Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar
Foto: Radio Maribor/Stane Kocutar

Ko so 26. junija 1991 slovesno počastili razglasitev slovenske državnosti sta se v Mariboru zgodila dva dogodka zapisana v zgodovino. Nasproti spomenika generala Rudolfa Maistra so posadili lipo in pod njo postavili spominsko ploščo. V avli Mestne občine Maribor pa so odkrili ponovno vrnjeni kip generala Rudolfa Maistra, ki ga je leta 1926 izdelal znameniti slovenski kipar Nikolaj Pirnat. Kip so iz občinske stavbe umaknili v času pred prihodom nacistov leta 1941 in ga zakopali. Novembra 1968 so ga ob 50 - letnici bojev za severno mejo postavili na staro mesto – v stavbo občinske skupščine, kjer je imel Maister tudi svoje vojaško poveljstvo. Toda pozor. Leta 1978 so mariborski politiki kip spet umaknili iz občinske stavbe. Kot je povedal upokojeni brigadir Slovenske vojske in nekdanji glavni urednik Večera Janez Švajncer je bil moteč za enega od republiških voditeljev. Na staro mesto – v avlo občinske skupščine – so Maistrov kip znova vrnili na dan slovesne razglasitve slovenske državnosti – 26. junija 1991, ko ga je na sedanjem mestu odkril zadnji častnik Maistrove 1. Slovenske vojske Anton Osterc. Pirnatov kip generala Rudolfa Maistra, ki je star 93 let je od leta 1991 najdlje na enem mestu – kar 28 let.

Premikanje kipa generala Rudolfa Maistra