Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Z marcem se ukinja odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, v katero spadata mesto in občina Miklavž na Dravskem polju. To pomeni, da bodo ljudje upravičeni samo do subvencije Eko sklada, do dodatne spodbude v primeru vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke ali plinskega kondenzacijskega kotla, pa ne več. Župan občine Miklavž na Dravskem polju Egon Repnik: "Recimo, za toplotno črpalko je bila prej maksimalna subvencija 3200 EUR, zdaj je 2500 EUR!" Za lesno biomaso je nižja za 10 odstotkov, za plin pa subvencije več ni. Prav to je najbolj sporno za Maribor, kjer vodijo strategijo širjenja daljinskega ogrevanja. Strokovna sodelavka za področje zraka v Mariboru Irena Kozar: "Mestna občina je prav zato, da ne bi prišlo do množičnih odklopov iz plinskega omrežja in nabav peči na lesno biomaso, na ministrstvo poslala več pritožb. Ampak odziva ni bilo!"

Na Ministrstvu za okolje in prostor pa pojasnjujejo, da so te subvencije zgolj del ukrepov za izboljševanje kakovosti zraka in da so jih ukinili, ker v zadnjih letih niso zaznali več kot 35 preseganj mejnih vrednosti, kot je bilo s tem ukrepom sprva določeno.

Glede kakovosti zraka sicer vsi pristojni pojasnjujejo, da se je ta na področju merjenja izboljšal. A kot pravi Irena Kozar, je zrak še zmeraj onesnažen: "Pri tem je treba poudariti, da se delno izboljšuje vsebnost PM10 delcev, se pa delež benzopirena in črnega ogljika povečuje! To pa je zaskrbljujoče!" Za to pa naj bi bili krivci promet in individualna kurišča, med njimi tudi tista na lesno biomaso. Da so meritve res boljše, a da standard ni dovolj strog, pa opozarja Uroš Lešnik iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano: "Obstajajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki so strožje od naših in te na večini merilnih mest presegamo. WHO je namreč dokazali, da tudi te nižje mejne vrednosti vplivajo na zdravje ljudi. Zato bi bilo smiselno kakovost zraka še izboljševati. Torej ne samo do naših predpisanih vrednosti, ampak do mejnih vrednosti, ki so predpisane za varovanje zdravja ljudi." Na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer pripravljajo standarde in ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, pa pravijo, da bodo zdaj obstoječi predpisi na nivoju Evropske unije zelo verjetno novelirani in se bodo, ko bodo sprejeti, približali priporočilu WHO.