Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na petkovi seji Sveta invalidov Mestne občine Maribor so se v pestri razpravi dotaknili več tem, ki tarejo invalide. Kljub temu, da so v preteklih letih spodbujali sodelovanje in ozaveščanje širše javnosti o problematiki invalidov, nekatere stvari vendarle ostajajo nerešene.

V Svetu invalidov si prizadevajo za ureditev problematičnih točk v življenju invalidov, ki jih ni malo. V preteklih letih so sicer odpravili mnoge arhitektonske ovire, a pojavljajo se nove, pravi članica sveta invalidov Alenka Gajšt: »Kar se tiče podvoza na Ljubljanski, smo se zavzemali za to, da bi ta imel dvigalo. Rečeno je bilo, da se je mariborska občina zavzemala za dvigalo, vendar je ministrstvo za infrastrukturo ocenilo, da po njihovih predpisih to ni potrebno.« ...Saj da bo dostopnost urejena s klančinami, kar pa ni dovolj, ocenjujejo v Svetu invalidov.

Mestna občina Maribor v samem središču mesta oziroma na Lentu še vedno ni uredila sanitarij za invalide, pravi Alfred Lasetzky: »Pri starem mostu je sanitarna kabina. Mislim, da ne bi bilo potrebnih toliko stroškov, da bi se to tako uredilo, da bi bilo nam dostopno.«

Sanitarij za invalide pa tudi ni na obeh mariborskih pokopališčih, ob Narodnem domu pa tudi ne obljubljenega dvigala.

V Svetu invalidov so ustanovili še komisijo, ki bo izpostavila potrebo po ustanovitvi izpostave Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča za ureditev medicinskih pripomočkov v Mariboru. Za invalide je namreč večkratna pot v Ljubljano za ureditev pripomočka, tudi invalidskega vozička, naporna, pravi predsednik sveta Milan Kotnik: »Mi si želimo, da bi te stvari bile bolj dostopne, da bi bile centralizirane.«

Za kar pa so napisali predlog že pred leti, a žal dobili nezadovoljujoč odgovor.