Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Foto: Radio Maribor/Bratko Zavrnik

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor opozarja ob začetku šolskega leta na vse več čustvenih stisk po prvem valu epidemije. Spomladi je namreč zaradi zaprtja vzgojno-izobraževalnih ustanov veliko otrok in mladostnikov ostalo brez ustrezne pomoči. Še posebej so prizadeti tisti, ki so bili ranljivejši že pred epidemijo.

Po zatišju na začetku epidemije se je število klicev in spletnih vprašanj staršev, otrok in mladostnikov povečalo. Direktorica mariborskega svetovalnega centra Alenka Seršen Fras opozarja na porast težav, ki pred epidemijo niso bile najpogostejše: "Znano spletišče To sem jaz pravi, da se je v tem obdobju za 30 odstotkov povečalo število postavljenih vprašanj iz tematike odnosov v družini, nasilja v družini, samopoškodovanja, samomorilnih misli, paničnih napadov, psihičnih težav na splošno, tesnobe, anksioznosti, pa tudi v zvezi s socialnim ditanciranjem, gibanjem ..."

Pojavljajo se tudi stresne motnje in motnje hranjenja ter težave pri ponovnem vključevanju k pouku. Zaznavajo odklanjanje šole, šibko motivacijo in koncentracijo, težave z organizacijo in načrtovanjem, pa tudi dvom o lastnih sposobnostih pri šolanju na daljavo in o kakovosti pridobljenega znanja ter skrbi zaradi mature. Povečuje se tudi občutek osamljenosti, ki lahko vodi v depresijo. Svetovalni center se zato pridružuje pozivu pedopsihiatrov, naj ostanejo službe s področja duševnega zdravja otrok kljub epidemiji odprte. Uspešna je tudi spletna pomoč: "Polovica (motenj, op. p) jih nastane do štirinajstega leta, zato je pomembno, da jih čim prej odkrijemo in se z njimi ukvarjamo, tri četrtine pa jih nastane do štiriindvajsetega, petindvajsetega leta."

Svetovalni center tako začenja izvajati dveletni program Cool Kids, namenjen premagovanju anksioznosti. Pripravili so tudi zloženke o anksioznosti, ločitvi staršev in čezmerni uporabi naprav z ekrani.