Foto: Radio Maribor/Komunala Slovenska Bistrica
Foto: Radio Maribor/Komunala Slovenska Bistrica

Izjava za javnost Komunale Slovenska Bistrica

Ukrep vodstva je zmanjšanje prisotnosti zaposlenih na delu na samo dežurne in nujne gospodarske javne službe. S strankami fizično ne poslujejo.

V splošnih službah podjetja že od četrtka velja omejitev poslovanja s strankami tako na sedežu podjetja kot tudi na vseh ostalih delovnih enotah Prešli so na elektronsko poslovanje in poslovanje preko telefona. »Zaposlenim v splošnih službah je omogočeno delo od doma in tako zagotovljen osnovni obseg servisa za stranke,« je povedal v. d. direktoja Maksimiljan Tramšek.

Odvoz odpadkov se trenutno izvaja po ustaljenih urnikih. Od sobote so za fizične stranke zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov v Oplotnici, Poljčanah, Račah in CERO na Pragerskem. Zavedajo se, da zbirni center predstavlja potencialno grožnjo širjenja okužbe. Zato pozivajo občane k odgovornosti, da ne bodo različnih vrst odpadkov puščali na nedopustnih mestih in tako še dodatno ogrožali našega okolja. V podjetju opozarjajo, da je pomembno pomisliti tudi na njihove komunalne delavce, ki v tem času morajo opravljati svojo delo in ni na mestu, da jim z neodgovornim ravnanjem nalagamo dodatne obremenitve čiščenja okolja.

Oskrba s pitno na območju, ki ga pokriva Komunala Slovenska Bistrica, trenutno poteka varno in nemoteno, razen popravil okvar, ki tudi v času izrednih razmer niso izjema. Upravljavec vodovoda mora glede na to, da je voda živilo, vedno zagotoviti stroge preventivne higienske ukrepe za zmanjšanje tveganj za zdravje uporabnikov. Tako strogo upoštevajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki uvršča higienske ukrepe za zmanjševanje širjenja okužb med prednostne ukrepe. Na terenu deluje dežurna skupina za namene odprave intervencijskih stanj ob okvarah na celotnem področju upravljanja, nespremenjeno delujejo tudi skupine za nadzor črpališč in čiščenja objektov ter pregledniška skupina. Vsa ostala dela so popolnoma ustavljena. Ne izvajajo novih priključitev, menjav števcev, del na internih instalacijah, investicijskih vzdrževanj, novogradenj in svetovanj.

Prav tako se nemoteno izvaja čiščenje in odvajanje odpadnih voda. Poskrbeli so za urgentno praznjenje grezničnih gošč ter na tej dejavnosti vzpostavili dežurstvo.

Tako kot pri odvozu odpadkov nemoteno izvajajo gospodarsko javno službo javne snage v mestu Slovenska Bistrica, ki spada v sklop urejanja javnih površin. Zelo pomembno je v tem času čisto mesto ter, da so koši izpraznjeni, saj so ravno javni koši lahko potencialen vir okužb. Kjer je bilo mogoče so fizično zaprli igrišča in namestili posebna opozorila.

Na področju vzdrževanja lokalnih cest in ulic do nadaljnjega na terenu izvajajo samo najnujnejša dela kot so izvajanje pregledov cest in opravljanje najnujnejših ukrepov za zagotovitev prometne varnosti (intervencije, javna služba). Dela na terenu se izvajajo po načrtu pregleda lokalnih cest in mestnih ulic ter s tem zagotavljajo varno prevoznost cest.

Najbolj je epidemija spremenila način izvajanja pogrebne dejavnosti. Že od začetka objave odredbe o omejevanju števila ljudi v zaprtih prostorih je Komunala Slovenska Bistrica na pogrebnih slovesnostih v njihovem izvajanju omejila število ljudi na ožji družinski krog. Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj poslovilne vežice in v najožjem družinskem krogu do največ 10 ljudi. Izvaja se osnovni pogrebni protokol, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez govorov, pevcev, trobentača ipd. Sprejem pokojnika v mrliško vežico je pol ure pred predvideno pogrebno slovesnostjo. V vežico se vstopa posamično omejeno na enega zdravega človeka v prostoru.

Komunala Slovenska Bistrica sicer pokriva področje občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Rače-Fram, Kidričevo (del).