Mestna občina Maribor Foto: BoBo
Mestna občina Maribor Foto: BoBo

Mariborska občina je v teh dneh objavila razpise za sofinanciranje več dejavnosti. Največ denarja namenjajo kulturnim projektom in obnovi fasad, a zaradi neugodnega proračunskega stanja bo sofinanciranje ponekod skromnejše kot v preteklosti.

Za občinsko sofinanciranje lahko do 2. aprila zaprosijo izvajalci kulturnih projektov. Namen razpisa je po besedah predstavnice mariborske občine Sare Jagodič:

"Mestna občina Maribor bo na vseh razpisnih področjih izbirala prijavitelje v skladu z dolgoročnimi cilji, kot so podpora delovanju in razvoju kulturnih organizacij, skupin in posameznih ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOM in pomembno prispevajo k razvoju kulture v MOM, zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin na območju MOM, povečevanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju MOM, spodbujanje kakovostne produkcije, spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, predstavljanje in sodelovanje mariborske ustvarjalnosti v mednarodnem okolju in spodbujanje trajnostnega delovanja v kulturi in umetnosti."

Za izvedbo kulturnih projektov bodo letos namenili 150 tisoč evrov, to je 10 tisočakov več kot lani, a znesek zaostaja za obdobjem pred letom 2022, ko se je sofinanciranje približevalo 300 tisočakom.

Po letu premora pa občina ponovno obuja sofinanciranje obnove fasad na objektih kulturne dediščine, namenjeno:

"Razpis za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine je namenjen spodbujanju razvoja in oživljanje mesta Maribor v smislu urejenosti zunanjega videza mestnega jedra, vzdrževanja in ohranjanja kulturne dediščine. Upravičenci do sredstev so fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb ali investitorji obnove stavbe, katerim so lastniki stavbe ali posameznega dela stavbe dodelili pravico za izvedbo ukrepov na objektu."

Rok za prijavo je 26. april. Na voljo je 100 tisoč evrov, pred dvema letoma pa 350 tisočakov.

Občina bo z enakim zneskom kot lani, to je 45 tisoč evrov, podprla tudi veteranske organizacije; 170 tisočakov, kot v zadnjih letih, namenjajo programom v mladinskem sektorju, 30 tisočakov pa za nekmetijske dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Več kot lani, a manj kot pred dvema letoma pa je sredstev za varstvo narave in ohranjanje okolja, 45 tisočakov.

Podrobnosti o razpisih in prijavnih rokih so objavljene na spletni strani mariborske občine: https://maribor.si/javni-razpisi/