Foto: BoBo/Miloš Vujinovič
Foto: BoBo/Miloš Vujinovič

V občinah Šentilj, Pesnica in Cirkulane – gre za območja, ki so jih v večdnevnem deževju najbolj prizadeli poplave in plazovi – sanirajo in ocenjujejo nastalo škodo. Samo za intervencijske ukrepe so porabili od 150 do 200 tisoč evrov, obnove cest in preostale komunalne infrastrukture pa naj bi po prvotnih ocenah znašale od pet do skoraj osem milijonov evrov. Sanacija bo dolgotrajna in brez izdatne državne pomoči neizvedljiva.

Na torkovi izredni seji so šentiljski svetniki potrdili predlog, da iz proračuna namenijo skupaj 20 tisoč evrov 5 družinam, ki so se morale izseliti iz domov. Kot je pojasnil župan Štefan Žvab, jih bo občina zagotovila stanovanja. Štiri družine v šentiljski občini še zmeraj nimajo dostopa do hiš, sicer pa so za intervencijske ukrepe porabili že 200 tisoč evrov. Škoda, ki je ne bodo uspeli odpraviti brez državne pomoči, pa znaša že 7,6 milijona. »To je neka groba ocena, nismo še vse popisali. Jaz verjamem, da bo številka verjetno presegla naš občinski proračun, ki tega enostavno ne zmogel«, je še dodal Žvab.

V občini Pesnica bodo ob 150 tisočakih za prvo pomoč, za obnovo potrebovali vsaj 5 milijonov evrov. Plazenje se ponekod še ni umirilo, po besedah podžupana Andreja Ropiča pa jih najbolj skrbi velik plaz ob gospodarskem poslopju pri Perniškem jezeru: »Pod tem gospodarskim objektom, kjer je živina, so veliki bazeni z gnojevko, poleg objekta pa se je utrgal plaz v dolžini 100 metrov. Bojimo se, da tukaj ne pride do kakšne naravne katastrofe, kajti če poči bazen z gnojevko, se lahko ta zlije tudi v Perniško jezero«.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

V občini Cirkulane je 6 družin odrezanih od sveta, zemljina ogroža še 8 hiš in 3 gospodarske objekte, neprevozne pa so cesta Pristava - Gradišča in zaradi podrtih mostov še Medribnik – Paradiž in Dolane – Gradišča. Za prvi odziv so porabili 150 tisočakov, je še pojasnila županja Cirkulan Antonija Žumbar: »Haloze so obmejno problemsko območje. Prihodki v proračunu so 2,4 milijona evrov, škoda pa plazovih in poplavah pa krepko presega naš proračun. 5 milijonov evrov je laična ocena, seveda pa se bomo o tem še pogovarjali s pristojnimi službami«, je še izpostavila Žumbarjeva, državo pa poziva k hitrim in dolgoročnim rešitvam.

Vlada je odločila, da se upravičeni stroški intervencij v neurjih v severovzhodni Sloveniji povrnejo občinam

»V naravni nesreči večjega obsega v severovzhodni Sloveniji v času od 16. do 23. maja 2023 je bilo prizadetih več občin, ki pa so izčrpale sredstva občinskih proračunov, namenjenih za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skladno z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlada se je na današnji seji odločila, da se upravičeni stroški intervencij povrnejo občinam iz priloge št. 1 ter da v ta namen Ministrstvu za obrambo, in sicer Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 1.779.061 evrov za pokritje navedenih intervencijskih stroškov. Na podlagi zahtevkov prizadetih občin bo Ministrstvo za obrambo, in sicer Uprava RS za zaščito in reševanje izplačala povračilo stroškov intervencije, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost za posamezno lokalno skupnost v Prilogi št. 1«, so med drugim zapisali na spletni strani vlade RS po današnji 51. redni seji.

Radijska tribuna o posledicah neurja v Mariboru in sanaciji škode po poplavah in plazovih v občinah Šentilj, Pesnica in Cirkulane!

Odprava posledic neurja in plazov