Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar

V 89. letu starosti je danes umrl zaslužni profesor Univerze v Mariboru in njen drugi rektor, elektroenergetik prof. dr. Mehmedalija (Dali) Đonlagić, član Akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine v Sarajevu. Rodil se je 7. decembra 1930 v Derventi. Pred 70. leti je maturiral na gimnaziji v Doboju in šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je bil med drugimi njegov profesor tudi tehnični začetnik slovenskega radia inž. Marij Osana. Leta 1956 je diplomiral in se vrnil v Bosno, kjer je delal kot inženir in predaval na sarajevski elektrofakulteti. Leta 1964 se je preselil v Maribor in postal predavatelj predmeta Splošne električne meritve na tedanji Višji tehniški šoli. Bil je član ožje delovne skupine, ki je snovala visokošolski študijski program elektrotehnike in predsednik investicijske komisije, v okviru katere se je ukvarjal s prostorsko izgradnjo Višje tehniške šole.
Šolanje je nadaljeval na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 1971 magistriral in ga zaključil z doktoratom leta 1976 na zagrebški Fakulteti za elektrotehniko. Od leta 1976 je bil izredni, nato od 1981 redni profesor za električne meritve in regulacijsko tehniko na tedanji Visoki tehniški šoli Univerze v Mariboru in dve leti tudi njen dekan. Dr. Dali Đonlagič je bil v času od 1979 do 1983 za prof. dr. Vladimirjem Bračičem (1919 - 1996) tudi drugi rektor Univerze v Mariboru. Leta 1995 je postal dekan novoustanovljene Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Ob upokojitvi, leta 1997 ga je Univerza v Mariboru razglasila za zaslužnega profesorja. Bil je med ustanovitelji jugoslovanskega združenja za regulacijo, merjenje in avtomatizacijo ter podpredsednik jugoslovanskega komiteja za električne meritve. Za svoje delo je prejel zlato plaketo Univerze v Mariboru, srebrni grb mesta Maribor in zlato plaketo Zveze Univerz Jugoslavije.

Fotografija: portreti rektorjev Univerze v Mariboru, avtor akademski slikar Slavko Kores (1924 - 1996)