Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Na septembrski poziv mariborske občine morebitnim interesentom za javno-zasebno partnerstvo pri revitalizaciji Hipodroma Kamnica se ni prijavil nihče. Po pogovoru z vpletenimi so temeljni razlog za to strogi vodovarstveni pogoji, ki omejujejo skoraj vsako novogradnjo, prav zato je občina ministrstvu za okolje in prostor poslala predlog za spremembo uredbe o vodovarstvenem območju.

Kot so zapisali na občini, je po uredbi o vodovarstvenem območju zaradi varovanja podtalnice na območju kamniškega hipodroma dovoljeno postaviti le južno tribuno za gledalce in dopustni sta rekonstrukcija ali nadomestna gradnja hlevov, vendar se število stojnih mest za konje ne sme povečati. Na podlagi teh omejitev po pogovoru vpletenih, tudi morebitnih interesentov za javno-zasebno partnerstvo, interesa za revitalizacijo Hipodroma Kamnica ni bilo, zato je mariborska občina na pristojno ministrstvo poslala predlog za spremembo uredbe. Odgovore pričakujejo do konca leta.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Po mnenju uporabnikov pa je največja pomanjkljivost to, da v Kamnici ni zaprte jahalnice, ta pa bi lahko zaživela le pod šotorom. Hipodrom, v upravljanju podjetja Športni objekti Maribor, kaže zdaj zelo klavrno podobo – gostilna je zaprta že dva meseca, v osmih hlevih, kjer je prostora za 42 konj, pa jih je le še19 – 9 policijskih, 7 jahalnih in le še 3 kasaški. Vsi so v lasti Smiljana Selinška, ki pravi, da je med mladimi vsem manj interesa za drag šport, težava pa je tudi v infrastrukturi. Steza ni več primerna za kasaške dirke, za osip v hlevih pa je, kot dodaja Selinšek, ki je imel tu do nedavnega 5 konj, poskrbelo tudi zvišanje najemnine.

Sicer pa je za oživitev in preživetje hipodroma nujen razvoj; šele po odgovoru ministrstva za okolje in prostor pa se bo videlo, ali je občinska vizija realna.