Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Vpis v mariborske vrtce zaradi demografskih gibanj upada, kljub temu pa potreba po gradnji novih enot ostaja. Številni vrtci so potrebni tudi obnove, mariborska občina pa načrtuje tudi njihovo delno združevanje.

V mariborske vrtce je za prihodnje šolsko leto na 900 prostih mest vpisanih le 762 otrok. Vodja občinskega urada za vzgojo in izobraževanje Brigita Gajzer Pliberšek o kapacitetah vrtcev:

"Na nivoju mesta so kapacitete zadostne, razen na območjih, kjer je veliko novogradenj, še zadoščajo, ampak so na spodnji meji. Tako je predvsem na Studencih in na Pobrežju."

Nekateri otroci bodo ponekod zato morali namesto želene enote obiskovati bolj oddaljeno, v vrtcu Jadvige Golež pa bodo nekatere premestili v sosednji vrtec Otona Župančiča.

Pripravljajo projekte za gradnjo novih vrtcev

Kljub upadu vpisa načrtuje občina na Studencih, Pobrežju in ob stadionu Ljudski vrt gradnjo novih vrtcev. S tem bi pridobili manjkajočo infrastrukturo, kot so kuhinje in telovadnice, zadostili pa bi tudi novim smernicam:

"Ta predpis se uveljavlja postopoma, v končni fazi pa predvideva 3 kvadratne metre na otroka."

Najbližje uresničitvi je novi vrtec na Šarhovi ulici, za katerega naj bi prihodnje leto začeli izdelavo projektne dokumentacije.

Občina ob tem načrtuje tudi nekakšno združevanje vrtcev, a drugače od projekta v Ljubljani:

"Pogovarjamo se o podpornih področjih, kot so pravna podpora, informacijska tehnologija, finance in računovodstvo, javna naročila, nabava, obračun plač, kadri in požarna varnost."

Številni vrtci pa opozarjajo tudi na dotrajanost. Letos bo mariborska občina za sanacijo namenila 700 tisoč evrov, kar je po mnenju ravnateljic premalo. Iščejo pa tudi zasebnega partnerja za energetsko obnovo fasad.

Več pa v oddaji:

Vpis v mariborske vrtce upada, a gradnja novih enot je nujna