Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Nadzorniki Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, ki jim po novem predseduje Gorazd Škrabar, so včeraj potrdili letošnji poslovno finančni načrt stanovanjskega sklada in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

V mariborskem stanovanjskem skladu letos načrtujejo za dobrih 5.6 milijona evrov prihodkov in 6 milijonov odhodkov, razliko pa bodo pokrili s kreditom. Lansko poslovno leto so končali z 207 tisočaki dobička, a to predvsem zaradi zamika energetske sanacije blokov na Engelsovi ulici. Ker je v prvem javnem naročilu ponudnik postavil previsoko ceno, so v drugo naročilo za izvedbo del razbili na tri dele: obnovo strehe in fasade, zamenjavo oken ter prezračevanje.
Nova direktorica JMSS MB Irena Španinger je pojasnila, da so prejeli več ponudb,
zdaj pa preverjajo podatke ponudnikov. V drugi fazi bodo te pozvali k oddaji cen, v tretji pa sledi izbira. Vrednost investicije je okrog milijon in pol evrov, dobrih 500 tisočakov je evropskih sredstev. Vodja sektorja za premoženjske in pravne zadeve Barbara Vodan Jecelj dodaja, da bodo dela začeli maja, nov rok za končanje projekta pa je novembra.

Barbara Vodan Jecelj je še pojasnila, da se je na oktobrski razpis za najem 50-ih neprofitnih stanovanj prijavilo 1086 prosilcev. Zdaj poteka dolgotrajno preverjanje, stanovanja pa se bodo začela oddajati septembra. Direktorica JMSS MB Irena Španinger je ob tem opozorila, da so neprofitne najemnine "zelo nizke, v povprečju 2,9 evra na kvadratni meter, kar ne zadostuje niti za pokrivanje osnovnih stroškov. Zato veliko stavimo na spremembo stanovanjskega zakona in postopen dvig najemnin, kar bo omogočilo razvoj. In nakup oziroma povečevanje namenskega premoženja in ne prodajo le tega".

Sicer pa se s 1. marcem zvišuje najemnina tržnih stanovanj. Osnova bo cenitev, v povprečju pa bodo za 25 odstotkov višje od sedanjih.