"Analiz, kateri profili bodo takrat pomembni, je kar nekaj, a važno je, da taletni prihajajo iz različnih profilov in različnih strok. Če pogledamo samo področje umetne inteligence, nekoč je bil zelo zaželen poklic računalniškega programerja, če bo UI tako napredovala, ne bo več tolikšnega povpraševanja po tem poklicu. Po drugi strani imamo starajoče se prebivalstvo in povpraševanje bo po talentih, ki bodo znali z njimi delati na različnih nivojih. To vprašanje je sicer malo nehvaležno, saj nimam kristalne krogle, da bi znal napovedati prihodnost. Živimo pa res v nekih prelomnih časih in nimamo čisto jasne slike o tem, kam vodi takšen razvoj tehnologije," pove vodja projekta Božidar Pučnik.

Cilj štiriletnega projekta, vrednega 1,8. milijona evrov je priti do ustreznih ukrepov na področju kadrov in talentov – priložnosti za poklicni in osebnostni razvoj v luči trajnostnega razvoja. Kako privabiti kadre? "Najprej je zagotovo kvaliteta življenja, drugo pa so priložnosti ne samo za osebni, ampak tudi poklicni razvoj. Zato, ko govorimo o trajnostnem razvoju, ne moremo govoriti samo o družbeni, ampak tudi gospodarski in okoljski komponenti," še pravi Amna Potočnik.