Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

V letošnjem mariborskem proračunu je za investicijsko vzdrževanje vrtcev in osnovnih šol namenjenih po milijon evrov, do konca maja oziroma začetka junija pa naj bi končali več postopkov javnega naročanja. »Za finančno vrednost trenutno podatka ne bi razkrili, zato ker so vsa naročila v teku. Zaradi konkurenčnosti bi te podatke zaenkrat še zadržali«, pojasnjuje Maša Dragorajac iz občinske Službe za razvojne projekte in investicije dodaja, da bo največja naložba v osnovne šole »celovita obnove kuhinje z opremo na OŠ Tabor I. Vsekakor pa se načrtuje izvedba v teh šolskih počitnicah. Drugače pa se na področju šol pripravlja ogromno investicijske dokumentacije, ki pa ni vezana na to časovnico«.

Precej več pa je vrtčevskih projektov. Že junija naj bi začeli dela in rekonstrukcijo enote Brezje v Vrtcu Pobrežje. »Z dozidavo, upamo, da do konca letošnjega leta, bomo iz dvooddelčnega dobili štirioddelčni vrtec«, še dodaja Maša Dragorajac. Poleti načrtujejo še obnovo ogrevalnega sistema v Vrtcu Otona Župančiča, enota Lenka, in v Vrtcu na Teznu, enota Mehurčki, v limbuški enoti Vrtca Studenci pa obnovo predelne stene hodnika in sanacijo stropne obloge. V Vrtcu Ivana Glinška, enota Pristan, je predvidena izvedba montažne terase, v treh vrtcih – Ivana Glinška, enota Gledališka, na Studencih, enota Pekrska, in v Vrtcu Tezno, enota Pedenjped vrtec – pa obnove sanitarij.

Letos predvidevajo tudi pridobitev investicijske in projektne dokumentacije za novogradnjo športnega vrtca v mestnem središču in 6-oddelčnega vrtca na Studencih ob Šarhovi ulici.