Foto: BoBo
Foto: BoBo

Letališče ta čas upravlja državna družba DRI, glede bližnje prihodnosti pa na Ministrstvu za infrastrukturo nočejo biti zelo konkretni. Pravijo le, da si želijo pridobiti novega dolgoročnega partnerja, kar pa si prizadevajo že od odhoda Kitajcev.

Po marca leta 2020 objavljenem javnem predhodnem pozivu zainteresiranim za izvedbo javno-zasebnega partnerstva naj bi na ministrstvu zdaj pripravljali osnutek uredbe koncesijskega akta. Na podlagi tega predvidevajo izvedbo postopka za izbor upravljavca letališča. Tako za zdaj letališče, ki še vedno deluje zelo okrnjeno, upravlja državna družba DRI, njihova pogodba pa se izteče ob koncu leta. Na ministrstvu ob tem ne odgovarjajo na to, ali razmišljajo o podaljšanju pogodbe. Pojasnjujejo zgolj, da proučujejo vse možnosti. Ne zanikajo niti zaprtja po poteku pogodbe. Po 11. novembru 2021 namreč državi ne bi bilo treba vračati evropskega denarja, pridobljenega za posodobitev letališke infrastrukture.

Pred časom je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sicer povedal, da je državna vizija vzpostavitev t. i. "Smart huba" oz. modernega multimodalnega logističnega centra. Za kar pa bi bilo treba sprejeti državni prostorski načrt. Ta je trenutno v fazi študije variant, končuje se tudi priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, ki je potekala konec leta 2018. Naslednji korak je po podatkih pripravljalca, Ministrstva za okolje in prostor, javna objava predloga in uskladitev mnenj nosilcev urejanja prostora. Po tem bi bil DPN pripravljen na obravnavo in sprejem na vladi.

Kot pa dodajajo na Ministrstvu za okolje in prostor, je časovnica nadaljnjih korakov sprejemanja DPN-ja odvisna od dejavnosti in odločitev pobudnika, Ministrstva za infrastrukturo in investitorja.